✴︎ Collectief Bewustzijn

MAART 2022


 HET COLLECTIEF BEWUSTZIJN STAAT OP EEN KRUISPUNT
Wij zijn de Galactische Federatie van Werelden. We komen naar je toe met de boodschap dat je klaar bent om je bij ons aan te sluiten en je Eenheid met ons te realiseren; dat is al het leven overal. We houden heel veel van je en helpen je nu al. Velen van jullie zijn zo in beslag genomen door de 3e en 4e Dimensies. Het is nu tijd om verder te gaan naar nieuwe en opwindende werelden. Je bent je ervan bewust dat de tijd van je Ontwaken naderbij komt. Als je dit leest, betekent dit dat je begint te ontwaken. Het is nu tijd om de mensheid wakker te schudden. De planeet heeft je nu nodig om je lichtquotiënt naar boven te halen, zodat het naar de 5e dimensie kan stijgen.


WE ARE SO CLOSE
Als je omhoog zou kijken naar de nachtelijke hemel, zou je veel groepen sterachtige lichten op verschillende manieren zien bewegen. Veel van deze groepen zijn ruimtevaartuigen uit een andere dimensie. Eeuwenlang leefden we in de schaduw, terwijl we het materiële leven voor sommigen zagen groeien en bloeien, maar voor anderen meer gebrek creëerden. We hebben veel verschillende beschavingen zien komen en gaan, maar geen enkele heeft meer onze interesse gewekt dan de mensheid. Het heeft ons vele jaren gekost voordat deze tijd kwam, zodat we met jullie allemaal op dit niveau konden communiceren. Deze communicatie is tot stand gekomen doordat ieder van jullie stappen onderneemt om jezelf te ontwaken.


MASSA BEWUSTZIJN
Jullie collectieve bewustzijn als massa staat nu op een kruispunt. Velen van jullie beginnen te ontwaken uit de betovering waarin jullie zijn geweest, en als gevolg daarvan heeft dit een intense reactie veroorzaakt van degenen die deze status-quo willen behouden. We begrijpen dat het op dit moment moeilijk voor je is. We begrijpen uw gevoelens van wanhoop en hopeloosheid, en we willen u geruststellen dat de slechte tijden voorbij zijn. Ieder van jullie is op je reis, lessen die je moest leven, dus het is belangrijk voor ons om je voortgang te volgen. Elke dimensie, elk parallel universum en elke parallelle waarschijnlijkheid - we houden het allemaal bij. We volgen de vortexpunten, gebieden met veel energie waar tijd en ruimte samenkomen. We houden een verslag bij van alle schepping en vernietiging in het universum. Elk atoom dat ooit is geweest of zal zijn, wordt verantwoord. We hebben zelfs een notatie voor het einde van ruimte/tijd zelf! Er zijn veel werelden in dit universum en elke planeet heeft zijn eigen doel om te vervullen. Wij zijn meesters in energie-invloed. We kunnen de diepere energie-invloed die door je heen stroomt ontgrendelen en de waarheid van je ziel naar voren brengen. Je leeft nu midden in een zeldzame en opwindende fase in de lange-termijngeschiedenis van de aarde - een overgang naar een nieuw niveau van energie en bewustzijn. Het verschuivende bewustzijn op aarde bouwt zich al een tijdje op, en het intense licht en de energie die jullie nu ervaren als zeer gevoelige en bewuste individuen is hier om te blijven omdat het overeenkomt met de natuurlijke ontwikkeling van de aarde, die momenteel in een ongekend tempo versnelt.


VOOR HET EERST IN HET HELE UNIVERSUM ASCENDEERD DE MENS MET LICHTLICHAAM - THE GOLDEN AGE, HEAVEN ON EARTH.
Je bent dankbaar dat je verder in de kosmos kunt kijken dan ooit mogelijk is geweest. Toch is er een urgentie om jullie eigen wereldomgeving te stabiliseren, want jullie weten dat als mensen niet kunnen leren om in harmonie met elkaar en met de natuur in jullie wereld te leven, er geen hoop is dat ze vreedzaam in andere werelden zullen leven. Wij zijn de vele aspecten van je Hogere Zelf! Wij begeleiden en beschermen u. Wij werken met u samen om uw leven rechtlijnig en vloeiend te houden. We begeleiden je naar wat je moet leren, en we helpen je te vinden wat je leven evenwichtig en vredig zal maken. Terwijl je ontwaakt voor je spirituele erfenis op aarde - in dit glorieuze nieuwe octaaf van hogere liefdesfrequentie - zullen de manieren waarop geascendeerde meesters je ondersteunen uitbreiden. Onze capaciteiten zijn veel groter dan in eerdere incarnaties.  Onze lichtlichamen zijn verfijnder en onze beheersing van technologie is groter. We kunnen daardoor completer en sneller dan ooit tevoren inspelen op uw wensen.