Frequentie Upgrade


DE GOUDEN EEUW VAN LICHT IS OFFICEEL BEGONNEN
Alle duisternis zal worden verwijderd. Alle financiële zorgen zullen verdwijnen. Alle ziekten worden een geschiedenisles uit het verre verleden. Dit is het einde van de lineaire tijd. Het is de totale ineenstorting van de tijd. De vijfdimensionale frequentie is nu volledig op aarde verankerd - degenen die klaar zijn, hebben de verschuiving naar het 5D-bewustzijn gemaakt als de eerste golf. De tweede en derde golf zullen binnenkort volgen. Ascensie is niet langer een uitgebreide filosofie. Het is de realiteit van de Nieuwe Aarde. Het oude matrixsysteem bestaat nog steeds voor degenen die eraan vasthouden. Maar degenen die de schaduw en het innerlijke werk hebben gedaan en de donkere nachten van de ziel hebben meegemaakt, zijn degenen die vanaf nu in de vijfdimensionale werkelijkheid leven.

 
WE WILL CHANGE THE WORLD
Na 29 jaar intensief onderzoek kwam Dr. Hawkins tot de volgende indrukwekkende resultaten: Elke persoon die een hoger bewustzijnsniveau heeft bereikt en vibreert op de frequentie van optimisme zonder oordeel, brengt de negatieve energie in evenwicht van 90.000 mensen die op een lager niveau vibreren. Elke persoon die een hoger bewustzijn heeft bereikt en vibreert op de frequentie van pure liefde, waardering en respect voor alle levende wezens, transmuteert de negatieve energie van 750.000 mensen die op de lagere niveaus vibreert. Elke persoon die een hoger bewustzijnsniveau heeft bereikt en vibreert op de frequentie van verlichting, geluk en vrede, compenseert de negatieve energieën van 10.000.000 mensen die op lagere niveaus vibreren. Elke persoon die een hoger bewustzijnsniveau heeft bereikt en vibreert op de frequentie van genade en wanneer zijn pure geest buiten het lichaam één is met alles wat er is, brengt de negatieve energie van 70.000.000 mensen in evenwicht die op de lagere niveaus vibreert. Begrijpt u nu waarom we praten over het bereiken van de zogenaamde kritische massa? Zie je hoe het allemaal van jou afhangt?

"Je hebt één Taak en dat is Verhoog je Vibratie"


WWG1WGA

Waar we heen gaan, gaan we allemaal. Begrijpt u hoe het allemaal is verbonden? Degenen die jullie vertellen dat iemand je komt redden, liegt tegen je. Ze willen dat je op krachten buiten jezelf vertrouwt, dus ga je door met het 3D-drama van het weggeven van je krachten. We krijgen hulp van het Universum, maar ascenderen ligt toch echt bij jou! Het is jou keuze, jou werk.