De 12 Dimensies 


De Twaalfde Dimensie 
Het Alles Dat Is; De bron

Het is niet mogeluck om je de Twaalfde Dimensie voor te stellen. Numerologisch is het getal twaalf 1 en 2 samengevoegd. Het vertegenwoordigt de versmelting van Eenheid (1) en Dualiteit (2). In geestelijke termen is het God. Veel oude culturen hebben deze God gedefinieerd als 'buiten woorden', en terecht. De Twaalfde Dimensie omvat en overtreft alle oneindigheden. Naast de definitie is het altijd meer dan we ons kunnen voorstellen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: "God is pure, onvoorwaardelijke liefde." Om die verklaring meer waar te maken, moet je toevoegen: "en nog wat." Met andere woorden, wat we ook kunnen zeggen of bedenken over dit wezen/deze staat, er is altijd iets meer aan de hand - "en nog wat." Uiteindelijk is dit The Source - The All That Is (en nog wat). Er zijn geen 'ik', 'jij' of 'ons'. Het is absurd om te zeggen: "Ik ben [deze] God", omdat er op dit niveau geen "ik" is om het te zeggen.

De Elfde Dimensie
Het Zaad en de Bodem van Universums

Om de zoveel tijd manifesteert de Bron het "materiaal" om Universums te creëren. We noemen dit 'materiaal' de Elfde Dimensie. Het zijn echter eigenlijk twee verschillende wezens in één. Numerologisch is het getal elf 1 en 1 gecombineerd. Ze zijn precies gelijk, maar toch verschillend. (Als ze niet anders waren, zou het aantal slechts 1 zijn.) Een van deze entiteiten is puur yang van aard - de Grote Yang. De andere is pure yin - de Grote Yin (of The Void). De Grote Yang bestaat overal en altijd (totdat Het Al Dat Is zegt: "Kom naar huis") Niet redelijk, dat geldt ook voor de Grote Yin. Beide zijn alomtegenwoordig, maar een dun "membraan" scheidt de twee op de een of andere manier. Dit membraan zorgt ervoor dat de twee Krachten elkaar niet volledig omarmen. Als dit zou gebeuren, zouden ze onmiddellijk ontwaken uit hun hoge droomstaat en terugkeren naar de Bron. Eigenlijk gebeurt dit. Als dat zo is, is een Kosmisch Jaar geëindigd. Vanuit een theologisch (en antropologisch) perspectief is de Grote Yang God de Vader, de Schepper. De Grote Yin is God de Moeder, de Schepper. Binnen hen is het potentieel voor de co-creatie van alle geesten, vormen en universa tijdens dat Kosmische Jaar. Het maken van een heelal. Een universum wordt geboren wanneer een zaadje - een deeltje van de Grote Yang - het dunne membraan omzet dat de Yin en Yang scheidt. Het zaad versmelt met een "deeltje" van de Yin, waardoor een zygote ontstaat die in het begin heel snel groeit. De wetenschap noemt dit evenement 'The Big Bang'. Technisch gezien is het echter geen explosie, maar de explosieve groei van een levend universum. 

De Tiende Dimensie
De waarheid; Het Heelal en zijn Parameters

De tiende dimensie is een bewuste entiteit - een universum. Het is echter geen universum van vorm. (Vorm begint bij de negende dimensie.) Door de ogen van vorm wordt een universum geboren, ontwikkelt, rijpt en sterft. Deze cyclus markeert een Kosmische Dag. Numerologisch vertegenwoordigt de combinatie van de 1 en 0 de vereniging van Het Iets en Het Niets. Deze dimensie is als de buitenste schil van het heelal. Daarachter is de leegte. Vanuit een elfdedimensionaal perspectief kunnen we miljarden van deze stralende granaten zien oplaaien in het Niets van de Leegte. (Het Niets van de Leegte is niet hetzelfde als 'de ruimte', waarbij de laatste beperkt is tot de derde dimensie.) Binnen deze schaal bevinden zich steeds kleinere schalen, die elk een dimensie vertegenwoordigen. Het harde centrum is materie, de derde dimensie. We kunnen het model van de Katholieke Kerk van het Mysterie van de Drie-eenheid begrijpen, als we het vanuit een tiende- en elfdedimensionaal perspectief onderzoeken. (Het mysterie van de Drie-eenheid is dat er "drie goden in één" zijn - de Vader, Zoon en Heilige Geest.) Kortom, God nummer één, De Vader, is de Grote Yang van de Elfde Dimensie. God nummer twee is Christus Zelf, een *geïndividualiseerd* bewustzijn van de Tiende Dimensie. Jezus zei: "De Vader en ik zijn één." Inderdaad, tiendimensionale wezens zijn in wezen pure mengsels van de Grote Yin en Yang. God nummer drie, de Heilige Geest, is het *verenigde* bewustzijnsveld van de tiende dimensie. (De Christus is slechts een van de miljarden en miljarden wezens die deze dimensie/entiteit vormen.) 

