Pleiadische Transmissie
voor de Mensheid (Maart '21)

- LANG BERICHT MAAR DE MOEITE WAARD OM TE LEZEN -


GELIEFDE ZIELEN,
Er is een grote kracht ontstaan en verrijzen in jullie wereld, die voor jullie een nieuwe waarneming opent die jullie in een nieuwe richting leidt. Je wordt voorzichtig van de ene wereld naar de andere geleid. En dit is je doelgericht proces voor dit leven, waardoor je op één lijn komt te staan met de Waarheid. Er vindt een openbaring plaats vóór jou, en tegelijkertijd in jou. Wat ben je een geschenk in dit transformatieproces! Je bent nu een integraal onderdeel van de transformationele ervaring in deze "New Dawning". Wij zijn hier om u te helpen door informatie te brengen zodat u een dieper begrip krijgt van het proces dat plaatsvindt op uw aardse niveau. Met deze duidelijkheid kun je beginnen om voorwaarts te gaan in je eigen geboorteproces. U kunt uw Zelf terugvorderen door een bewuste keuze te maken en uw afspraken te onthouden.

JIJ SPEELT EEN BELANRIJKE ROL IN DE TRANFORMATIE VAN DE AARDE
JA, je gaat een belangrijke rol spelen in de transformatie op je planeet. Er is een meesterontwerp en jij bent er een geweven onderdeel van. Terwijl je ontwaakt, zul je helpen bij een continu geboorteproces op je aardse vlak door energetische ruimtes vast te houden, energetische rasters te creëren en te helpen nieuwe lichtfrequenties op het aardse vlak te verankeren. Als je ja zegt tegen je voorafspraken en je rol op je neemt, ben je in staat om met de energie van de aarde te werken. Deze keer op jullie planeet is als geen ander omdat het je door bewuste keuze toestaat om je Zelf opnieuw af te stemmen op de oorsprong van je lichtbewustzijn. De nieuwe dimensionale uitlijningen die plaatsvinden op jullie aardse vlak maken deel uit van de New Dawning-energie. Ze zijn hier voor u om te gebruiken voor uw eigen geboorteproces. Vanwege je plan dat je op zijn plaats hebt gezet, om nu geactiveerd en gerealiseerd te worden, ervaar je een diep begrip van wie je bent binnen het grotere plan. Er is een uniek timingmechanisme in werking gesteld om u vele waarheden te onthullen.

EVERYTHING WILL BE ALIGNED AGAIN
Jullie wereld op planeet Aarde komt weer op één lijn met de rest van het Universum. Dit is als een gordijn dat op een podium wordt opgetild en een geheel nieuw panorama onthult. Je hoort thuis in deze nieuwe setting. Je zult je plaats op dit magische podium gaan herkennen en onthouden. Je zult beginnen te leren je natuurlijke gaven in jezelf te gebruiken en opnieuw te dansen in het Universum. De inzichten die aan je zullen worden onthuld, zullen je een nieuwe duidelijkheid geven over wie je bent in je natuurlijke genialiteit. Je zult je plaats binnen het Universele Bewustzijn herinneren, en je kunt een eenheid van liefde beginnen te ervaren met alle levenskracht in het universum.

YOU ARE THE LIFEFORCE YOU ARE THE LIGHT
Je bent een deel van deze “levenskracht”, dus dit proces van wedergeboorte omvat vooral een hereniging met het Zelf. Als we het over het Zelf hebben, omvat het twee delen van jou - het goddelijke aspect en het menselijke aspect. Je ervaart een transformatie met de relatie met je menselijke aspect. Dit is essentieel omdat de scheiding tussen goddelijk en menselijk die al levens in jou bestaat, moet eindigen, zodat je verder kunt gaan in je verlichtingsproces, en nogmaals je plaats in het Collectieve Bewustzijn kunt innemen. Door dit herontwaken kun je een directe, bewuste ervaring van goddelijke liefde beginnen te krijgen en je goddelijke plan herinneren. Je unieke frequentie van bewustzijn neemt een belangrijke plaats in binnen het grote plan.

