It's not the Chosen One But The Ones Who Choose


Christus is een kosmische kracht in alles en het is een energie van trillingen en geluid in de essentie van de schepping. De Christusenergie doordringt en ligt in elke religie, maar de verschillende religies in de wereld hebben hun eigen namen voor deze kosmische straal, een levende vibrerende energie. Wij zijn de "christenen" vóór de grondlegging van de aarde. We hebben altijd deel uitgemaakt van de oerkracht en we hebben deze dimensie gecreëerd. Onze heelheid is weten dat alles verbonden is met onze eeuwige natuur en de energie van ons bestaan ​​zit in elke ervaring die we hebben. Christus is de goddelijke energie die trillingen in ons creëert en wij zijn het goddelijke essentiejuweel verbonden met het AL. Onze gevoelens en emoties zijn het bewijs van onze verbinding met de Christusenergie. Het probleem is dat we geen aandacht schenken aan de puurste levenskracht die in ons vibreert. We zijn kinderen van de kosmos en voor altijd zullen we naamloos blijven in de eeuwige vlam van liefde en licht.

Het is ons Doel om de Christusenergie te Incarneren, om de "Eeuwige Heiligheid" te Belichamen


- DAT BEDOELDE ZE MET DE TERUGKEER VAN JEZUS -