Evolueren - Galactische Beschavingen


Eerder leerden we dat de oude Egyptenaren tijdens hun geschiedenis door bepaalde ET-groepen werden bezocht. We vragen ons vaak af of de buitenaardse wezens waarmee we op een dag in contact kunnen komen, meer of minder geëvolueerd zijn dan wij? Laten we eens nader ingaan op enkele van de belangrijkste ET-groepen die interactie hebben gehad met de mensheid, en hoe hun incarnatiethema's zich verhouden tot hun evolutionaire stadium en ons leven ook in menselijke vorm. Hoe evolueren galactische beschavingen?

WAT ZIJN ALIENS OF ET'S?
Wanneer een ziel ergens in het fysieke universum wil incarneren, heeft ze een fysiek voertuig ("biosuit") nodig om het gevoel ("geest") in vorm te belichamen. Het lichaam is als een auto of een voertuig waar de ziel een leven lang rondrijdt om over verschillende dingen te leren als individu of collectief. Onze zielen rijden graag rond in veel soorten voertuigen om veel verschillende plaatsen te verkennen, dus we zijn niet alleen mensen, WIJ zijn ook buitenaardse wezens! Dit is waar Full Disclosure echt over gaat. De voertuigen zijn er in talloze vormen en maten, afhankelijk van de locatie en het frequentieniveau dat wordt verkend. Sommige vormen zien er voor ons misschien eng of weerzinwekkend uit, terwijl andere er echt goed uitzien. Maar de vorm alleen weerspiegelt niet het evolutionaire niveau van de ziel binnenin. 

OPMERKING
 Veel sterrenstelsels hebben een diverse groep wezens, niet alleen humanoïde vormen, maar ook insectoïde, reptoïde, arachnoïde, amoeboïde, gasvormige, AI of puur energetische vormen, afhankelijk van hun omgeving en frequentieniveau binnen het fysieke universum.


SPIRITUELE SOEVEREINITEIT
“Het is een vrijheid die je bevrijdt van elke spirituele toestand, van elke ego-afleiding die je in staat stelt om gewoon je ware en natuurlijke zelf te zijn dat zich uitdrukt in een fysieke realiteit. Je bent een bepaalde manier, ongeacht de omstandigheden. Je kunt niet overgaan naar de vijfde dichtheid zonder deze spirituele soevereiniteit te bereiken. Je kunt nooit echt wakker worden zonder integriteit (heelheid) en spirituele soevereiniteit.” Nora Herold zei dat om je ervaring echt te bezitten, je ALLES moet bezitten. Op een bepaald niveau moet je je identiteit als soeverein scheppende wezen en als de persoon die een fysieke ervaring heeft, bezitten. Jullie zijn allebei. Hoe ga je dan om met angst of trauma? Het proces is eenvoudig: voel de angst of het trauma, observeer hoe je het voelt, accepteer, heb lief en erken het als van jou.