Ascentie

"Ascentie is onze reis terug naar huis, naar de hogere dimensies"


WAT IS ASCENTIE?
In een ander hoofdstuk spreek ik over de Bron  (of God, of de Godheid) en hoe de Bron besloot zichzelf exponentieel te verdelen om alles en nog wat te ervaren. De beweging weg van de Bron wordt aangeduid als descensie, sommigen noemen het scheiding. Dus  als we ons van de Bron aftrekken, "dalen" we af. Dit is een normaal onderdeel van de individuele zielservaring, alle wezens ervaren descensie. "Ascenderen" is de terugkeer naar de Bron maken, ook bekend als de terugkeer naar eenheidsbewustzijn. 

EENHEIDSBEWUSTZIJN
Het wordt eenheidsbewustzijn genoemd omdat we in deze hogere staat van bewustzijn erkennen dat we allemaal éénzijn. Ondanks dat we geïndividualiseerde bewuste wezens zijn, zijn we ook allemaal met elkaar en uiteindelijk met de Bron verbonden. Dit is het web van de schepping, we zijn allemaal uit de Bron gekomen, en het maakt niet uit hoe ver we afdalen, we zijn ALTIJD verbonden met de Bron en elkaar. Dit is eenheidsbewustzijn en het is de kern van hoger bewustzijn. Dus ascensie (in zijn meest basale presentatie) is gewoon de langzame en gestage progressie terug naar de Bron. Het is het best te omschrijven als een spiraalladder. Stel je de dubbele helix van ons DNA voor. De spiraal reist omhoog of omlaag, stap voor stap of trede. Er wordt niet vooruit geskied, alleen voorzichtige stappen in één richting. Net zoals descensie werkt in stappen naar beneden, zo werkt ascensie in stappen omhoog.

 

ASCENTIE IS GEEN INSTRUMENT VAN HET EGO
Inmiddels zul je een patroon opmerken, ik vind het nodig om deze herinnering te blijven herhalen, deze labels zijn GEEN hulpmiddelen van het ego. Of we het nu hebben over starseeds,  lichtwerkers,  paranormale vermogens of ascensie, geen van deze zijn hulpmiddelen om de een zich superieur te laten voelen aan de ander. Er zijn te veel mensen in de spirituele/new age gemeenschap die deze termen gebruiken om zich superieur te voelen aan degenen waarvan zij geloven dat ze "slapen" met de ware aard van de werkelijkheid. Niets is minder waar.

WE ARE ALL ONE
Vergeet niet dat we allemaal één zijn. Degenen die eenheidsbewustzijn begrijpen, begrijpen ook dat we door een ander te beoordelen onze eigen vibraties verlagen en precies het tegenovergestelde doen van wat een verlicht wezen zou doen. Natuurlijk betekent dat niet dat we geen grenzen, onderscheidingsvermogen en observaties hebben, dit zijn allemaal hulpmiddelen van de hogere bewuste geest (en het beste verlaten voor een andere post). Het oordeel is echter heel anders. Oordeel heeft de neiging hiërarchisch te zijn, zoals in beter dan en minder dan, superieur en inferieur, of speciaal versus niet speciaal, enzovoort. Oordeel tiert welig in de spirituele gemeenschap en wordt gebruikt door degenen die hun ego giftig hebben laten worden. Dus nogmaals, ascensie is geen hulpmiddel om je superieur te voelen aan iemand, het is gewoon een staat van zijn.

 

MULTIDIMENSIONALITEIT EN DICHTHEID
Om het waarom  van ascensie te begrijpen, moeten we multidimensionaliteit en dichtheid begrijpen. Hoewel er enige discussie is in de wetenschappelijke en spirituele gemeenschap over hoeveel dimensies van de werkelijkheid er werkelijk zijn, onderschrijf ik het idee van 12 dichtheden en dimensies en oneindige parallelle werelden van die 12. Ik weet dat dat een moeilijke is om je gedachten rond te wikkelen, ik stel voor om in enkele van de op wetenschap gebaseerde boeken in de Mystical Library te duiken. Er zijn veel theoretische fysici die zich ook beginnen te realiseren dat we in een multidimensionale realiteit leven... en doe veel beter werk om de wetenschap uit te leggen dan alles wat ik je zal vertellen. Maar terug naar multidimensionaliteit. Veel mensen die hogere wezens channelen (ook bekend als mediumschap), evenals oude teksten, hebben deze multidimensionale aard van de werkelijkheid besproken. De consensus is dat we leven in wat bekend staat als 3D of derde dichtheid. En het geloof is dat ons hele zonnestelsel, samen met onze aarde en ieder van ons als mens, op het punt staat om die volgende stap naar 4D/5D te zetten. Dit staat bekend als 4e dichtheid EN 5e dimensie (afhankelijk van wie je het vraagt). Ja, het is verwarrend, ik weet het, maar het punt is dat we voorbestemd zijn voor een epische opwaartse niveauring van onze vibratie en DAT is de collectieve ascensie waar iedereen het over heeft.


