Manifestaties


De eerste Manifestatie waar wij aanwezig waren was 24 Oktober 2020 op het Malieveld in Den Haag.. Dit was tegen de Spoedwet en het begin van vele manifestaties.

Op zaterdagavond 24 oktober stromen zo’n 3000 mensen samen op het Malieveld in Den Haag. Zij demonstreren vreedzaamheid en liefde voor de medemens, ondanks de trucs van de burgemeester van Den Haag. Zij vragen de senatoren van de Eerste Kamer en Koning Willem Alexander op ludieke wijze hun hart te gebruiken.


MALIEVELD DEN HAAG
Het was niet alleen vreedzaamheid en harmonie tijdens deze Haagse demo georganiseerd door Viruswaarheid. De politie voert namelijk al heel snel na aanvang van het evenement de druk op.  Daarvoor had de burgemeester van de Binnenhofstad op vrijdagmiddag om 16.50 uur al per email laten weten dat de gemeente terug kwam op de aanvankelijk afgegeven “toestemming”. Er kon niet van 17 tot 20 uur gedemonstreerd worden, want het moest allemaal sneller en korter. Mordechai Crispijn benoemt dit in zijn toespraak als “spelletjes”. Dat is een hele vriendelijke omschrijving voor leugens en achterklap van de overheid. Desondanks doen de organisatoren er alles aan om de demonstratie vreedzaam en liefdevol te laten verlopen.

Het Begon voor Mij bij de Spoedwet... 24/10/2022

De bedoeling van deze bijeenkomst is om met elkaar een ‘geweldig menselijk hart voor de vrijheid te vormen op het Malieveld’. Want zegt de organisatie ons hart gaat deze avond onder andere uit naar alle Eerste Kamerleden en Koning Willem Alexander. De Spoedwet is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Daarna is Koning Willem Alexander de laatste die deze wet moet tekenen. Op 13 oktober 2020 is het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet covid-19’ of Spoed- of Noodwet aangenomen door de Tweede Kamer. Voor stemden: PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie met uitzondering van het lid Voordewind. Tegen: SP, Krol, PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, PVV, FVD en Van Haga en het lid Voordewind (ChristenUnie). 

Op maandag 26 oktober zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel behandelen. Gebaseerd op het stemgedrag van de partijen in de Tweede Kamer die voor de wet hebben gestemd zal ook in de Eerste Kamer de Spoedwet zonder problemen worden aangenomen. Tenzij de senatoren hun hart voor vrijheid laten spreken in plaats van voor dictatuur. De hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel zal plaatsvinden op dinsdag 27 oktober in de Eerste Kamer. Wanneer dezelfde partijen voor stemmen als in de Tweede Kamer zal met 50 zetels voor en 25 tegen de wet ook hier worden aangenomen. Dan kan alleen de Koning het nog tegenhouden. (Die ons helaas kort daarna ook liet stikken)

 

It was Magical

Na de toespraken vormen de samengekomen mensen om 18.45 uur een gigantisch hart op het Malieveld. In het hart staan op 75 vellen papier gedrukt de namen van de senatoren die hun stem moeten geven op dinsdag en prijkt een foto van de Koning. Het zich verzamelen rondom het hart roept bij velen emoties op. Sommigen staan met tranen in hun ogen. Mirjam verklaart dit door te vertellen dat mensen hier in solidariteit met elkaar staan voor hetzelfde doel. Namelijk een einde maken aan alle leugens en stoppen met het slopen van de wereld. Marcel zegt dat hij een enorm verdriet voelde van mensen die elkaar pijn doen aan de ene kant, maar tegelijkertijd ook hoop hebben door het besef dat er veel meer mensen zijn die uit zijn op liefde. Het resultaat is een enorm hart, dat klopt met de 75 senatoren. Met drieduizend mensen erom heen die hun hart laten spreken in de hoop dat de vijfenzeventig dit ook zullen doen straks wanneer het zover is. Om 19 uur precies, juist voordat de ordetroepen aangegeven hebben te zullen toeslaan, keren de demonstranten vreedzaam terug naar huis. Zij hebben hun harten laten spreken.

 

Wij zijn het Verzet. Wij zijn de Rainbow Warriors. Wij zijn The Change!