AstraZeneca Betekend Starseeds to Kill


DOOR DIT VCCN WORD JE ZIEL UIT JE LICHAAM VERWIJDERD
Wat is het gevolg van de co vid 19 vaCCIn atie, op energetisch niveau? DD 26 maart 2021, overmorgen doe ik een healing op iemand die gevaccineerd is dan zal ik zelf kunnen vaststellen wat er energetisch gebeurt. Hier alvast een getuigenis van een collega therapeut die al vele jaren werkt met energie, met energy healing, met subtiele lichamen, maar vooral met de uitstraling van licht en de frequentie van de trilling van het hart, zetel van onze ziel, om diep contact te krijgen met het hogere zelf. “Ik heb een sessie gegeven aan iemand die de eerste en tweede dosis van het v a c c i n kreeg toegediend. Ik had deze persoon al behandeld, maar ik wist niet dat ze de vaccinatie hadden gegeven. Toen ik met de behandeling begon, merkte ik meteen de verandering op, er kwam heel zware energie uit haar subtiele lichamen. Het engste was toen ik aan het hartchakra werkte, ik verbond me met haar ziel, wel, ze was losgekoppeld van het fysieke lichaam, ze had geen contact meer en het was alsof ze zweefde in een staat van totale verwarring, maar ze was niet langer in direct contact met het lichaam en met de persoonlijkheid. Er treedt dus schade op aan het bewustzijn dat het contact met het fysieke deel verliest, dus is er geen communicatie meer tussen beide .Tijdens de behandeling vertelde deze ziel me dat ze het lichaam niet meer voelde en voelde alsof het in een diep ongemak zweefde. De energie waarmee ik werkte, dus de energie van zijn energieveld, was erg zwaar, en voelde deze stoffen zeer vervuilend voor de subtiele lichamen. Ik zette de behandeling voort door licht naar het hartchakra te sturen, dus naar de ziel van de persoon, maar het leek erop dat de ziel geen licht meer kon ontvangen, noch frequentie, noch energie. Het was een heel sterke nare ervaring voor mij. Dus ik begreep dat deze substantie inderdaad wordt gebruikt om het bewustzijn los te maken, zodat dit bewustzijn niet langer kan interageren via dit lichaam dat het in het leven heeft, waar er geen contact meer is, geen frequentie meer, geen licht meer, geen energiebalans of de geest. Toen begon ik om deze ziel te huilen omdat het iets was dat me diep raakte, een heel sterke ervaring. Ik heb de persoon niets verteld omdat ik niet wist hoe ik het moest zeggen en of ze het begrepen zou hebben. Ik realiseerde me dat het niet alleen de subtiele lichamen of het fysieke lichaam vervuilde, maar dat het iets te maken had met onze ziel. Het gaat erom het contact met het bewustzijn te beschadigen en te proberen te vernietigen. Wat Steiner zei, is precies dat. Het gaat dus niet alleen om het in gevaar brengen van het immuunsysteem. Update – Tweede behandeling van de persoon. Er is een nieuwe verandering en een verdere verslechtering geweest, zowel voor de zwaarte als voor de energie die zijn energieveld uitzendt, maar bovenal is er een zeer significante afname in frequentie. Momenteel vertoont zijn fysieke situatie geen symptomen op het fysieke lichaam. Wat betreft de situatie die zich manifesteert op energetisch niveau en in het bijzonder van de ziel, er is een bevestiging dat de ziel uit het fysieke lichaam is geworpen, ze is nog steeds gebonden door het zogenaamde koord, maar het bevestigt nog steeds dat het heeft geen interactie meer met het fysieke, emotionele en mentale lichaam, er is geen enkele vorm van communicatie meer. De ziel is niet langer in staat deze drie lichamen te beheren, haar proces van incarnatie en evolutie voort te zetten, juist omdat dit contact is onderbroken. Aangezien dit iets nieuws is dat nog nooit is gebeurd, en daarom het zielsbewustzijn niet weet wat zich manifesteert, bevindt de ziel zich in een situatie waarin ze niet weet waarom ze werd uitgeworpen. Ze is zich ervan bewust dat dit gebeurde na de eerste dosis van het v a c c i n, dat ze geen enkele vorm van communicatie meer heeft, dat ze deze lichamen die we hebben aangedaan niet meer kan gebruiken om op aarde te blijven. De evolutie en de ervaringen die de persoonlijkheid doorgeeft aan de ziel, dat alles is onderbroken. Bovendien zal deze stof aanzienlijke fysieke problemen veroorzaken die ook leiden tot de dood van het fysieke lichaam, aldus de artsen die de situatie aan de kaak stellen. Er is een grote verlaging in frequentie, het lijkt te maken te hebben met een fysiek lichaam dat lijkt op dat van een persoon die het verlaat, die stervende is. Op energetisch niveau is er een erg lelijke, erg vervuilde en veranderde uitstraling. Het grootste probleem is dat de ziel de drie lichamen – mentaal, emotioneel en fysiek – niet gebruikt omdat ze niet langer de mogelijkheid heeft om dat te doen. De ziel is zich er zelf niet van bewust, want het is duidelijk nooit gebeurd in de cyclus van incarnaties. Bewustzijn kent dit soort ervaringen niet. Er is een zeer sterk ongemak, algemeen ongemak, en zonder de frequentie zonder het licht en de energie van de ziel, weet ik niet hoe lang het zal duren voordat dit lichaam enige vorm van pathologie ontwikkelt als resultaat van dit experiment.

