⤹  Een Oproep voor Grote Verandering


Een hele nieuwe wereld die klaar is om geboren te worden, gecreëerd en gevormd door iedereen... een die de mensheid ondersteunt door middel van Liefde, Vriendelijkheid, Mededogen en vrij van manipulatie, dwang, verborgen agenda's, egoïsme/hebzucht, zelfgenoegzaamheid en daden zonder vriendelijkheid en aandacht voor elk/alles. Een hele nieuwe wereld waar Eenheidsbewustzijn voorop staat en waar ieder wordt behandeld met het respect dat ieder individu verdient. Een hele nieuwe wereld waar angsttactieken, het verdelen van mensen en dreigementen om zich te conformeren niet langer de norm zijn, acceptabel of getolereerd... een waar alternatieve SOUL-U-tions worden aangeboden die de mensheid bevrijden in plaats van haar te vangen in een andere illusie van "doen alsof vrijheid " of kortetermijnoplossingen die "lijken" te werken, maar nooit bedoeld zijn....

THE NEW EARTH
Een hele nieuwe wereld waar alle nieuwe manieren worden ondersteund, geboden en verwelkomd.... voortkomend uit het besef dat de oude manieren niet bedoeld zijn om te werken.... en dat er nieuwe manieren zijn die deze elimineren en hele systemen/realiteiten herwerken om vrede, evenwicht, gelijkheid en een productieve samenleving te brengen die samenwerkt in plaats van tegen. Een hele nieuwe wereld... Leven vanuit hun eigen Moedige en Dappere Hart... Zorgen voor elkaar, op het bord stappen om het VERSCHIL TE ZIJN en bij elke HANDELING het verschil te maken. Een hele NIEUWE wereld die verheft, inspireert en mogelijkheden, kansen en beloningen creëert voor iedereen die in dienst staat om de mensheid te ondersteunen, zich realiserend dat niets onmogelijk is, want dat zijn gewoon excuses die het menselijke ego-aspect gebruikt om geen verantwoordelijkheid te nemen en daadwerkelijk te DOEN wat is mogelijk... voorbij de grenzen, vernauwingen, beperkende manieren van het oude... gecreëerd om de mensheid te beperken in plaats van een bloeiende....Een hele NIEUWE wereld die eenheid, vrijgevigheid bevordert en de mensheid alle mogelijkheid biedt om elke eerder geloofde grens te overstijgen, onbeperkte middelen en alle hulpmiddelen om het te laten gebeuren, in plaats van te begeren, te beperken en controle te houden over al deze ...


EEN NIEUWE WERELD
Een hele NIEUWE wereld die zo volledig mogelijk is als iedereen er met hart en ziel in stopt... Niet meer met de vinger wijzen, niet meer projecteren, niet meer op "iemand anders" zetten ... (afbuigtechnieken). Een hele NIEUWE wereld die alternatieve manieren biedt die voorheen niet vrij beschikbaar waren omdat het niet paste in een op een agenda gebaseerd programma of systeem dat is opgezet om mensen onderdrukt en op een bepaalde plaats te houden. Een hele NIEUWE wereld waar eenvoudig het gecompliceerde vervangt en waar beslissingen komen van de Unified Heart-Mind in plaats van de diepgewortelde scheidingsprogrammering van voorheen.... Deze hele NIEUWE Wereld bestaat al... in de harten van ieder van ons. En door elk van onze individuele en gecombineerde Energieën kunnen we dit allemaal laten gebeuren... eerst in onze eigen kleine wereld en dan met iedereen om ons heen... omdat het net zo gemakkelijk is om liefde, vriendelijkheid, mededogen, zorg en inspiratie te VERSPREIDEN zoals het was om haat en angst te verspreiden, wat de realiteit van de Oude Aarde deed ..... Een Hele NIEUWE Wereld is niet alleen mogelijk, de sjablonen, codes en plannen bestaan ​​al. Het is gewoon aan ieder van ons om een ​​standpunt in te nemen, te beginnen met het implementeren en volledig LEEF DIT ZELF en VEREISEN dat dit de enige realiteit is die acceptabel is... Een hele NIEUWE wereld die het gebrek aan programmering, overlevingsmodus en angst voor alles overstijgt... Een hele NIEUWE wereld die Licht, elkaar en alle nieuwe manieren omarmt... VERANDERING.

