💚Drakenbloed Jaspis


Drakenbloedjaspis is een zeldzaam genezend kristal dat alleen in West-Australië wordt gevonden. Het is een opvallende combinatie van groene Fuchsiet met Rode Jaspis. Het wordt vaak verward met Drakensteen, een gelijkaardig uitziende steen uit Zuid-Afrika, maar de twee helende stenen zijn eigenlijk heel verschillend. Drakenbloed Jaspis combineert praktische bruikbaarheid met moed, een zeldzame energie die ons aanmoedigt om 'onze praatjes te houden' en onze problemen op te lossen. De energie ervan inspireert ons om op te groeien, verantwoordelijkheid te nemen en te doen wat gedaan moet worden. Als we een grote verandering moeten doorvoeren, helpt het ons om die behoefte snel te accepteren en het geleerde in praktijk te brengen.

✨ Spirituele helende eigenschappen
Dragon's Blood Jasper heeft een uitgesproken volwassen vibratie die gevoeligheid en moed behendig in evenwicht brengt. Het helpt ons om complexe situaties snel te begrijpen en er adequaat op te reageren. Het nodigt ons uit om zowel sterk als zachtaardig te zijn en het dwingt ons om met doelbewuste bedoelingen te handelen in alle aspecten van ons leven. Het moedigt ons vooral aan om ons meer bewust te zijn van onze werkelijke impact. Het herinnert ons eraan dat wanneer we onze energie en tijd op de juiste manier kanaliseren, we enorm krachtige wezens zijn. Drakenbloed Jaspis helpt ons 'op te groeien' in ons spirituele en aardse leven en in staat te zijn meer persoonlijke verantwoordelijkheid op ons te nemen. Op dezelfde manier moedigt het ons aan om andere mensen de vrijheid te geven om zonder inmenging hun eigen pad te bewandelen. Drakenbloed Jasper vraagt ons om ons te concentreren op wat echt belangrijk is voor ons geluk en onze groei. Het helpt ons om onze kennis in de praktijk te brengen en ons geloof in ons dagelijks leven te leven.

✨ Emotionele helende eigenschappen
Drakenbloed Jaspis is een prachtige steen om mee te werken als we onze relaties met andere mensen proberen te begrijpen en te veranderen. Het is vooral nuttig bij het werken met de dynamiek tussen ouders en volwassenen. Het helpt ons oude overtuigingen en gewoonten los te laten die misschien ooit hebben gewerkt of waar waren, maar die niet langer van toepassing zijn. Drakenbloed Jaspis is ook geweldig voor het verkennen van patronen in onze romantische relaties. Het helpt ons gedragspatronen te analyseren en te bepalen of ze gezond zijn of niet. Het moedigt ons aan om logisch te zijn en in staat tot verandering. Het helpt ons ook om overpersonalisatie en het verstrikt raken in onze eigen emotionele lussen te voorkomen. Het helpt ons onnodige schuldgevoelens en schaamte los te laten, evenals elke neiging om verantwoordelijkheid te vermijden of te veel verantwoordelijkheid op zich te nemen. Drakenbloed Jaspis toont ons de juiste balans en stimuleert ons om gezonde grenzen te stellen. Drakenbloed Jaspis herinnert ons eraan dat echte liefde het goede vergroot en ons de ruimte geeft om te groeien. Echte liefde reduceert ons niet en laat ons niet vastlopen.

✨ Geestelijke helende eigenschappen
Drakenbloed Jaspis moedigt ons aan om met eer en integriteit te leven. Het dwingt ons om 'de daad bij het woord te voegen' en onze gewoonten en routines nauwkeurig te onderzoeken om er zeker van te zijn dat we leven zoals we dat willen. Drakenbloed Jaspis moedigt ons aan om hoge normen te stellen en tegelijkertijd perfectionisme los te laten. Het herinnert ons eraan dat het niet nodig is om onszelf te straffen omdat we mens zijn, in plaats van dat we een perfecte robot of een goddelijk wezen zijn. We zullen onze ups en downs hebben, onze goede en onze slechte dagen, en dat is normaal. Op dezelfde manier zal niet elk moment in het leven spannend zijn en het is belangrijk om ook de praktische, alledaagse momenten te waarderen, omdat ze ervoor zorgen dat ons leven soepel verloopt. Drakenbloed Jaspis helpt ons om in balans te blijven en een goed perspectief te behouden. Het helpt ons om geaard en vredig in onze geest te zijn. Drakenbloed Jasper moedigt ons aan om ijverig te zijn en de taken te voltooien die we van plan zijn te doen. Het laat zowel de angst voor mislukking als de angst voor succes los en vervangt deze door een gestage reis naar uitmuntendheid.

✨ Fysieke helende eigenschappen
Drakenbloed Jaspis wordt aanbevolen als we pragmatisch en moedig naar onze fysieke en mentale routines en gezondheidszorgbehoeften moeten kijken. Het moedigt ons aan goede gewoonten te hebben, verstandig advies op te volgen en bereid te zijn te veranderen wanneer dat nodig is. Drakenbloed Jaspis herinnert ons eraan om holistisch naar genezing te kijken en niet het ene aspect van onszelf op te offeren ten gunste van het andere. Onze lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn beide even belangrijk en verdienen goede zorg. Drakenbloed Jaspis is een uitstekende talisman voor huisartsen en alternatieve genezers die naar de hele patiënt moeten kijken, in plaats van zich te beperken tot één aspect en de rest te negeren. 

 ⋰ Drakenbloed Jaspis Punt (Mercy) 

 ⋰ Drakenbloed Jaspis Bol (Mercy) 

 ⋰ Drakenbloed Jaspis Bol (Mercy) 

 ⋰ Drakenbloed Jaspis Trommelstenen (Mercy)