EEN AANVAL OP DE ZIEL EN OP HET FYSIEKE LICHAAM.
Ik probeerde de ziel te helpen terugkeren naar haar omhulsel, maar de ziel zei: “Ik kan het niet, iets belet me om terug te gaan. Ik vroeg me af wat het zou kunnen zijn, wat fungeert als een barrière? Dit is de eerste ervaring na twintig jaar dat ik energiezorg heb gegeven, de eerste keer dat ik zoiets meemaak! Tegen het einde van de sessie slaagde ik erin om de frequentie in de subtiele lichamen van de persoon iets te verhogen, maar ik kan het niet langer naar de ziel overbrengen. Aan het einde van de sessie vroeg de ziel om hulp, waarbij uitdrukkelijk werd gezegd dat ze het niet in de steek moest laten, omdat het zich in een abnormale situatie bevindt. Dit is iets dat we niet kunnen begrijpen, maar we hebben natuurlijk gehoord dat de ziel zich buiten haar omhulsel bevindt, nog steeds aan het lichaam vastzit met het koord, dat breekt wanneer ze het fysieke lichaam verlaat, maar hierin is dit nog niet gebeurd. Toen ik naar het energiekoord keek, zag ik dat er op een punt van het snoer twee donkere vlekken waren, dicht bij elkaar. De ziel vroeg om het niet te verlaten, om te proberen iets te doen. Naast de fysieke problemen die zich nu elke dag voordoen, vertelt niemand wat er met de ziel en de subtiele lichamen gebeurt. Het bewustzijn heeft enorme schade opgelopen. Zielen zullen worden opgesloten, verhinderd op hun evolutionaire pad, persoonlijkheid zal niet langer de stem van zijn geweten, van zijn ziel kunnen horen ”.Rudolf Steiner, 1917 Rudolf Steiner: “In de toekomst zal de ziel worden geëlimineerd door medicijnen. Onder het voorwendsel van een” gezondheid” zal er een v a c c i n zijn waarmee het menselijk organisme zo snel mogelijk zal worden behandeld, mogelijk direct bij de geboorte, zodat de mens de gedachte aan het bestaan ​​van ziel en geest niet kan ontwikkelen. Materialistische artsen zullen worden belast met de taak om de ziel van de mensheid te elimineren. Zoals vandaag de dag worden mensen ingeënt tegen deze ziekte of die ziekte, dus in de toekomst we zullen kinderen vac cin eren met een stof die precies zo geproduceerd kan worden dat mensen, dankzij deze vac cin atie, immuun zullen zijn voor het ondergaan van de “waanzin” van het leven. Hij zou buitengewoon intelligent zijn, maar hij zou geen bewustzijn ontwikkelen en dit is de werkelijke doel van sommige materialistische kringen. Met zo’n v a c c i n kun je gemakkelijk het etherische lichaam losmaken binnen het fysieke lichaam. etherische lichaam onthecht , zou de relatie tussen het universum en het etherische lichaam buitengewoon instabiel worden en zou de mens een automaat worden. Dan wordt het va c cin een soort arymanische kracht* ; de mens kan een bepaald materialistisch gevoel niet meer kwijtraken. Hij wordt een materialistische constitutie en kan niet langer opstijgen tot het spirituele. ‘*Ahrimanische krachten staan voor het gedachteloos handelen, maar ook het niet handelen daar waar dat eigenlijk wel zinvol zou zijn. Zij laten de mens een wereld zien waarin hij eigenlijk machteloos is.

 

Maart 24, 2021 André Visch, fysiotherapeut, manueel therapeut en Traditionele Chinese geneeskundige, healer. Tot nu toe heb ik dus een beperkt aantal gevaccineerde mensen in mijn behandelkamer gehad. Deze hadden zowel de mRNA-vaccins Pfizer en Moderna als AstraZeneca toegediend gekregen. Vrijwel iedereen had ik al eens, recent of verder in het verleden, behandeld, waardoor ik de eerdere energiestatus van deze personen kende. Wat mij bij deze gevaccineerde opviel, was dat hun kruinchakra dichtgeknepen werd. (Je kruinchakra is de verbinding met je hogere zelf, je ziel of je essentie. Hoe spiritueler je bent, hoe duidelijker je deze verbinding zult ervaren.) En wat ik energetisch zag en voelde, kwam overeen met de klachten waarvoor bij mij werd aangeklopt, zoals “ik ben mezelf kwijt” en “ik voel me ontheemd”. Iemand die zeer bewust is, zei zelfs “ik ben de connectie met het licht kwijt.” Voor mij is dit zeer zorgwekkend. Mensen met een goede verbinding zijn namelijk over het algemeen liefdevoller naar anderen en hebben meer respect voor de vrije wil van anderen. Want stel je eens voor dat 80 procent van de mensheid deze verbinding kwijtraakt.Welke druk ontstaat er dan op de mensen die deze verbinding nog wel hebben, omdat ze ervoor gekozen hebben om zich niet te laten enten? Trouwens, een goed vaccin heeft geen dwang of drang nodig. Dat verkoopt zichzelf. Maar op dit moment is de grootste drijfveer voor vaccinatie angst, een emotie die de spirituele verbinding eveneens negatief beïnvloedt. Degenen die, bijvoorbeeld voor hun werk, gevaccineerd moesten worden, hadden meer last van bijwerkingen dan oudere mensen die geprikt mochten worden, omdat ze in de leeftijdscategorie vielen die aan de beurt was. Verder viel mij op dat het energieveld om de gevaccineerde heen samen was getrokken en verminderd vrijelijk stroomde. Dit verklaarde het gevoel dat “je door stroop heen moet bewegen en dat alles zwaar aanvoelt”.