HEAVEN ON EARTH
Een hele NIEUWE wereld die innovatie en creatieve manieren aanmoedigt die de grenzen en barrières van het oude doorbreken... Een geheel nieuwe wereld vindt plaats wanneer ieder dit volledig in zijn eigen hart vasthoudt en zijn steun verschuift naar datgene wat dit voor iedereen tot stand brengt... als Liefde. Op elk moment hebben we allemaal een keuze... om DIT of de oude manieren te KIEZEN.... ALLE NIEUWE MANIEREN TE KIEZEN die in niets lijken op de oude... en deze Lichtcodes ondersteunen dit om van binnenuit naar voren gebracht te worden. ..... Een hele NIEUWE wereld vindt plaats wanneer elk zichzelf verschuift naar een plaats/ruimte waar dit een prioriteit is, waarvan men gelooft dat het mogelijk is en elk is meedogenloos in DIT NU LEVEN.... Het is aan ieder om dieper naar binnen te gaan, onder de angsten, verhalen en percepties van minder... om die ruimte in hun eigen hart/geest/lichaam te openen waar DIT alles is wat acceptabel is... EEN HELE NIEUWE WERELD voor iedereen.... NU.


EEN NIEUWE ENERGIE
Deze Phoenix-frequenties/-energieën brengen het vuur van binnenuit, een immense innerlijke kracht van ieders wortelkern-energievortex/chakra en een RISING omhoog door de ruggengraat en elke energievortex naar het hart en uit de top van de kruin, bilateraal in een 360 graden bereik door ieders energieveld... Diep in het Universele Hartcentrum van je hele lichaam gaan de kamers van je hart open. Goddelijke Wil, Moed en de Grote Centrale Zon worden geactiveerd door onze SOULar Plexus, waar een ZON-wijzerplaat (vibrationeel energetisch geometrisch zegel) bestaat... activeer dit, spreek vanuit je eigen Goddelijke en Heilige Hart en vestig een NIEUWE STICHTING, BASIS voor waar je vanuit/leeft.... Wanneer het de Pure LIEFDE van je eigen Ziel en de Kracht van je eigen Hogere Zelf/Zelf is, is het op zijn plaats houden van je NIEUWE OP DE PLAATS een deel van het proces... en niet langer plaats maken voor de oude illusies/mentaliteiten/overtuigingen/manieren. ...

FROM HEAD TO HEART
Vereisen dat alles voortkomt uit Pure Liefde ... Vereisen dat de hele mensheid wordt opgenomen in plaats van verdeeld en afgescheiden. Eis dat iedereen verder kijkt dan de beperkende manieren en alle nieuwe manieren opent/implementeert die het oude uitwissen.... VERANDERING vereisen. Vereisen aangeboren vrijheden die anders beperkt waren door vervormingen, machtsmisbruik en zelfzuchtige manieren. Realiseer je dat iedereen in staat is om zijn eigen hart te openen en het "juiste en juiste" te doen... volgens Universele Codes die iedereen bevrijden en nieuwe manieren creëren. Zie je eigen angsten. Zie je eigen twijfel. Zie je eigen programmering. Zie je eigen alles en overal waar je eerder je kracht weggaf... Zie waar je net dacht dat je vrij was, een façade van oude aarde 3D. Zie hoe een matrixsysteem werkt, een energetische constructie die bindt of een die voortdurend verschuift, beweegt, uitbreidt en alle nieuwe wegen opent...