♻︎ Green Living on
a Blue Planet


GROEN LEVEN OM DE AARDE TE EREN & TE BEHOUDEN
Volgens het Environmental Protection Agency (EPA):  “Groen leven betekent duurzame keuzes maken over wat we eten, hoe we reizen, wat we kopen en hoe we het gebruiken en weggooien. We kunnen duurzaamheid implementeren in onze werkwijzen op de werkplek en door de gebouwen die we bewonen groener te maken. Onze dagelijkse keuzes kunnen een duurzame levensstijl creëren. " Levend groen is van oudsher in het algemeen een verwijzing naar het milieu en onze impact op de planeet Aarde. Het is een filosofie die de relatie van de mensheid tot onze omgeving erkent. De aarde is een ondersteuningssysteem. Onze kwaliteit van voedsel en onderdak hangt af van hoe we met de aarde omgaan. Groen leven is een gezond milieu in stand houden. Als we goed voor de aarde zorgen, helpen we onszelf. Groen wonen en duurzaamheid horen duidelijk bij elkaar. Duurzame ontwikkeling kan een grotere reikwijdte hebben. Om duurzaam te ontwikkelen, zijn de intentie en de gezamenlijke inspanningen vereist van groepen mensen die middelen gebruiken die een brede bevolking nu en in de toekomst treffen. Duurzame ontwikkeling omvat groen wonen. Maar ik zie groen leven als gedrag en levensstijl waarin elk individu zijn of haar keuzes kan beheersen om een ​​gezonde omgeving te helpen behouden.

"If Nature didn't make it, Don't take it"
Dr Sebi