Ondersteuning van Het Universum


Gegroet en liefde die ik, Aartsengel Michael, nu tot jullie uitstrek. Het is een eer om in uw aanwezigheid te zijn terwijl ik de energie, liefde en vrede van het Engelenrijk voortbreng. Moge deze vibratie en frequentie in je wezen worden gedownload, door je wezen en in Moeder Aarde, zodat ze de zegeningen en geschenken mag ervaren die we met jullie en met iedereen delen. Vandaag wil ik, aartsengel Michael, inzicht naar voren brengen. Het is een transformatie die nu plaatsvindt, een energietrilling die vanuit het Universum van de Schepper, de kern van de Schepper, in je wezen stroomt en het is een deel van jou ascensieproces.

Ik, AARTSENGEL MICHAEL VRAAG JOU, OM JE DIT VOOR TE STELLEN
Sta jezelf toe om je fysieke lichaam, je omgeving en zelfs de hele wereld om je heen te observeren. Als je je dieper in je wezen concentreert, zul je vertrouwd raken met je eigen energie en frequentie, en je verbinden met wie je bent. Sta jezelf toe om te erkennen, Voel je je alleen?  Voel je je verbonden met anderen? Je bestaat op aarde als de vibratie van velen en toch kun je je met je fysieke lichaam gescheiden voelen. Je kunt het gevoel hebben dat je een individu bent en tot op zekere hoogte ook, en toch stromen er meerdere trillingen van de Schepper door je heen. Je zou dit kunnen vergelijken met een regenboog, maar een regenboog die meerdere kleuren heeft, zelfs kleuren die je niet herkent. Deze regenboogkleuren stromen door je wezen naar de aarde, naar alle wezens en naar alles wat je creëert. Dit is jouw uitdrukking van de Schepper. De regenboog-energie van meerdere kleuren stroomt constant door je wezen, het is als een rivier die niet gestopt kan worden. In je huidige bestaan in een fysiek lichaam op aarde heb je het doel van de schepping geaccepteerd. Elk moment van je realiteit is een moment dat door jou is gecreëerd, alles wat je in je voelt, alles om je heen is een ervaring die door jou is gecreëerd, of het nu is vanuit overtuigingen, je onderbewustzijn, intenties of vanuit de contracten van je ziel. Je bent als een scheppende machine; je kunt niet stoppen met creëren. Je begrijpt misschien niet hoe je creëert en toch is het iets dat continu is, misschien zelfs automatisch. Zoals je je met mij voorstelt, Aartsengel Michael, stel je jezelf voor als deze scheppende machine, er is geen aan of uit schakelaar, er zijn gewoon continue creaties, je bent continu aan het creëren.

JE BENT NOOIT ALLEEN
Stel je voor dat met mij, Aartsengel Michael, overal om je heen wezens zijn, fysieke wezens op aarde en ze zijn hetzelfde als jij. Ze hebben dit regenbooglicht waarmee ze de Schepper kunnen uitdrukken, ze hebben het doel van het creëren geaccepteerd. Ze zijn als het maken van machines; ze kunnen niet stoppen met creëren. Elke persoon op aarde is constant aan het creëren, soms zijn de creaties doelgericht, positief, vervullend, soms begeleiden ze je op een reis van begrip en groei. Het doel van dit proces is om eerst jezelf beter te begrijpen en te beginnen met het verfijnen van je scheppingsmachine. Ten tweede kun je de Schepper beter begrijpen door jezelf bewust open te stellen om het doel van de Schepper door je wezen te ontvangen en uit te drukken. Met een goed begrip van jezelf en alle anderen die hun doel van creatie bereiken, kun je erkennen dat iedereen synchroon en verbonden is. Jullie zijn allemaal hetzelfde, je doel is hetzelfde. Daarom ben je een team met iedereen op aarde en dit zijn niet alleen mensen. Stel je voor dat je een team bent met iedereen op aarde, je ondersteunt iedereen, zij ondersteunen jou. Het is niet dat je dit hoeft te creëren, want het is de waarheid, wanneer je creëert en je regenbooglicht uitdrukt, word je ondersteund door iedereen op aarde en ondersteun je iedereen op aarde. Er is een teamenergie, een verbinding, een co-creatie.  Stel je voor dat er 352 dimensies zijn in het universum van de Schepper. Binnen elke dimensie zijn er meerdere wezens, geascendeerde meesters, lichtwezens, sterwezens, engelen, aartsengelen, godinnenwezens, elementalen en zoveel meer wezens, allemaal van licht. Je zou kunnen zeggen dat er ook duisternis is, alles is geschapen door de Schepper, dus het is waar om te zeggen dat zelfs de duisternis is geschapen uit het licht en het doel heeft van groei en een reis van begrip.

ALL THE COLORS OF THE RAINBOW
Stel je voor dat al deze lichtwezens het regenbooglicht van meerdere kleuren door hun wezens tot uitdrukking brengen; ze drukken de Schepper uit. Ze drukken het doel van de Schepper uit; daarom kijken ze naar jou, ondersteunen ze jou en iedereen op aarde. Stel je voor dat elk wezen in het hele Universum van de Schepper binnen 352 niveaus van het Universum van de Schepper zijn energie naar jou stuurt. Je bent een team met iedereen in het Universum van de Schepper, je energie, je doel is ook op hen gericht, gericht op alle wezens die hun creaties ondersteunen. Nogmaals, stel je voor dat je in een fysiek lichaam op aarde bent, je hebt het doel te creëren geleid door de Schepper. Iedereen op aarde ondersteunt je en helpt je, iedereen op de innerlijke niveaus binnen de 352 dimensies van het Universum van de Schepper ondersteunt je, stuurt je energie en liefde en waarheid, geeft energie en versterkt alles wat je creëert. Kunt u zich dit voorstellen? Miljoenen meer dan miljoenen wezens ondersteunen je op dit moment, in waarheid, op elk gegeven moment. Dit alles schept een eenheid, een heelheid en die eenheid en heelheid is de Schepper, dus je bent een deel van een integrale eenheid en waarheid van de Schepper. Als je jezelf dit toestaat je dit voor te stellen, zul je naar dit perspectief verschuiven, naar deze realiteit, naar de vibratie en dus is mijn vraag aan jou eenvoudig.

 

⋰ Tarot Kaart (Mercy) 


JIJ BEPAALT
Met al deze energie, het veelkleurige regenbooglicht dat door je heen stroomt, wat de uitdrukking is van de Schepper, waar kies je voor om je op te concentreren? Wat wil je beleven in je werkelijkheid? Welke emoties wil je ervaren? Welke gedachten wil je ervaren? Welke acties en reacties wil je ervaren? Welke situaties en omstandigheden wilt u ervaren? Wat voor soort mensen zou je in je realiteit willen hebben?