Lichtwerkers


LIEVE LICHTWERKERS
Om te beginnen dient gezegd te worden dat de lichtwerker een term in de spirituele wereld is en als het spirituele ver bij van je vandaan staat, voegt de uitleg over de lichtwerker mogelijk weinig toe. Degene die, op wat voor manier dan ook, geloof/vertrouwen heeft dat er meer tussen hemel en aarde is dan wat zichtbaar is, kan de lichtwerker in zijn/haar rol mogelijk wel plaatsen en de toegevoegde waarde van dit type mens inzien.

WAT ZIJN LICHTWERKERS?
De lichtwerker geeft zich vóór de geboorte al als het ware op om de mensen van angsten - en wat voor effect die op de wereld hebben - af te helpen. Het betreft “een oude ziel” en die moet op aarde met name in contact met zichzelf komen. Hij/zij moet trauma’s verwerken en het leerproces om niet vanuit het denken/de geest maar vanuit het hart te functioneren, moet een nadrukkelijke rol spelen. De levenscyclus als zodanig invulling geven kan voor hem/haar een begin zijn én een voorbeeld voor anderen. De betekenis van het woord ‘lichtwerker’ is meer in letterlijke zin. Je brengt ‘verlichting’ vanuit jezelf waarmee je andere mensen kunt raken. Hoewel het dus van binnenuit werkt, is menig lichtwerker er tijdens het leven niet eens bewust mee bezig. Het aardse, waar met name het materiële een rol speelt, kan bijvoorbeeld parten spelen. Dit kan de lichtwerker onbewust in een mineurstemming brengen en men raakt als het ware het echte doel voor ogen kwijt. Men gaat mogelijk zelfs dwalen door het leven. Verslaving ligt in de praktijk nogal eens op de loer.


YOU ARE DIVINE
Vanuit de spirituele wereld wordt er op lichtwerkers gerekend, want ze kunnen van nature het verschil maken. Maar dan moeten ze wel de eigen kwesties oplossen, angsten overboord gooien en de geruststelling die ze voelen ook echt accepteren als iets wat van ‘hoger’ komt en niet rationeel te verklaren is. Met de intentie én focus zoals je deze als lichtwerker hebt, kan je meer dan je denkt. Het besef dat je meer kunt, wordt ook steeds duidelijker voor de lichtwerker. Bovendien de rol die je vervult en als “rebellerend” omschreven kan worden, schrikt je niet af (voorop lopen, aanjager zijn, eigenzinnigheid etc.). Het vertalen naar de praktijk in het dagelijkse leven, is mogelijk de moeilijkste stap. Ook wel logisch, want je loopt immers rond op de aarde. Genezend bezig zijn, zoals de spirituele wereld het noemt, kan op allerlei vlakken en het gaat er dus om dat je dit in je aardse vorm moet zien te vinden. Een sterrenzaad zal incarneren in dezelfde fysieke omstandigheden als elk ander mens op aarde en dezelfde oorspronkelijke goddelijke oorsprong en doel delen op een hoger niveau van zijn. Ze worden geboren in volledige hulpeloosheid en geheugenverlies met betrekking tot hun eigen identiteit. De genen van een sterzaad zijn echter gecodeerd met informatie met betrekking tot hun specifieke oorsprong en doel die is ontworpen om 'actief' te zijn op een mogelijk vooraf bepaald moment in het leven of na een proces van zelfgenezing en innerlijk spiritueel werk.