WE ARE HERE TO HELP YOU
We zijn hier op dit moment om energetische doorgangen voor je open te houden, om je toegang te geven tot dit begrip, en om je nieuw gevonden natuurlijke gaven in je te gebruiken. We heten je welkom en eren je voor alles wat je tot nu toe in dit leven hebt meegemaakt op je reis. Deze duidelijkheid stelt je in staat om deuren te openen. Dit zijn je deuropeningen die op je hebben gewacht. De deuropeningen zelf bevatten de energetische geheugencodes die van jou zijn. Ze stellen je in staat om je voorafspraken te herinneren om op dit moment hier op aarde te zijn. De activering van je persoonlijke codes zal je verbinden met de nieuwe rasterlijnen die geactiveerd zijn op je planeet, waardoor je op natuurlijke wijze kunt stromen en een deel kunt worden van de multidimensionale geboorte van het nieuwe bewustzijn; een wederzijdse geboorte van bewustzijn. Je licht dat voortkomt uit de activering van je persoonlijke codes zal je energieën opnieuw definiëren, zodat je voorwaarts kunt gaan met een getransformeerd gevoel van jezelf. Je richt je opnieuw op de Waarheid en bent in staat je te herinneren wat er op dit moment altijd in jou en op het aardse vlak zou gebeuren. Terwijl je je bewust openstelt voor deze afstemming, begin je ontwakende energie vast te houden in je cellen en energetisch veld. Je bent een geschenk aan de wereld.

WE AREN'T HERE TO LEARN BUT TO REMEMBER
Terwijl je je opent voor deze ervaring van herinneren, begin je op natuurlijke wijze een reeks van hergroeperingen te activeren, waardoor je terugkomt in vele dimensionale aspecten van je lichte Zelf, waardoor je wordt geopend in een hereniging met het Universele Bewustzijn. Deze hele reis gaat over het opnieuw afstemmen op een natuurlijke staat van je eigen energetische stroom die bestaat als onderdeel van het Universele Bewustzijn. Het is essentieel dat u er bewust voor kiest om deel te nemen in uw rol. Hierdoor kan een veel krachtiger aspect van je energie op je planeet Aarde verankeren. Als je je opent voor deze energie, vindt er een automatische verschuiving plaats binnen je systeem. De cellen in je lichaam beginnen aan een metamorfose.

FROM A CARBON BODY TO A CRYSTAL BODY
Sinds 11/11/11 zijn jullie cellen begonnen met een nieuwe kristallijnen herstructurering te baren om jullie in staat te stellen de uitgebreide energieën van het Zelf vast te houden. Je fysieke lichaam zal in staat worden om je volle licht vast te houden. Tot nu toe werd je aspect van licht buiten je fysieke lichaam gehouden omdat je niet de capaciteit had om de volledige energie van het Zelf te bevatten. Dit maakt deel uit van de fysieke metamorfose die momenteel in je cellen plaatsvindt. Je kristallijne structuur is in je lichaam verankerd. Nu moet het worden geactiveerd. We brengen u de activeringsprocessen voor uw kristallijne structuur. Uiteindelijk zal dit een heractivering van je telepathische centrum in je hersenen mogelijk maken, waardoor je toegang krijgt tot een heilige gemeenschap met het Collectieve Bewustzijn, tot alle levenskracht in het Universum.

BUILD YOUR DREAM WORLD
Deze uitgebreide gemeenschap zal alles wat je maar kunt bedenken met je ego-geest te boven gaan. Het zal een gemeenschap door het hart zijn en zal een geboorte brengen van een eenvoudige en krachtige vreugde die alle cellen in je wezen zal transformeren. Deze buitensporige vreugde zal golven van transformationeel licht binnen je energetische veld brengen, waardoor de heilige codes in je lichaam worden geactiveerd. Je begint te trillen in afstemming met de energie van de aarde. Deze heilige energetische codes zijn van kracht. JIJ hebt ze ingesteld zodat JIJ ze nu kunt activeren en ontvangen. De codes worden geactiveerd door een reeks heilige geluiden. Een deel van onze rol is om u van deze heilige geluiden te voorzien. Terwijl je de geluiden uitzendt, zal je unieke frequentie geboren worden. Je cellen zullen reageren op de geboortecodes van je frequentie, en deze codes activeren een Waarheid in jou. Je zult de kracht van deze waarheid herkennen. U zult het zich herinneren. Weet dat u klaar bent om deze vormcodes te ontvangen. Ze brengen je in een nieuwe afstemming op je spirituele gaven, en activeren een herinnering aan je natuurlijke goddelijke link naar je plaats in het Universele Bewustzijn.

