Lichtcodes


Gechannelde Lichtcodes zijn activeringen vanuit een hoger bewustzijn of een hogere bron met als doel ons te helpen ontwaken en ons te herinneren wie we werkelijk zijn. Lichtcodes, ook bekend als Lichttaal of Keylontic Science, is een relatief nieuwe technologie die op dit moment in opkomst is om ons te helpen ontwaken en onze sluimerende mogelijkheden en gaven die we in ons DNA en in onze energielichamen vasthouden, te ontwaken en te ontgrendelen. Door met de codes te werken, voeren we onze staat van zijn in en komen we in resonantie met de hogere frequenties die voor ons beschikbaar zijn. Lichtcodes hebben het potentieel om ons te helpen energieën en patronen los te laten die niet langer dienen en om ons af te stemmen op ons zielenpad. Ze stralen schoonheid en harmonie uit en activeren in ons alles waar we op dit moment klaar voor zijn.


HET ACTIVEREN VAN ONS GODDELIJK DNA
Lichtcodes omzeilen de beperkingen van de huidige communicatietechnieken, oftewel bewuste taal, en spreken rechtstreeks tot ons hart en onze ziel. Het is niet nodig om de Lichtcodes te begrijpen of te proberen te vertalen met verstand of logica. Deze transmissies zijn bedoeld om gevoeld te worden met het hart en met de ziel. We worden uitgenodigd om te vertrouwen op het grote mysterie dat zich ontvouwt terwijl we ons hart openen voor een nieuwe manier van zijn.

 

"Een lichtcode is een code van licht,
een fysiek ankerpunt voor licht frequenties,
om door te leiden naar ons fysieke rijk"


LICHTCODES EREN
Je kan het ook in een ruimte in je huis die speciaal voor je is, ofwel een heilige ruimte, mantel, aan de muur plaatsen. Je zult intuïtief weten waar je het leuk zult vinden om het te laten zien. Gewoon in je omgeving hebben is genoeg om een energetische verschuiving te creëren. Door licht te verankeren kan iedereen deze frequenties ervaren. Het verschuift de frequenties voor individuele zielen, het collectief en onze Moeder Gaia. Hoewel je misschien geen fysieke verschuiving voelt, bevindt je energetische veld zich in een constante staat van beweging en deze lichtcodes werken in verschuivende frequenties naar je hoogste staat, omdat je ziel op een diep universeel niveau de verbinding met zijn hoogste aanwezigheid en bestemming kent.


LICHTCODE ACTIVERING GEBRUIKEN

Stel je je DNA voor als een enorm veld aarde. Zo uitgebreid dat als je het DNA van je biljoenen cellen zou nemen en het van het ene uiteinde naar het andere zou leggen, het 70 keer de zon zou bereiken en terug. Het is moeilijk te bevatten dat we zo'n omvangrijk genetisch veld van intelligentie in ons hebben. Wat ook interessant kan zijn, is dat het meeste niet eens geactiveerd is - slechts 2% van ons DNA is in een tuin uitgebloeid. Stel je nu voor dat elk zaadje dat in de grond is begraven een "lichtcode" is. Net zoals plantenzaden gecodeerde informatie bevatten, een reeks instructies die goddelijk zijn ontworpen en ingeprent, dragen lichtcodes hun eigen levende taal die ons informeert over de aard en het doel van ons hogere zelf en dat van de kosmos. Gehouden in de oude universele taal van heilige geometrie, kleuren, geluiden, tonen en frequenties, dragen lichtcodes de handtekening en herinneringsafdrukken van de vele geïncarneerde reizen van onze ziel op dit en andere bestaansniveaus. Ze zijn de zaden van ons goddelijke genetische potentieel en bevatten de Blauwdruk van de hele schepping.


LICHTAAL
Om dezelfde reden dat de meeste mensen vanaf hun geboorte in een staat van geheugenverlies leven, waarbij ze hun vorige levens en goddelijke erfenis (inclusief hun zielsgaven en doel) vergeten, worden lichtcodezaden "in de grond begraven", inactief (niet ontkiemd). Net als plantenzaden zijn het paradoxaal genoeg latente maar toch levende potentiëlen die vol nut zijn. Ze rusten genesteld tegen de volledige lengte van ons op koolstof gebaseerde, biologische DNA, en blijven zo totdat iets ze tot leven brengt in ons menselijk bewustzijn, waar ik op zal ingaan. Wanneer geactiveerd in ons bewustzijn, brengen lichtcodes ons in een dieper belichaamd, resonerend begrip, of cellulaire herinnering, van wie we zijn op het individuele zielsniveau, waarom we hier zijn, evenals onze gedeelde Kosmische Overziel.

3D MINDSET
Hoewel zowel wetenschappers als academische geesten zouden spotten met deze bewering van 'lichtcodes', is ons koolstof-DNA, waar de meesten van uitgaan, slechts één bewustzijnsniveau. Het is wat sommigen het 3e Dimensiebewustzijn noemen. En net zoals we evolueren van fossiele brandstoffen naar zonnepanelen, bevindt ons DNA zich in een versnellend evolutionair ascensieproces van zijn koolstofbasis naar de kristallijne lichtintelligentie van ons hogere zelf. Terwijl deze alchemistische upgrade vat krijgt in ons kwantumweefsel, trillen onze cellen in toenemende mate. Het is de verhoogde trillingsfrequentie die ons een verhoogd belichaamd gevoel geeft van wie we zijn als lichtwezens die een menselijke ervaring hebben. We stijgen voorbij de grenzen van onze 3D-realiteit naar hogere dimensies.

DIT ZIJN SOMMIGE VAN DIE LICHTCODES, DOEN ZE JE NIET DENKEN AAN GRAANCIRKELS?