De 27 Dimensies van Bewustzijn


Er zijn 27 dimensies van bewustzijn. Deze afmetingen zijn niet hetzelfde als de afmetingen van de ruimte. Onze derde dimensie van bewustzijn correleert bijvoorbeeld niet direct met de driedimensionale ruimte, maar de meeste dimensies van bewustzijn bestaan in onze realiteit van de driedimensionale ruimte en daarbuiten. De zevenentwintigste dimensie van bewustzijn is de Bron zelf, van waaruit alles wordt geschapen. Op een gegeven moment splitste de Bron, toen hij voor het eerst besloot zichzelf beter te leren kennen, zich in twee dimensies: Liefde en Licht. Liefde en Licht zijn de fundamentele bouwstenen van de andere vierentwintig dimensies van bewustzijn. Liefde is fysieke materie en ruimte: Universum. Licht is kennis en begrip: God.


12 HEMELEN MET 2 DIMENSIES VAN BEWUSTZIJN
Er zijn twaalf hemelen, of rijken van werkelijkheid, en elk bevat één dimensie van Liefde en één dimensie van Licht. Elke oneven dimensie (1D, 3D, 5D, 7D, 9D, 11D, 13D, 15D, 17D, 19D, 21D en 23D) is de fysieke representatie van een hemel of rijk, en elke even dimensie (2D, 4D, 6D , 8D, 10D, 12D, 14D, 16D, 18D, 20D, 22D en 24D) is de kennis en het begrip van dat rijk en/of het bewustzijn dat het waarneemt. Twaalf hemelen die elk twee dimensies van bewustzijn bevatten, zijn gelijk aan vierentwintig dimensies van bewustzijn. 

Hier is een overzicht van de 27 Dimensies:


1D: PRIMITIEF LICHAAM
Onze eerste dimensie van bewustzijn (bekend als "1D") is ons primitieve lichaam. Dit is ons fysieke lichaam: ons hart, lever, nieren. . . zoals wij bestaan in deze 3D-ruimte. Het is de fysieke materie waaruit ons lichaam bestaat. Als we iets warms aanraken en de huid van ons fysieke lichaam verbrandt, zullen de chemische reacties in ons lichaam automatisch onze hand terugtrekken van de bron van de pijn. Dit is inherent aan de aard van ons chemische lichaam.

 

2D: ONDERBEWUSTZIJN
We observeren ons primitieve lichaam vanuit ons onderbewustzijn. Het is zowel het begrip als de programmering van ons primitieve lichaam. Als we iets aanraken dat rood is en het ons verbrandt, voegt ons onderbewustzijn code aan onze software toe met de tekst: "rode dingen zijn gelijk aan heet", en is de kans groter dat we in de toekomst rode dingen uit de weg gaan.

 

3D: COMPLEX LICHAAM
Dit is onze complexe geest, de prefrontale cortex of neocortex, die we de afgelopen 250 miljoen jaar hebben ontwikkeld. Naarmate we meer van ons DNA hebben geactiveerd en een groter brein hebben ontwikkeld, heeft de mensheid het vermogen gekregen tot complex denken, taal en abstract redeneren. Hierdoor kunnen we logica gebruiken om ons te helpen beslissen of we iets roods wel of niet moeten aanraken.

 

4D: BEWUSTZIJN
We observeren onze geest, of complexe zelf, vanuit ons bewustzijn. Terwijl we ontwaken voor verlichting, of de volgende stap van Ascentie, breiden we ons bewustzijn uit om het bewustzijn zelf te omvatten. Het is ons vermogen om onze gedachten te observeren en onze geest te sturen. Het hebben van dit vermogen heeft ons in staat gesteld ons bewust te worden van ons Zelf, onze aanwezigheid, en ook diepere relaties te ontwikkelen (meer dan alleen onze behoefte om te overleven). Wij zijn degenen die ons lichaam, onze onbewuste programmering en onze gedachten observeren terwijl we overwegen iets roods aan te raken.

 

5D: GEESTELUCK LICHAAM
Dit is onze geest, ons lichtlichaam of ons subtiele energielichaam. Dit is een stukje van onze grotere ziel, die besloot in dit leven in een menselijk lichaam te incarneren. Dit is onze huidige incarnatie. In zekere zin hebben we besloten om in fysieke vorm te incarneren om de pijn en het begrip te ervaren van iets dat heet genoeg is om onszelf te verbranden.