AND DANCE WITH THE INCOMMING ENERGIES
De energieën op aarde veranderen ook dramatisch. Vanwege de geboorte van de nieuwe dimensionale energieën, komen de natuurlijke krachten op jullie planeet in een nieuwe bewustzijnsstaat. Dit betekent dat de aarde zelf een nieuwe essentie vasthoudt, een dieper vermogen om met ieder van jullie samen te werken en de belangrijke rol van de integrator voor jullie te spelen in je geboorteproces. Het is belangrijk dat u bewust gebruik maakt van deze nieuwe verbindingen. Door dit wederzijdse geboorteproces ontstaat een belangrijke alliantie. U moet dit erkennen en erkennen. Terwijl je op weg bent naar deze uitwisseling tussen jou en de natuurkrachten, is er een energetische stroom die tussen jou kan weven, die deuren tussen jou opent en een heilige alliantie opbouwt. Je zult deze heilige alliantie moeten opbouwen naarmate de veranderingen op aarde beginnen te versnellen. De zich ontwikkelende vereniging zal je ondersteunen om mee te gaan met de vloeiende veranderingen, en je helpen om in balans te blijven met elke dimensionale verschuiving terwijl deze zich ontvouwt. De zich ontwikkelende relatie zal je ook in staat stellen om een aspect van je rol te vervullen in het innemen van energetische vortexposities op het aardse vlak om te helpen bij de dimensionale transformatie van je planeet.

WE ARE HERE TO GUIDE, INFORM AND HELP YOU
Onze rol op dit moment is om u eerst de informatie te brengen, zodat u het kunt gaan begrijpen en onthouden. Dan houden we een reeks energetische platforms vast die als een spiegel voor je werken, zodat je je weer kunt afstemmen op je energie voor je ontwaken. We houden de energetische spiegel vast die jouw essentie weerspiegelt. We brengen onze eigen energie niet naar voren om uw proces te verstoren. Dit proces draait helemaal om jou en de reis waarvan je vooraf hebt afgesproken om er deel van uit te maken. We hebben vooraf afspraken gemaakt om u op deze manier te ondersteunen als onderdeel van ONZE reis. We zijn getuige van je. We kunnen op geen enkele manier uw energieën verstoren. Er is een reeks van ontwaken die in jou moet plaatsvinden, een geleidelijk proces in stappen van je energetische licht. Elk onderdeel van het proces bouwt voort op het vorige. De geboorte van licht in jou beweegt zich naar elke fysieke cel van je lichaam. Het bevat uw unieke spirituele handtekening. We verheugen ons met elke nieuwe lichtstraal die je weer aan jezelf ontvangt, en verwelkomen je nieuwgeboren staat met elke stap die je zet.

GEEF TOESTEMMING OM TE ONTVANGEN
We brengen je de lichte initiaties om je te helpen bij het navigeren door deze veranderende tijden en om je te helpen bij je ontwaken. We bieden een perspectief van deze tijd op jullie planeet om jullie kracht te geven in jullie geboorteproces, in het geboorteproces van de Aarde, en jullie te herkennen terwijl jullie je plaats in het Universele Bewustzijn innemen. We hebben de ruimte voor u om uw voorovereenkomst te activeren. We wachten op je. Uw tijd is gekomen voor zelfbeheersing. Dit is waarvoor je hier bent gekomen. Open je ogen ... zie je Zelf. Open je hart… ontvang je Zelf met liefde; met liefde ontvangen worden. De nieuwe frequenties van licht en geluid die nu de planeet baden, maken je wakker voor de herinnering aan en het opnieuw verbinden van je ware Zelf.

"WE VIEREN JOU OVERWINNING EN BESTAAN"


- De Pleiadiërs via Christine Day