☥  Spiritualiteit


Te vaak vergeten we dat we spirituele wezens zijn die in dit leven reizen in een fysiek voertuig, ons lichaam. Wanneer je tot een volledig begrip komt dat je een spiritueel wezen bent, en alle dingen die horen bij dat begrip, zoals meditatie en gebed, een verbinding met al het leven, mededogen en liefde, en een echte waardering van het leven, worden dagelijks problemen en uitdagingen eenvoudiger en lichter.

Foto Unsplashed (Free) 


ONTWAKEN
Ik spreek het liefst over het ontwaken van het menselijk bewustzijn, in plaats van te praten over hoe je spiritueler kunt worden. Men kan meer en meer spiritueel zijn en toch niet ''bewust'' zijn. Wat bedoel ik nou preci
es met ontwaken? De meesten van ons leven bijna uitsluitend in de wereld van de geest. Dit betekent dat we altijd in het verleden of de toekomst zijn en dat onze gedachten nooit stoppen. Ons gevoel voor onszelf wordt bepaald en beperkt door ons verleden, inclusief alle beperkende overtuigingen uit de kindertijd. De wereld van de geest is een illusie in de natuur. Het is gebaseerd op geheugen en verbeelding. Het is niet echt, en toch in de mate dat we geloven dat het echt is, zijn we verdwaald in een wereld van illusie en realiseren we ons dat niet. Met ontwaken openen we volledig in het huidige moment, dat de deur naar liefde, waarheid en eenheid is.


2 STAPPEN-PAD
De eerste stap bestaat uit het leren van de kunst om aanwezig te zijn. De tweede omvat het worden van een meester van je geest en ego. Beide stappen zijn nodig voor echt ontwaken. Wanneer je aanwezig bent, kom je uit het verleden en de toekomstige wereld van de geest en ben je dus vrij van de beperkingen van het verleden en angst voor de toekomst. Ze verdwijnen eenvoudigweg omdat het huidige moment vrij is van verleden en toekomst. Naarmate je dieper in de aanwezigheid komt, zul je een heel andere dimensie van jezelf en van het leven ervaren. Je zult ontdekken dat wanneer je aanwezig bent, je liefde bent, je acceptatie bent en je medelijden hebt. Je wordt van binnenuit bekrachtigd en je bestaat in de realisatie van eenzijn. Al deze kwaliteiten van aanwezigheid vloeien voort in je dagelijkse leven en relaties.

BE WHO YOU ARE
Je bent vrij om alles te zijn wat je bent en je bent niet langer bezig met de oordelen, meningen en verwachtingen van anderen. Je leven is geleidelijk getransformeerd en je doet niets anders dan steeds meer aanwezig worden. Naarmate je dieper in de aanwezigheid komt, verdwijnen al je problemen. Wat je eerder als een probleem of moeilijke tijd in je leven hebt beschouwd, wordt nu gezien als een kans om te ontwaken. In het huidige moment zijn er geen problemen, alleen situaties om op te reageren en als je reageert vanuit de aanwezigheid, dan is je reactie altijd bewust, bevoegd en gepast. 


AFFIRMATIES
Affirmaties helpen je om je negatieve gedachtepatronen te vervangen door positieve. Affirmaties zijn een gemakkelijke en effectieve manier om de manier waarop je naar de wereld kijkt opnieuw vorm te geven. Je moet bevestigen wat je wilt, niet wat je niet wilt. Bijv: "Ik besteed mijn geld niet langer als een dwaas", is een constante, negatieve herinnering dat je jou geld verspilde. Een betere keuze is: "Ik besteed mijn geld verstandig." Een succesvolle bevestiging herinnert niet aan vroegere problemen; het is een positieve uitspraak geformuleerd in de tegenwoordige tijd die zegt dat je vanaf nu een betere manier kiest. Merk op dat de bovenstaande bevestiging niet werd geformuleerd: "Ik zal mijn geld verstandig uitgeven." Als een bevestiging een belofte wordt om op een onbepaald moment in de toekomst te veranderen in plaats van een verklaring dat de verandering al is aangebracht, wordt de bevestiging krachteloos gemaakt . Waarom? Bevestigend "Ik zal mijn geld verstandig uitgeven" houdt in dat je vanaf die middag, of volgende week, of de maand erna, eindelijk je geld verstandig zult gaan besteden.

BELOFTE
De affirmatie wordt een belofte die je nooit hoeft te vervullen, totdat je uiteindelijk besluit dat je klaar bent om op verantwoorde wijze te handelen. Als er in de toekomst een verandering wordt voorzien, zal ze daar blijven. Op dezelfde manier kondigt het begin van een affirmatie met 'Ik wil' aan het Universum aan dat je uit een positie komt waarin het ontbreekt aan wat je wilt. Vergeet niet dat de wet van aantrekking stelt dat het universum een ​​gigantische kopieermachine is; het beoordeelt je verlangens niet, het reageert eenvoudigweg op je gedachten door je meer van hetzelfde te geven. Daarom, als je bevestigt: "Ik wil veel geld," zul je blijven ervaren dat je veel geld wilt. Je zult altijd "willen" en nooit "hebben" omdat je bevestigt dat je het geld "wilt", niet dat je het al "hebt".

Tuin Altaartje (Mercy) 


IK BEN
Een krachtige manier om een ​​affirmatie te beginnen is met de woorden: "Ik ben." Het universum beoordeelt niet, het reageert eenvoudig. "Oké", zegt het Universum, "als dat is wat je bent, zal ik je ervaringen geven die die verklaring ondersteunen." Vandaar dat de affirmatie, "Ik ben attent en attent", krachtiger is dan "Ik zal nadenken en attent "of" Ik wil attent en attent zijn. Je liegt niet tegen jezelf, je herprogrammeert je onderbewustzijn; elke keer dat je een affirmatie herhaalt, versterk je dat programma positief. Nog belangrijker is dat je onthoudt dat je ziel, je essentie, die vonk van het Oneindige in jou, perfect en magnifiek is, met capaciteiten die je bevattingsvermogen te boven gaat. Daarom zal wat je ook bevestigt inderdaad waar zijn op het diepste, meest betekenisvolle niveau dat je je kunt voorstellen. Geleidelijk aan, door het consequente gebruik van affirmaties, wordt je bewuste intentie geabsorbeerd door je onderbewustzijn; je begint te denken en te handelen op manieren die de bevestiging ondersteunen en de manifestatie versnellen. Na verloop van tijd groei je in en wordt je uiteindelijk de persoon die je wilt zijn. Affirmaties gaan inderdaad meer over interne transformatie dan externe uitkomsten. Jezelf vertellen: "Ik ben attent en liefdevol" kan dag in dag uit helpen om je zelfbeeld te veranderen.