Dus daar is het - drie goden in één. Net als 'kosmisch DNA' bevat het heelal de hele blauwdruk van wat zich tijdens zijn leven gaat ontvouwen. Het “DNA” heeft zowel passieve als actieve aspecten. Passief is het het Goddelijke Plan, het "Wat zal zijn". Actief is het de Kracht van Evolutie; het stuwt het Goddelijke Plan naar voltooiing. We noemen tiendimensionaal bewustzijn "Kosmisch" of "Christusbewustzijn". De Christus is een tiendimensionaal wezen dat Zijn bewustzijn in een menselijke vorm had geprojecteerd. Het was geen metafoor toen Hij zei: "Ik ben de Waarheid, het Licht en de Weg." De tiende dimensie *is* de levende waarheid. Het is ook het Licht dat in alles is. Ten slotte is het de Weg naar huis, terug naar de Schepper. Alle Wezens - alle punten van Bewustzijn - hebben een tiendimensionaal aspect. Dimensie is waar onze geest ontstaat. Vanaf hier kunnen we ons bewustzijn projecteren in elke vorm in het universum. (Als een cascade van bewustzijn, kunnen we ons bewustzijn projecteren in, laten we zeggen, een zevendimensionale vorm. Van daaruit kunnen we projecteren in, laten we zeggen, een driedimensionale vorm.)

De Negende Dimensie
De Creatie van Vorm en Hiërarchieën

De Negende Dimensie is waar de gehomogeniseerde bewustzijnen van de Tiende Dimensie zichzelf rangschikken in planetaire, stellaire, galactische, universele en dimensionale bewustzijnen. Het is de overgang van vormloos naar vorm. Als negendimensionale entiteiten zouden we kunnen zeggen: "Ik ga vorm aannemen als een planeet." Dan doen wij het. Als planetair (stellair, universeel, etc.) bewustzijn doorloopt onze vorm evolutionaire stadia. Op driedimensionale planeten is er wat we 'anorganische materie' noemen. Anorganische materie fungeert echter als het voertuig (lichaam) van het Planetaire Bewustzijn. Dit lichaam genereert zwaartekracht, wat in feite de driedimensionale manifestatie is van een negendimensionale levenskracht. Hiërarchie is zichtbaar in de hele natuur. Van een bescheiden grasspriet tot de nachtelijke hemel bezaaid met glinsterende sterren, sommige vormen lijken spectaculairder en vitaler dan andere. Het is hier dat de Powers That Be onze negende-dimensionale aspecten - de hiërarchische structuur opzetten.  Er is ook een hiërarchie van afhankelijkheid. De mensheid heeft de aarde nodig om zich te ontwikkelen en te overleven, maar het omgekeerde is niet waar. Evenzo is de aarde voor haar leven afhankelijk van de zon, maar de zon kan zonder de aarde leven.

De Achtste Dimensie
Groepszielen (Oceanen van Licht)

Een groepsziel is een verzameling entiteiten die als één eenheid samenwerken. Stel je ter illustratie voor dat elke cel in je lichaam een ​​bewuste entiteit is. Er zijn "entiteiten" van lever, hart, hersenen en bloedcellen. Elk is uniek en heeft een functie, maar toch vormen ze één lichaam. Dit is vergelijkbaar met het functioneren van een Groepsziel. (In feite zijn Groepszielen zelfs meer geïntegreerd dan de cellen van ons lichaam; ze zijn meer als druppels water in een oceaan, die communiceren door levensechte hologrammen te delen.) Als leden van de Groepsziel kunnen we channelen naar andere vormen in andere dimensies. Een heel regenwoud zou bijvoorbeeld het voertuig (lichaam) van een groepsziel kunnen zijn. 

