⚠︎ 5G


Harald Kautz
Feiten, Verzinsels en de 5G Samenzwering

Interview met Shai Danon - Oktober 2019

Waarheid Onderscheiden

Volgens Harald Kautz is dat alleen mogelijk voor mensen die nog in direct contact staan met hun hoger zelf. Voor echte mensen dus. Want de mainstream media komen met een verhaal dat je meestal niet kan controleren. Wat “samenzweringsheoretici” allemaal vertellen, kan je vaak ook niet controleren. Het enige dat je dan op weg kan helpen is voelen. Het antwoord zit niet in het brein.

Harald: Als ik de waarheid spreek, resoneert die waarheid door mijn hele lichaam. Als ik lieg, is die resonantie er niet. Als ik een tekst lees, doe ik dat altijd met de intentie om om verbinding te maken met de persoon die de tekst heeft geschreven. Er bestaat een niet-plaatstelijke interactie. Ik kan mij verbinden met de persoon die de tekst heeft geschreven en zijn of haar intentie voelen. Als je in verbinding staat met je eigen hoger zelf, kan je voelen wat de motieven en intenties zijn van degene die de tekst heeft geschreven. Het vermogen om dat te voelen is precies het tegenovergestelde van een biorobot. Die kan dat niet. Een echt mens heeft compassie en passie. Degenen die proberen om biorobots van ons te maken, zetten de energie van het hart op non-actief. Ze willen dat we alleen mentaal actief zijn.” Een menselijk mentaal energieveld kan worden nagemaakt, omdat het uit een talige structuur bestaat. De onderdrukkers willen mensen dus beperken tot mentale activiteit en gedachten alleen, zonder nog iets te voelen.

5G volgens de Media

Volgens de wetenschappers die geen benul hebben van het bestaan van al die elektromagnetische golven, is 5G helemaal niet zo gevaarlijk. Het zou de potentie hebben om ons lichaam wat warmer te maken, hooguit een graad of twee, en daar zou je echt niet dood aan gaan, dus is dit effect onschuldig verklaard. De bewering dat er geen onderzoek is gedaan naar deze technologie, geldt alleen voor de tak van wetenschap voor gewone mensen die zo’n halve eeuw achterloopt.

5G volgens het Leger

5G betreft communicatietechnologie die werkt met pulserende signalen. Daar zijn schokgolven mee gemoeid, die voor een informatiepakketje uit reizen en daar als het ware de weg voor banen. Er reist dus altijd een lengtegolf voor zo’n – meestal digitaal - datapakketje uit. Het grote probleem is dat dit soort energieveld ook gebruikt wordt door biologische lichamen – door alle biologische lichamen – voor hun interne communicatie. Een bioveld wordt opgebouwd met biofotonen. Men noemt dit een samenzweringstheorie omdat biofotonen niet op de traditionele manier kunnen worden gemeten.  In de studie die optogenetica heet heeft men ontdekt dat delen van een genoom met elkaar communiceren. Men is nu in staat om kunstmatige genetische structuren te maken, cellen die actief communiceren op hetzelfde lichtniveau als biologische lichamen van mens, dier en plant.

ZE WETEN ER VEEL MEER VAN
5G onderzoek in het leger begon al in 1963. Men wilde toen weten of microgolven ook als (semi-)dodelijke wapens konden worden ingezet. In Duitsland werden microgolven al gebruikt als onderdeel van radartechnologie tijdens de tweede wereldoorlog. 5G is dus van meet af aan ingezet als een wapen en men realiseerde zich dat dit wapen kon worden gecamoufleerd als moderne technologie. De legers van diverse landen weten al lang dat oorlogen in de toekomst geen oorlogen tussen landen zijn, maar tussen onderdrukkers en het gewone volk, tussen de onderdrukkers en de mensen die ontwaken en zich verzetten tegen de onderdrukking. Het leger heeft oude tekeningen van wapens die zijn gecamoufleerd als technologie voor mensen. Deze informatie is wel ergens te vinden als je er hard naar op zoek gaat, maar zal zeker niet in het publieke domein worden besproken.

5G - Details over de Technologie

5G signalen zijn op elkaar gestapelde lengtegolven, die gepolariseerd zijn. Het signaal is opgesplitst: uploaden langs de ene kant en downloaden langs de andere kant. De antennes werken net zoals HAARP antennes, alleen op een andere golflengte.
5G gebruikt die hoge frequenties juist om minder afhankelijk te zijn van HAARP. Er staan om de 50 meter masten met antennes. Alles wordt verkleind en komt bijeen in een klein elektronisch apparaat, en zo kan het signaal als een laserstraal werken.  Je hebt dus elektromagnetische signalen met laser-eigenschappen die pulseren en gepolariseerd zijn. Dit zijn exact de eigenschappen van interne communicatie van een biologisch lichaam. De cellen communiceren met elkaar met een dergelijke elektromagnetische trilling. Nu wordt het verhaal van wetenschappers via de grote media compleet belachelijk. Ze meten het aantal Watt per vierkante meter om te bepalen hoe gevaarlijk de straling is voor mensen, zonder te kijken naar wat er op het microniveau of het nano-niveau gebeurt. 