 

6D: SUPERBEWUSTZIJN
Wij observeren ons lichtlichaam vanuit ons superbewustzijn. Dit is waar we het besef krijgen dat we verbonden zijn met iets dat groter is dan wijzelf. We krijgen het vermogen om de draden te zien die ons individuele bewustzijn verbinden met een grotere verzameling bewustzijn. Het is vanuit dit gezichtspunt van superbewustzijn dat we het vermogen verwerven om getuige te zijn van het feit dat we vele malen zijn geïncarneerd. Hier kunnen we ons realiseren dat dit misschien niet de eerste keer is dat we in menselijke vorm incarneren en dat we in andere levens misschien andere doelen hebben gehad.

 

7D: ZIELLICHAAM
Dit is de verzameling van onze vorige en gelijktijdige levens. Dit is onze ziel. Dit is waar we toegang krijgen tot informatie uit al onze vorige levens en regressies uit vorige levens. Dit is waar onze Ziel besluit dat hij wil leren, dus stuurt hij een zielsfragment weg om een lagere dimensie te ervaren.

 

8D: ZIELSBEWUSTZIJN (ALS INDIVIDUEN)
We observeren onze ziel vanuit ons zielsbewustzijn. Dit is waar elk van onze levens en incarnaties van onze ziel onze collectieve ervaring kan observeren en de lessen van onze vele levens kan begrijpen. Dit is waar we individueel doelen stellen, afhankelijk van waar we ons bevinden in de groei van ons bewustzijn, en de beste tijd(en) bepalen om te incarneren om onze hogere doelen te vervullen.

 

9D: ZIELPODLICHAAM
Dit is waar meerdere zielen een groep vormen en samenwerken om hogere doelen te bereiken. Stel je een klas voor met leerlingen die samenwerken om een groot project te voltooien. De leerlingen vormen groepen die zich op kleinere taken concentreren, zodat de groep als geheel een hele les kan leren. Bij individuele regressies uit vorige levens is het gebruikelijk dat dezelfde geesten en zielen gedurende vele levens samenwerken.

 

10D: ZIELPOD-BEWUSTZIJN
We observeren onze zielspod – en integreren het begrip van onze leer-, groei- en genezingservaringen – vanuit ons zielspodbewustzijn.

 

11D: OVERZIELLICHAAM
Dit is de verzameling van al onze zielspods in één groep die samenwerken om te leren, groeien en genezen – vergelijkbaar met de niveaus binnen een school.

 

12D: OVERZIELBEWUSTZIJN
We observeren onze overziel vanuit ons overzielbewustzijn. Dit is collectief bewustzijn. Hier werkt al het bewustzijn samen om te leren, groeien, genezen en evolueren.

 

13D-24D:

Boven de dertiende dimensie zie ik geen scheiding in het bewustzijn. We zijn allemaal hetzelfde bewustzijn dat werkt om te leren, te groeien, te genezen en te evolueren – vergelijkbaar met alle studenten op een school of universiteit die de gemeenschappelijke intentie van leren delen, in alle klassen en projecten. Op een gegeven moment lijken woorden te ontbreken in de beschrijving van de dertiende tot en met de vierentwintigste dimensie. Deze dimensies omvatten de komst van harmonischen en resonantie, dualiteit en polariteit, evenals de verdeling van energie in chakra's.

 

25D: PURE LIEFDE - HET UNIVERSUM
Dit is de vorming van alle materie en ruimte waarin al het leren, groeien en helen plaatsvindt. We noemen dit vaak het universum. Deze materie en ruimte stellen ons in staat om als vorm buiten de Bron zelf te bestaan.

 

26D: PUUR LICHT - GOD
Dit is de vorming van begrip en kennis buiten de pure Bron. Wij noemen dit vaak God. Dit geeft structuur en orde aan het universum.

 

27D: BRON
Dit is de pure energiebron waaruit alles is gecreëerd. Dit is de balans en harmonie van pure liefde en licht. Dit is compassie en volledige Eenheid. We zijn allemaal fragmenten van de Bronenergie en ervaren deze realiteit om onszelf beter te begrijpen.