Verlichting


Tantra zegt dat er twee soorten mensen op deze wereld zijn. Er zijn twee soorten mensen: zij die in duisternis leven en zij die in het licht leven. De wereld heeft veel zoekers, maar slechts een paar vinders. Omdat degenen die zoeken altijd bezig zijn met het verleden, kunnen ze niet vrij zijn van het verleden; zij die zoeken kunnen nooit vinden, want zoeken betekent naar een toekomst gaan die er nog niet is - dus hoe kun je die vinden? Je moet stoppen met zoeken, het verleden loslaten en dingen vanzelf laten gebeuren - dan zul je verrast zijn dat er grote deuren op je wachten om erin binnen te gaan. In de laatste lezing gebruikte ik het woord 'verlichting' in twee betekenissen. Eerst als een toestand van no-mind, en dan als de ultieme bloei van bewustzijn, wat een doel op zich is.


WAT BETEKEND VERLICHTING?
Het woord 'verlichting' betekent wakker, bewust en alert zijn met open ogen - en niet alleen met je ogen maar met al je zintuigen. Het betekent ook een gevoeligheid hebben voor schoonheid - voor elke vorm van schoonheid die in deze wereld bestaat: natuurlijke schoonheid zowel als door de mens gemaakte; op muziek, dans, poëzie en alle kunstvormen die in de wereld bestaan. Verlichting is de realisatie van onze ware aard. Deze ware aard wordt vaak 'Boeddha-natuur' of 'ons oorspronkelijke gezicht' genoemd en heeft niets te maken met leeftijd, ras, geslacht of lichaamstype. Wanneer we onze eigen oorspronkelijke geest herkennen, worden we net zo in staat tot mededogen, geduld en wijsheid als de meest gerespecteerde boeddhistische leraren.

 
HOE WORD IEMAND VERLICHT?
Een manier is door middel van studie en oefening. De Boeddha zei dat er drie poorten zijn naar Verlichting: ethiek (volgens de voorschriften), samadhi (overwegen van de leringen) en wijsheid (de werkelijkheid begrijpen). Deze paden leiden tot bevrijding van onze verwarring en lijden, een staat van radicale vrijheid waarin we in harmonie met anderen kunnen leven terwijl we toch onszelf zijn. Verlichting is een staat van bewustzijn. Het is maar een woord, maar het is een belangrijk woord omdat het synoniem is geworden met de hoogst mogelijke religieuze ervaring. Echt verlicht zijn betekent elke dag in een staat van Verlichting leven. Verlichting is niet iets dat maar één keer gebeurt, en dan ben je klaar. Het is eerder een constante ervaring om je bewust te zijn van alles wat er om je heen en in je gebeurt, met mededogen en zonder oordeel.


WAT IS ONZE GEEST, ZIEL, LICHAAM?
En zijn deze concepten echt gescheiden, of zijn ze allemaal onderling afhankelijk? Is er een werkelijk verschil, of is het idee van een verschil slechts een perceptie? De waarheid is dat we allemaal één enkel bewustzijn zijn. Er is geen scheiding tussen wat dan ook. Alles is verbonden. De illusie dat we gescheiden en onafhankelijke wezens zijn is precies dat - een illusie - en Verlichting betekent dat je die illusie doorbreekt, zodat je je echte verbinding met al het andere in het universum kunt herkennen en weet dat je acties een betekenis hebben die verder gaat dan zichzelf.


DE BRON
De vierde manier van denken leert ons dat onze ware essentie een vonk van goddelijkheid van God is (ook bekend als het "Opperste Wezen" of "Grote Architect"). We zijn van die status vervallen in fysieke materie, en door dingen te doen zoals ons concentreren op wereldse genoegens, bestendigen we onze scheiding van God. Om naar hem terug te keren, moeten we een proces van zelfreiniging ondergaan en onze aangeboren verbinding met hem aanboren. Verlichting komt niet via een formule. Het komt alleen als er niets te doen is. Als je niet langer zoekt, kun je verlicht zijn. Er zijn veel mensen die allerlei boeken over Verlichting lezen, en toch worden ze nooit verlicht omdat ze in de verkeerde richting zoeken. De zoeker moet worden afgezet. Dan komt de Verlichting. Maar als je in gedachten blijft zoeken, blijf je je Verlichting uitstellen, en die zal nooit komen omdat de geest een zoeker is. De geest wil iets bereiken - hij wil iets creëren dat niet bestaat en blijft het daarom voor onbepaalde tijd uitstellen.


MYSTERIEUS HOOR
Nee, verlichting is geen mysterieus iets; het is heel gewoon. Kijk gewoon naar je eigen leven om te zien of je in de wereld of buiten de wereld leeft. Als je in de wereld leeft, als je leeft met de herinnering, ervaringen uit het verleden, dan leef je in de "samsara"; en als je zonder enige herinnering kunt leven, beleef dan elk moment van je leven alsof het je eerste en laatste moment is, die toestand wordt Verlichting genoemd. Verlichting is een staat van zijn. Als je in een staat van zijn bent, ben je niet in een staat van doen. Je hebt gewoon het doen laten vallen en bent een getuige geworden. Het lichaam zal blijven functioneren, maar jij bent het niet die het laat functioneren. Het beweegt gewoon uit zichzelf. Je ademhaling gaat door, maar jij bent het niet die ervoor zorgt; het gebeurt vanzelf omdat het lichaam moet ademen.