IT'S ALL ABOUT VIBRATIONS
Nu vraag je je misschien af, hoe kun je stijgen of ascenderen? Dit gaat allemaal over vibratie. Om precies te zijn energie. Je ziet dat elke ervaringslaag (dichtheid) een bepaalde harmonische, een bepaalde energieresonantie heeft. Dit is een beetje zoals de toetsen op een piano, sommige hoger, sommige dieper, maar allemaal onderdeel van hetzelfde systeem. Onze huidige realiteit is een plaats van "lagere" dichtheid. Dit betekent dat we in een realiteit leven die trillingsgroot heel ver van de Bron ligt. Nogmaals, daar is niets mis mee, het maakt deel uit van de oorspronkelijke sjabloon van de werkelijkheid, maar na hier vele millennia te zijn geweest, is het eindelijk onze beurt (als mens, als aarde en als ons collectieve zonnestelsel) om naar de volgende frequentie te gaan. Met andere woorden, het is onze bestemming om te ascenderen.

 

3D VERSUS 5D
Als je moeite hebt om je voor te stellen wat het verschil is tussen 3D-energie en zeg 5D-energie, laat me het dan uitleggen. De verschillen zitten in de emoties die we liefde en mededogen zouden noemen. Ascenderen is terugkeren naar bron/eenheidsbewustzijn, wat de vibratie is van briljante liefde en overspoelend mededogen, zowel van onszelf als van elkaar. Onthoud dat hogere  vibratie eenheid/liefde is en  lagere vibratie scheiding. Natuurlijk zijn we allemaal bekend met de dagelijkse realiteit van het leven in deze wereld, het is vol scheiding. In deze hogere staten verdwijnen de lagere emoties van angst, jaloezie, hebzucht, afgunst, wanhoop, enz. Nu, nogmaals, deze emoties zijn niet "slecht", ze zijn natuurlijk en maken deel uit van onze universele ervaringen. De aarde (en andere 3D-planeten) zijn een plek om te leren, te groeien en te ervaren. Maar nu is het tijd voor ons om deze ervaringen te ontgroeien. 


SPLITSING TIJDLIJN
Terzijde, er zijn ook wezens die zich afstemmen op lagere trillingsenergie en ervoor hebben gekozen om te incarneren op planeten van de derde dichtheid omdat ze genieten van de ellende, verdorvenheid en hedonisme die beschikbaar zijn op deze planeten met een lagere dichtheid, maar ook dat is voor een andere post. Dus wanneer we ons onze 3D-realiteit voorstellen, hebben we het over een realiteit die bijna niet te onderscheiden is van deze, maar waar de algemene vibratie die van liefde, mededogen en wat bekend staat als "dienstbaarheid aan anderen" is. De veranderingen in de werkelijkheid zijn zowel geleidelijk als plotseling. De algemene overtuiging (en mijn overtuiging) is dat er een duidelijk breukpunt zal zijn waar de wereld "splitst".


SPLITSING LAGE & HOGE BEWUSTZIJN / DIMENSIES
Deze splitsing heeft betrekking op de multidimensionale aard van de werkelijkheid, een realiteit waarin vele versies van onze Aarde tegelijkertijd kunnen bestaan. In deze "split" zal de Aarde blijven voor degenen die zich nog steeds afstemmen op dat energetische (onthoud dat de vrije wil altijd wordt geëerd), en 4D en 5D zullen beschikbaar komen voor degenen die vibreren op dat energetische gebied. In werkelijkheid is er geen scheiding van ruimte en tijd, alleen de illusie van lineaire tijd en dus zijn deze werelden al gesplitst, we ervaren gewoon het "voor" of "na" in onze realiteit, maar dat valt buiten het bereik van deze post. Zoals ik al eerder zei, kan deze ascensie niet worden vervalst. Je kunt je niet een weg banen naar een versie van de werkelijkheid, je komt letterlijk overeen met de exacte vibratie van je ervaring.