De Zevende Dimensie
Levende Vortexen

Zevende-dimensionale wezens zijn er in vele vormen. Sommige verschijnen als wervelende linten van regenboogkleurige energie. Anderen zien eruit als webben van mooi, stralend Licht. Wanneer deze mystieke, levende vortexen hun bewustzijn projecteren in drie- of vierdimensionale vormen, blijven ze "wervelen". Ze wervelen echter niet alleen verticaal (zoals aardse vortexen), maar ook horizontaal, diagonaal en in het verleden en de toekomst. Door in de toekomst te 'spinnen' kan informatie uit die tijd worden opgehaald. Op dit niveau leven we niet op planeten. Integendeel, onze "atmosfeer" is een intens veld van gekleurde energie. Hoewel we er nogal stil uitzien, hebben we het eigenlijk heel druk. Een van onze activiteiten is het verkennen van andere dimensies, in dienst van de Kracht van Evolutie.

De Zesde Dimensie
Symbolen; Communicatie

Het is verleidelijk om de Zesde Dimensie "De Leerdimensie" te noemen. De bedoeling van deze dimensie/entiteit is echter niet om te onderwijzen, maar om informatie te verschaffen en de middelen om het over te brengen. Alle taal, symbolen en modellen beginnen hier. Het is waar het Universum de archetypische vormen giet. Op dit niveau vinden we de cast voor astrologische en genetische codes. Het bevat ook de Akasha-kronieken, de complete bestanden van alles en iedereen. Deze intrigerende dimensie is een honingraat van dimensies binnen dimensies binnen dimensies. Je zou hier vele lange levens kunnen doorbrengen en je geen moment vervelen. De bewoners zijn scherpzinnig, snel en opwindend. 

De Vijfde Dimensie
Hemel; Het Vlak van Licht; Kameraadschap

Voor de meeste religies is de Vijfde Dimensie het hoogste rijk dat een ziel kan bereiken. Spiritueel is het de laatste halte naar beneden op de dimensionale ladder voordat we de rijken van beperking binnengaan. We incarneren hier als androgeen stellaire wezens. Levend op sterren, dragen we lichtgevende Lichtlichamen. Deze eeuwige vormen hebben geen pijn nodig, de waarschuwingssignalen die fysieke lichamen geven. Er is dus geen lichamelijk lijden. Ook hebben we geen last van enige vorm van afscheiding, omdat we voortdurend de Eenheid van God ervaren. We baseren onze acties volledig op liefde, nooit op angst. Dit komt omdat angst op dit niveau niet bestaat. We zijn niet te stoppen en leiden wonderbaarlijke levens. Ook onsterfelijkheid is een ervaringsgegeven. Vaak zal een persoon in een bijna-doodervaring door een lange tunnel reizen. De tunnel doorkruist de duisternis (de Vierde Dimensie) en eindigt in een heldere opening van gouden of wit Licht (de Vijfde Dimensie). Dit is de Doorway to Heaven - The Golden Gates. Meestal is er iemand om de persoon te begroeten, hoewel niet altijd St. Peter. We reizen door de toepassing van de Goddelijke Wil. De kortste afstand tussen twee punten is geen rechte of gebogen lijn. In de Vijfde Dimensie dupliceert men zichzelf eenvoudig naar zijn bestemming(en). (Wij vliegen ook niet. Vliegen wordt pas een levensvatbaar vervoermiddel in de derde en vierde dimensie.) Bovendien kunnen we reizen door door de deuropening in het midden van de ster te gaan. In veel Ascentieverhalen transformeert de Aarde - samen met haar bewoners - in haar vijfdimensionale Lichtlichaam. Ze verschuift fysiek van een dicht, materieel lichaam naar een lichaam van Licht (een ster). De vijfdimensionale manifestatie van een ster is niet heet of vurig. Het is zacht. 

