Klachten Verkalkte Pijnappelklier


10 Tekenen dat je Pijnappelklier Verkalkt is :

Veel voorkomende lichamelijke en emotionele symptomen kunnen worden veroorzaakt door een verkalkte pijnappelklier die niet in staat is om de juiste hoeveelheden melatonine aan te maken. Hier zijn 10 tekenen die u mogelijk nodig heeft om uw pijnappelklier te ontgiften:

1. VERMINDERDE CIRCADIANE RITMES
Te veel of te weinig slapen, zich midden in de nacht actief en rusteloos voelen, zich op ongebruikelijke momenten slaperig voelen of dromen niet kunnen herinneren, kunnen allemaal tekenen zijn van een pijnappelklierdisfunctie als gevolg van verkalking.

2. HOOFDPIJN
Als u lijdt aan hoofdpijn, waaronder nachtelijke hoofdpijn en migraine, kan dit afkomstig zijn van uw pijnappelklier. Onderzoek toont aan dat pijnappelkliercysten de oorzaak kunnen zijn van hoofdpijn bij vrouwen en vaker voorkomen bij vrouwen naarmate ze ouder worden. Vertigo, misselijkheid, braken en tremoren kunnen ook symptomen zijn. Pijnappelkliercysten kunnen een tekort aan melatonine veroorzaken. Radiologische rapporten laten vaak verkalking van de pijnappelklier zien, samen met cysten.

3. MEILIJKHEDEN MET RICHTINGSGEVOEL
De pijnappelklier, en in het bijzonder melatonine, speelt een rol bij ruimtelijke navigatie. Mensen met een verminderde pijnappelklier kunnen last hebben van een afname van hun richtingsgevoel. Een studie toonde aan dat melatonine het ruimtelijke navigatiegeheugen verbetert bij mannelijke diabetische ratten.

4. VERANDERINGEN IN VRUCHTBAARHEID
Circadiane ritmes en vruchtbaarheid zijn met elkaar verbonden. De pijnappelklier speelt een vitale rol bij het reguleren van vrouwelijke hormonen en de menstruatiecyclus. Bovendien laat een onderzoek uit 2014 zien dat gezonde melatoninespiegels nodig zijn voor een optimale vruchtbaarheid. Een reden kan zijn dat melatonine werkt als een antioxidant in de eierstokken, vrije radicalen verwijdert en cellulaire schade voorkomt.

5. OSTEOPOROSE
Hoewel postmenopauzale osteoporose verantwoordelijk is voor 90 procent van alle gevallen en voornamelijk verband houdt met oestrogeendeficiëntie, zijn er aanwijzingen dat een aanzienlijke afname van melatonine en een verhoogde snelheid van pijnappelklierverkalking kunnen bijdragen aan de ziekte.

6. SEIZOENSGEBONDE AFFECTIEVE STOORNIS (SAD).
Te veel melatonine kan sommige mensen verdrietig en slaperig maken, vooral in de wintermaanden. Onderzoek toont aan dat melatonine een biochemische marker is voor Seasonal Affective Disorder (SAD). Het goede nieuws is dat u SAD-symptomen kunt omkeren door blootstelling aan helder, volledig spectrumlicht. Het ontgiften van uw pijnappelklier kan ook helpen om het circadiane ritme van uw lichaam te herstellen.

7. DEPRESSIE

Studies tonen aan dat mensen die aan een depressie lijden, waaronder depressieve stoornis (MDD), een circadiane ritmestoornis en slaapstoornissen hebben als gevolg van afwijkingen in de pijnappelklier.

8. ONRUSTIG(HEID)
Een systematische review uit 2015 van 12 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken met 774 patiënten - 4 waarin melatonine, placebo en midazolam (benzodiazepine) werden vergeleken en 8 waarin melatonine en placebo werden vergeleken - toonde aan dat melatonine in veel gevallen even effectief was in het verlichten van pre- en postoperatieve angstgevoelens als midazolam.

9. ANDERE STEMMINGSTOORNISSEN
Verstoringen van circadiane ritmes en slaap spelen een belangrijke rol bij verschillende soorten stemmingsstoornissen. De betrokkenheid van melatonine bij stemmingsregulatie is in veel onderzoeken aangetoond, waaronder onderzoeken die aantonen dat melatonergische antidepressiva (MT1 / MT2-melatoninereceptoragonist en 5-HT2c-antagonist) effectief zijn bij verschillende soorten stemmingsstoornissen.

10. NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN
Verkalking van de pijnappelklier kan een rol spelen bij neurologische aandoeningen, waaronder dementie, Alzheimer, epilepsie en de ziekte van Parkinson. Sommige gezondheidsautoriteiten zeggen zelfs dat verkalking van de pijnappelklier een ernstige zorg is en mogelijk een belangrijke risicofactor voor neurodegeneratieve aandoeningen. Van melatonine is bekend dat het de vorming van amyloïde plaques remt, dus het kan effectief zijn bij het voorkomen van de ziekte van Alzheimer.