Dubbele Getallen


 00 t/m 99

00

De schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

11

Besteed aandacht aan steeds terugkerende gedachte en ideeën, want ze zijn het antwoord op je gebed. Dit getal duidt ook op een uiterst creatief persoon die verslavend gedrag moet vermijden. ''Geboorte en verankering van het nieuwe''

22

Je diepgewortelde overtuiging manifesteert wonderen en prachtige nieuwe kansen. Blijf vertrouwen! ''Bouwen op het nieuwe, een nieuwe wereld creëren''

33

Je wordt door veel verlichte meesters omringd en in alle opzichten geholpen. Ze zijn gekomen om je te helpen bij je opdracht en je gebeden te beantwoorden. Stem je op hen af. en stel hun alle vragen die je maar wilt stellen. ''Universele service, ontvangen van hulp en begeleiding''

44

Er zijn momenteel veel engelen bij je. Je kunt deze engelen vragen om jou en je dierbare rust te geven. Je hoeft niet te vragen hoe ze een situatie kunnen verbeteren maar hun slechts vragen om deze te verbeteren. Je kan een beroep doen op de goddelijke oneindige wijsheid van de Schepper en deze zal jou, (via de engelen) naar een schitterende ingenieuze oplossing leiden. ''Balans tussen spiritueel en fyisch, zo beneden zo boven. Creatie van het fundament (de bron) van het nieuwe''

55

Maak de veiligheidsgordel maar vast, want je maakt een grote positieve verandering door in je leven. Het wordt tijd om los te laten wat niet meer werkt en het te laten helen of het te vervangen door iets beters. ''Bereiken van onze persoonlijke vrijheid door onze liefde te leven''

66

Hou je gedachte in deze periode op de hemel gericht en maak je geen zorgen om het materiële of wees er niet zo obsessief mee bezig. ''Volbrenging van onze verantwoordelijkheden op een vreugdevolle, creatieve manier''

77

Gefeliciteerd! Je bent in mentaal en fysiek opzicht op de goede weg. Houd je aan je voornemens en sta je mannetje. ''Diepe inzichten en openbaringen. Onszelf aanzetten tot ons innerlijke zijn''

88

Grote overvloed is je deel, voorspoed stroomt in steeds grotere hoeveelheden naar je toe.
Wees dankbaar en zorg ervoor dat je de stroom naar andere leidt als je je daardoor geroepen voelt. ''Meesterschap in overvloed. Financiële stroom''

99

Ga aan de slag, lichtwerker. Er is nu meer dan ooit behoefte aan je goddelijke levenswerk, en alles wat je kunt doen om meer licht en liefde in de wereld te brengen. ''De vervolmaking van de grote evolutiecyclus. Je proces is voltooid'' 

111 t/m 999

111

Er is een energetische poort voor je open gegaan waardoor je gedachte zich snel in de werkelijkheid manifesteren. Kies je gedachte wijselijk in deze periode en zorg dat deze overeenstemmen met je wensen. Stop geen enkele energie in denken aan je angsten, opdat je ze niet manifesteert.

222

Heb vertrouwen. Alles zal goed komen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen.

333

Je bent een geworden met de verlichte meesters en ze werken dag en nacht met je op vele niveaus. Ze houden van je leiden je en beschermen je in alle opzichten.

444

Duizenden Engelen omringen je op dit moment. Ze houden van je en steunen je. Je hebt een heel sterke en heldere verbinding met het engelen rijk, en je bent zelf een engel op aarde, je hebt niets te vrezen, alles is goed.

555

Er staan je grote veranderingen en belangrijke transformaties te wachten. Je hebt de gelegenheid uit de pop te kruipen en het fantastische leven te ontvouwen waar je werkelijk recht op hebt.

666
Het is tijd om je tot Spirit om je leven in evenwicht te brengen en te helen.  Vertel de hemel ja angsten met betrekking tot je materiële voorraad. Stel je open voor het ontvangen van hulp en liefde van zowel mensen als engelen.

 

777
Gefeliciteerd ! Je hebt goed naar de goddelijke aanwijzingen geluisterd en hebt die wijsheid in succesvolle daden en omgezet. Je plukt er nu de vruchten van. je succes inspireert en helpt anderen, dus ga hier alsjeblieft mee door.

 

888
 Het universum is overvloedig en gul, en je hebt geleerd hoe je in het stortbad van de altijd aanwezige stroom stapt. Grote financiële zekerheid is je deel, nu en in de toekomst.

 

999
 Ga aan de slag, lichtwerker! De wereld heeft je goddelijke levenswerk nu nodig. Wijd je volledig, zonder treuzelen of aarzelen aan je heilige taak.

101 t/m 909

101

Laat je denken zich volledig richten op God. Wees creatief, net als de Schepper. Weet dat je het hemelse plan bevordert wanneer je, je in je denken blijft richten op vrede.

202

Het is belangrijk je in deze tijd te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van God. Je geloof zet wonderen in beweging.

 

303

De verlichte meesters helpen je je verbinding met God en de universele wijsheid in stand te houden, waardoor het voor jou mogelijk is meer inzicht in je zielendoel te krijgen.

404

God en de engelen omgeven jou, je dierbare en je huidige situatie met krachtige en helende goddelijke liefde en wijsheid.

505

Stel God centraal in je gedachte, dan zal je leven zeer snel ten goede veranderen.

606

Laat God het middelpunt van je steun zijn, zodat je al je driedimensionale behoefte moeiteloos naar jou en je dierbare toe stromen.


707

Je werkt volmaakt samen met God de schepper. je bereidheid te vertrouwen, te luisteren, je te geven en te volgen brengt grote wonderen in je leven.

808

Omdat je God in het middelpunt van je gedachte en daden hebt geplaatst, zorgt je goddelijke liefde ervoor dat alle rijkdommen van de hemel en de aarde je ondersteunen.

909
Houdt de hemel volledig in het middelpunt van je goddelijke levenstaak. Praat met God over ieder aspect van je opdracht en luister met een onbevangen geest & open hart naar de liefdevolle raad die je gezonden wordt.