Rij van Fibonacci


De rij van Fibonacci is genoemd naar Leonardo van Pisa, bijgenaamd Fibonacci ("zoon van Bonaccio", namelijk van Guglielmo dei Bonaccio). Hij noemt de rij in zijn boek Liber abaci (Boek van het telraam) uit 1202. De rij blijkt interessante eigenschappen en verbanden te bezitten met onder andere de gulden snede. De rij (ook wel reeks van Fibonacci genoemd) begint met 0 en 1 en vervolgens is elk volgende element van de rij steeds de som van de twee voorgaande elementen. De eerste elementen van de rij zijn dan als volgt:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,
233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, ...

⋰ Mijn Kat Operold aan het slapen (Mercy) 


Naast het verband met de gulden snede blijken de getallen van Fibonacci ook elders in de natuur voor te komen. Leuk om op te zoeken!