🀨  De Wetten van het Universum


HET UNIVERSUM WORDT GEREGEERD DOOR VELE VERSCHILLENDE UNIVERSELE WETTEN
Er zijn universele wetten of principes waardoor alles in het universum wordt bestuurd.
Deze Force is intelligent en beheert bewust de kosmos en onderhoudt deze in eeuwigdurende harmonie met behulp van universele wetten. Oude mystieke, esoterische en geheime leringen die meer dan 5000 jaar oud zijn, van het oude Egypte tot het oude Griekenland en tot de vedische traditie van het oude India, hebben allemaal als rode draad deze zeven spirituele wetten van het heelal.  Deze wetten zijn constant, wiskundig nauwkeurig, evenwichtig en sierlijk. Ze vergissen zich nooit één keer. De universele principes reguleren met absolute precisie alle aspecten van de schepping, alle gebeurtenissen en omstandigheden die door iedereen persoonlijk of collectief worden ervaren. Deze wetten zijn van toepassing op iedereen, ongeacht leeftijd, nationaliteit, geografische locatie, geslacht, educatieve achtergrond, wereldbeeld, sociale status, enzovoort.

 


Sommigen beweren dat er 7 universele wetten zijn, anderen zeggen dat er 12 of wel 20 universele wetten zijn en waarschijnlijk zijn er nog wel veel meer. Zodra je deze Universele Wetten begrijpt, toepast en op één lijn brengt, zul je transformatie ervaren op elk gebied van je leven buiten datgene wat je je ooit hebt durven voorstellen.

  7 Universele Principes

⋰ Foto Unsplash (Free) 


Volgens The Kybalion: Hermetic Philosophy, een boek dat in 1912 werd gepubliceerd en beweert de essentie te zijn van de leer van Hermes Trismegistus, zijn er 7 wetten van het universum.

‣  Het principe van mentalisme
‣  Het principe van correspondentie
‣  Het principe van vibratie
‣  Het principe van polariteit
‣  Het principe van ritme
‣  Het principe van oorzaak en gevolg
‣  Het principe van gender


Anderen geloven dat er meer dan 7 wetten zijn...

  12 Universele Wetten

⋰ Foto Unsplash (Free) 


Uit het boek The Light Shall Set You Free (1998)
Volgens Milanovich en McCune zijn er 12 wetten en 21 subwetten.

‣  De wet van goddelijke eenheid
‣  De wet van vibratie
‣  De wet van actie
‣  De wet van correspondentie
‣  De wet van oorzaak en gevolg
‣  De wet van compensatie
‣  De wet van aantrekkingskracht
‣  De wet van eeuwigdurende transmutatie van energie
‣  De wet van relativiteit
‣  De wet van polariteit
‣  De wet van het ritme
‣  De wet van het geslacht

  20 Universele Wetten

In zijn boek "Lighting the Light Within" spreekt Dick Sutphen over 20 wetten.

‣  De wet van harmonie
‣  De wet van reïncarnatie en karma
‣  De wet van wijsheid
‣  De wet van genade
‣  De wet van ziel evolutie
‣  De wet van Bodhisattva
‣  De wet van vibrationele bereiking
‣  De wet van vrije wil
‣  De wet van één
‣  De wet van de manifestatie
‣  De wet van bewuste afstandelijkheid
‣  De wet van dankbaarheid
‣  De wet van gemeenschap
‣  De wet van verzet
‣  De wet van aantrekking
‣  De wet van bezinning
‣  De wet van onvoorwaardelijke liefde
‣  De wet van magnetische affiniteiten
‣  De wet van overvloed
‣  De wet van de goddelijke orde


DE KYBALION
De Kybalion is een geschreven werk gebaseerd op de occulte geheime hermetische filosofie uit het oude Egypte. De grondlegger van deze filosofie was Hermes Trismegistus, ook wel "Hermes de driemaal grootste" genoemd en verwijst naar (de grootste filosoof, koning en priester) Hij was ook de grondlegger van de astrologie en alchemie. Van de zeven belangrijke universele zijn drie zijn onveranderlijke, eeuwige wetten en vier zijn tijdelijke, veranderlijke wetten. Zoals vermeld in het Kybalion "bestaat het universum krachtens deze wetten, die het raamwerk vormen en het bij elkaar houden". Het kennen van deze Universele Wetten en de basiswet van Aantrekking en het leren overstijgen van de veranderlijke Wetten, is van fundamenteel belang om de omstandigheden van je leven te veranderen, zodat je bewust je beoogde realiteit kunt creëren.