Frequency

De frequentie-eenheid is genoemd naar de Duitse natuurkundige Heinrich Hertz


Ancient Solfeggio Frequencies zijn claims over een bepaalde reeks geluidsfrequenties (396, 417, 528, 639, 741, 852 Hz) afgeleid van een numerologisch systeem van familienummergroepen. Namelijk: 3-6-9 en 1-2-4-8-7-5. Als de 3 6 9 direct gerelateerd zijn aan het patroon en de vorm van de Schepping, zowel fysiek als energetisch, dan vertegenwoordigen ze door logica elk een specifieke fase in de Schepping op weg naar voltooiing.


VOLGENS HELDERINZICHT.COM STAAN DE SOLFEGGIO FREQUENTIES HIERVOOR


174 Hz
Basis –gronding / fundering, Deze frequentie rangschikt energie en perceptie in georganiseerde symmetrische kubussen en zorgen voor een stabiele basis voor de versnelling en evolutie van bewustzijn. Door te leren ontdekken, wordt de persoonlijkheid een voertuig voor innerlijke harmonie terwijl de luisteraar wordt voorbereid voor een vreugdevol en betekenisvol leven.

285Hz
Kwantumzijn, Deze frequentie helpt in de versnelling en expansie van gewaarzijn binnen de balans van meervoudige dimensionale velden van gewaarzijn. Ze openen de toegang tot het vibrerende evenwicht via de wet van waarheid en kennis. Schaduwen worden verlicht door de vibratie van zachte heling terwijl ware kracht wordt verlicht. Bovendien ontdekt de persoonlijke wil ware expressie en rede gevolgd door juiste actie


396Hz
Bevrijding van angst, De bron van wijsheid penetreert de geest en het hart in deze harmonische vibratie en verwijdert de blokkades die voor echte vrede liggen. Waar geheugen wordt de luisteraar toegang krijgt tot innerlijke wijsheid en weten. De invloeden van kracht en gelijkmoedigheid bereiden de weg voor naar bevrijding.

417Hz
 Transmutatie, (omzetten van energieën of herscheppen) Het zien van waarheid staat de luisteraar toe om vragen en tegenslagen om te zetten in vrede. Het brengt orde en innerlijk luisteren naar nieuwe hoogten van zelftransformatie. De innerlijke gids van het ware zelf ontwaakt, corrigeert en ordent relaties en communicatie door dat de expressie van heldere visie en kracht in werking.

 528Hz
DNA reparatie (Wonder) Intuïtie wordt uitvergroot en leidt de kwaliteit van de Rede, waarmee de bron van wijsheid en licht door de herinnering van het wonder wordt herontdekt in elk moment. De luisteraar heeft contact met zijn / haar kracht en vrede als hun doel zich ontvouwt door middel van vrije wil en goddelijke wil.

639Hz 
Relationele harmonisatie, De persoonlijke geest wordt gevuld met de invloeden van balans, gezondheid en rust. Innerlijke tegenstellingen worden overstegen.

741Hz
Expansie van bewustzijn, Deze ontvouwt heldere visie en opent de potentie van een geest die zelfbeschikkend en zelfkracht heeft; geordend en vrij. Innerlijke kracht wordt geoptimaliseerd en opent een kanaal naar gezuiverde expressie van liefde en betekenis.

852Hz
Ontwaken van intuïtie Deze frequentie schept kracht door de herkenning dat de luisteraar verbonden is met de bron van alle ware kracht. Intuïtie en emoties verbinden zich met elkaar en het ware innerlijke doel wordt ontsluierd.

963Hz
Goddelijke Zingeving, Betekenis en Doel De aanwezigheid van godelijkheid wordt versterkt in de perceptie als de trillingen van het eeuwige zelf resoneren. De balans van kracht en vrede wordt ingebed in de luisteraar, waardoor Licht en Liefde de ervaring in het huidige moment leidt.