De Vierde Dimensie
= Het Astrale Vlak

De Vierde Dimensie is een grijs, gepolariseerd vlak dat de krachten van Licht en Duisternis huisvest. De strijd tussen goed en kwaad begint hier. Christus deelde een vierdimensionaal perspectief toen Hij zei: "Als je niet voor mij bent, ben je tegen mij." Vormen veranderen van nature op het astrale vlak. Een boom kan bijvoorbeeld gemakkelijk in een wolf veranderen. Omdat de illusie van goed en kwaad zich hier manifesteert en vanwege de extreme veranderlijkheid van vorm, bestaat er wantrouwen en angst. Bijgevolg speelt de kracht van persoonlijke wil of persoonlijke kracht een belangrijke rol in de beschermings- en controlerackets. (“Ik ben sterk en deskundig. Ik zal je beschermen en leiden en je geven wat je wilt. Doe gewoon wat ik zeg.”) Magie, tijdreizen, karma, reïncarnatie, geluk, paranormale chirurgie, vliegen, gedachten lezen, onstoffelijke geesten, betovering en natuurlijk astrale reizen, allemaal afkomstig van dit gebied. De God(en) en Godin(en) van vele religies wonen hier. Hel en vagevuur zijn ook vierdimensionale locaties. Door de principes van dit vlak te belichamen, vergroten we de kans op een magisch leven.

De Derde Dimensie
Waar de Werkelijkheid in Steen is Geëtst

De derde dimensie is waar energie stolt tot een donkere, dichte poel van materie. Ons vermogen om schoonheid hier beneden te ervaren, laat zien dat we in een liefdevol universum leven. Door de beschikbare perceptuele filters (met dank aan het Planetaire Bewustzijn), is het mogelijk voor ons bewustzijn om zich te identificeren met materie. We kunnen dus zelf verdicht worden. Omdat het universum de illusie van Vrije Wil in de derde en vierde dimensie toelaat, kunnen we ons gedragen als heiligen of demonen, of meestal ergens daartussenin. Wanneer we onze acties uitsluitend baseren op driedimensionale principes, leven we in een materiële wereld. Hier is onze realiteit "gemakkelijk te bewijzen" op "logische manieren". Dit komt omdat het natuurlijk is dat we geloven dat onze foto's van de werkelijkheid * werkelijkheid * zijn. Dit etst ons *leven* in steen, in plaats van ze in Licht te schetsen. 

De Tweede Dimensie
Biologische Verbinding

Tweede dimensionale bewustzijn is bewustzijn op biologisch niveau. Hier kun je contact maken met het planten- en dierenrijk. Het is het bewustzijn dat het autonome zenuwstelsel aanstuurt om levensondersteunende functies te reguleren en te onderhouden. Onze vijf fysieke zintuigen zijn zich hiervan niet bewust. Dit is de plaats van de chemische wezens die het lichaam vormen. Je kunt je op dit niveau bewust worden van hoe je lichaam één groot communicatienetwerk is tussen alle elementen in je cellen. Er zijn veel verschillende wezens die op dit niveau bestaan. Feeën, deva's, natuurgeesten, chemische wezens, elementalen en ook de demonische energieën. De creatie Draken kan ook op dit niveau worden verbonden.

De Eerste Dimensie
Rijk van de Kwantumfysica

De Eerste Dimensie is het bewustzijn van Gaia's fysieke primaire atoom. Deze dimensie is het rijk van het mineralenrijk. Het eerste dimensionale bewustzijn van mensen is "onbewust" voor onze vijf fysieke zintuigen. Het eerste dimensiedeel van ons lichaam, het zijn de mineralen, water en genetische codes die de basis vormen van onze fysieke vormen. Wanneer we ons verbinden met dit niveau, verbinden we ons met de hele fysieke wereld op molecuulniveau. Dit is de plaats van de kwantumfysica, een plaats van elektronen, protonen, kernen en quarks. Het is de poort tussen de macrokosmos en de microkosmos. Op dit niveau kun je spinnenbewustzijn vinden. Omdat zij de bewakers zijn van de matrix van Gaia's bewustzijn.