5G IS EEN NANO-VERSIE VAN HAARP.
De antennes kunnen signalen verzenden die worden gesynchroniseerd, waardoor het golfpatroon overal hetzelfde is. Dan kan men de fase van de verschillende signalen verschuiven, zodat ze een nanoseconde na elkaar komen en je kunt zo een plaatselijk interferentiepatroon beheersbaar maken. Met een groep van 264 antennes kun je zo signalen maken, die een bubbel rond de hoofden van mensen opbouwen en vasthouden.

De Experimentele Fase is Afgerond

In de vorige experimentele fase gebruikte men de smart technologie en HAARP om op bepaalde plekken waar mensen vaak verblijven, zo’n gelokaliseerd veld te scheppen dat de taal van het menselijk lichaam spreekt. De mens is een soort zender die golven produceert. De technologie was in staat om plekken waar mensen zich vaak bevinden, zoals jouw bureaustoel of bed, tot doelwit te maken.  In de nu volgende fase met 5G is het de bedoeling dat die bubbel zich niet rond jouw bed of bureaustoel bevindt, maar rond jouw hoofd gewoon met jou mee beweegt, waar je ook bent. Je woont dan met je hoofd “in the cloud”, je bent dan doorlopend verbonden, ingeplugd, en kan doorlopend worden bestraald.

 

 Harald Kautz beschrijft zijn 5G ervaring

Kautz is naar een 5G testlocatie in Berlijn gegaan om zelf te ervaren wat deze technologie met zijn lichaam deed. Hij vond het een onvergetelijke ervaring. Het leek wel of elk aspect van zijn lichamelijke aanwezigheid min of meer werd overgenomen, of verstrengeld raakte met iets buiten hemzelf. Hij kon rechthoekige structuren waarnemen in zijn eigen energielichaam en de geometrie voelen van het energieveld dat bezig was hem te overrompelen; hij voelde hoe hij in een soort robot veranderde met afgevlakte gevoelens. Maar het veld dat hem overnam sprak luid en duidelijk de taal van zijn eigen lichaam.

Haarp, 5G en Transhumanisme

Kautz legt een directe link tussen ondertussen verouderde HAARP experimenten en de 5G-technologie die men nu aan de wereld wil opleggen. 5G is een nano-kopie van HAARP. Beide technologieën werken via het energieveld van mensen om hun bewustzijn te bereiken en buiten spel te zetten; om biorobots te maken van mensen. Hij vertelt over een Amerikaan die de leiding had over zo’n 24 HAARP-locaties in Amerika en die last kreeg van zijn geweten. Hij verzamelde een groepje wetenschappers om zich heen en zij brachten informatie naar buiten.  De technologie wordt gebruikt om te communiceren met nanobots in mensen. Het eerste wat ze doen is de informatie downloaden en lezen. Die informatie wordt door een computer omgezet in een Avatar-wereld waarin elk wezen dat op deze planeet rondoopt is vertegenwoordigd door een elektronische kopie. Het verzamelen van data is al jaren en jaren aan de gang. Het plan is om uiteindelijk het signaal om te keren, om de avatar in de computer te besturen en via het omgekeerde signaal te bepalen wat de mens die erbij hoort moet gaan doen. De reden dat dit kan werken is dat mensen zich meestal volledig met hun lichamen identificeren. Als hun lichaam is overgenomen door die transhumanistische technologie, dan zullen ze zich gedragen volgens opdrachten en doelen zoals die in een computerspel kunnen worden aangereikt.

Biorobots

Volgens Harald Kautz gebruikt een echt mens zijn hartchakra, terwijl de transhuman, de biorobot alleen functioneert op het mentale vlak, waardoor het contact met het hoger zelf er niet is en je zo iemand dus alles wijs kunt maken. De onderdrukkers zijn niet in staat een mens met gevoelens te kopiëren. Het enige dat ze kunnen namaken is een mentaal veld omdat dit bestaat uit een talige structuur die goed kan worden nagebootst. Als een mens dit toelaat, wordt zijn hartenergie op non-actief gesteld en gaat hij zich vereenzelvigen met alleen zijn gedachten zonder nog iets te voelen. Als een mens in dit opzicht eenmaal is overgenomen, zal hij niet kunnen toegeven dat hij gevoelloos is geworden omdat hij dat niet meer kan beseffen. Hij kan misschien een soort pijn in zijn buik voelen als hij boos wordt, maar de echte boosheid voelt hij niet meer. Wakkere mensen moeten dus beseffen dat ze veel andere mensen tegenkomen die eigenlijk niet meer aanwezig zijn.