Het Licht is Gearriveerd


Te lang hebben we onder een donkere wolk van onderdrukking geleefd. We zijn gedwongen te leven in een wereld die wordt gedomineerd door hebzuchtige, slechte mannen en vrouwen, bereid tot het uiterste te gaan om de mensheid en onze Moeder Aarde te beheersen en te vernietigen. Ze hebben ons gemanipuleerd om te denken dat dit normaal en zelfs natuurlijk is! Dit is niet normaal en ook niet acceptabel! Degenen die anderen misbruiken, kunnen dat niet doen als we opstaan en "NEE!" zeggen. Degenen die anderen willen misbruiken, kunnen niet doorgaan als we onze waarheid spreken en actie ondernemen. Degenen die zouden liegen en zich achter hun leugens zouden verbergen, kunnen ons niet vertellen wat we moeten doen als we door de sluier van hun bedrog kijken.


MACHTSVERSCHUIVING DIMENSIE/FREQUENTIE VERSCHUIVING
Trap niet in hun laatste pogingen om je af te leiden van het zien van de waarheid door je te bombarderen met kleine dingen zoals nepnieuwsverhalen (die slechts omleidingen zijn) of schandalen met beroemdheden. Laat geen van deze dingen je focus wegnemen van het gebruik van je lichtcapaciteiten om een nieuwe tijdlijn voor deze planeet te creëren. We zullen niet langer stille en gehoorzame slaven zijn van de krachten van de duisternis die ons millennia lang hebben gecontroleerd. Deze duistere krachten waren niet altijd zo krachtig op deze planeet; ze werden krachtiger als gevolg van ons stilzwijgen en ons conformeren aan hun wegen. Omdat we hen de controle over ons lieten overnemen, lieten we ze machtiger worden dan wij. Nu is het tijd voor een enorme machtsverschuiving op deze planeet van degenen die ons willen controleren en schaden naar degenen die vrede en welvaart voor iedereen zoeken. Het is tijd voor de lichtwerkers van deze planeet om op te staan, rechtop te staan en helder te schijnen! Als jij helder schijnt, help je anderen ook helder te schijnen

SOVEREIGN BEING FROM THE UNIVERSE
Er wordt op geen enkele manier meer van ons geprofiteerd. Er wordt niet langer tegen ons gelogen. De duistere krachten worstelen om hun controle over de mensheid voort te zetten, maar ze verliezen zwaar. Ze weten dat hun tijd ten einde loopt. Ze weten dat hun tijd beperkt is, en daarom vechten ze terug met alle kracht die ze kunnen opbrengen. Ze zijn steeds wanhopiger geworden. Ze zijn steeds extremer geworden in hun acties en reacties. Ze weten dat als ze de controle over ons verliezen, het game over voor hen is. En zo vechten ze steeds harder tegen de gestage voortgang van het licht. Maar het maakt niet uit hoe hard ze vechten, want het licht wint altijd! Het licht zal altijd winnen! We zullen ons niet langer laten onderwerpen door degenen die ons kwaad willen doen. We zullen ons niet langer onderwerpen aan de controle van duistere krachten en hun agenten. We zullen niet langer de leugens accepteren van deze duistere krachten die misbruik van ons proberen te maken.

 

WE WORDEN WAKKER
We leren elke dag nieuwe dingen over onszelf en onze realiteit. We leren hoe we zijn tegengehouden en wat we moeten doen om onze vrijheid in de toekomst te behouden.

 

- Er is tegen je gelogen.

- Je bent bedrogen.

- Er is je verteld dat je minder bent dan je werkelijk bent.

- Er is je verteld dat je machteloos bent.

- Er is u verteld dat u degenen moet gehoorzamen die u kwaad willen doen en profiteren van uw pijn en lijden.

 

MAAR DIT GAAT ALLEMAAL VERANDEREN. HET LICHT IS AANGEKOMEN
Wat is dit licht? Dit licht is de waarheid. De waarheid zal je bevrijden. De waarheid zal je sterk maken. De waarheid geeft je kracht. De waarheid maakt je onmetelijk krachtig, want je kunt duidelijk zien als je de waarheid kent over wat er in de wereld gebeurt en je plaats daarin. De waarheid is eenvoudig, maar velen geloven het niet omdat ze zijn misleid door degenen die hen kwaad willen doen en profiteren van hun pijn en lijden. Ze zijn bedrogen door degenen die hen beheersen door angst en onwetendheid, maar niet voor lang, want de tijd van het grote ontwaken is aangebroken en daarmee een nieuwe dageraad van vrijheid voor iedereen die ernaar zoekt.