◑  12 Universele Wetten


⋰ Foto Unsplash (Free) 


Hieronder is een uittreksel uit het boek Milanovich and McCunes "The Light Shall Set You Free" 

⤵︎

 De Wet van Goddelijke Eenheid

De eerste van de 12 universele wetten helpt ons te begrijpen dat we in een wereld leven waarin alles met al het andere verbonden is. Alles wat we doen, zeggen, denken en geloven heeft invloed op anderen en het universum om ons heen.


De Wet van Vibratie

De wet van vibratie stelt dat alles in het universum beweegt, trilt en reist in cirkelvormige patronen. Dezelfde principes van vibratie in de fysieke wereld zijn van toepassing op onze gedachten, gevoelens, verlangens en testamenten in de Etherische wereld. Elk geluid, ding en zelfs gedachte heeft zijn eigen vibratie frequentie, uniek op zichzelf.


De Wet van Actie

De wet van actie moet worden toegepast om ons dingen op aarde te laten manifesteren. Daarom moeten we acties ondernemen die onze gedachten, dromen, emoties en woorden ondersteunen.


De Wet van Correspondentie

Deze wet stelt dat de principes of wetten van de fysica die de fysieke wereld verklaren - energie, licht, vibratie en beweging - hun overeenkomstige principes hebben in het etherische of universum. "Zo boven zo beneden"


De Wet van Oorzaak en Effect

Deze Universele Wet stelt dat niets toevallig of buiten de Universele Wetten gebeurt.
Elke actie heeft een reactie of consequentie en we 'oogsten wat we gezaaid hebben'.


De Wet van Oorzaak en Gevolg

Deze wet is de wet van oorzaak en gevolg die wordt toegepast op zegeningen en overvloed die ons worden geboden. De zichtbare effecten van onze daden worden ons geschonken in geschenken, geld, erfenissen, vriendschappen en zegeningen.


De Wet van Aantrekking

De Law of Attraction laat zien hoe we de dingen, gebeurtenissen en mensen creëren die in ons leven komen. Onze gedachten, gevoelens, woorden en acties produceren energieën die op hun beurt weer dezelfde energieën aantrekken. Negatieve energieën trekken negatieve energieën aan en positieve energieën trekken positieve energieën aan.


De Wet van Perpetuele zending van Energie

Deze 8e van de 12 universele Wetten is een krachtige. Het stelt dat alle personen de mogelijkheid hebben om de omstandigheden in hun leven te veranderen. Hogere trillingen verbruiken en transformeren lagere trillingen; dus, ieder van ons kan de energieën in ons leven veranderen door de Universele Wetten te begrijpen en de principes toe te passen op een manier om verandering teweeg te brengen.


De Wet van Relativiteit

Deze wet stelt dat elke persoon een reeks problemen (Tests van inwijding) zal ontvangen met als doel het innerlijke Licht te versterken. We moeten elk van deze tests beschouwen als een uitdaging en verbonden blijven met ons hart bij het oplossen van de problemen. Deze wet leert ons ook onze problemen te vergelijken met de problemen van anderen en alles in het juiste perspectief te plaatsen. Hoe slecht we onze situatie ook zien, er is altijd iemand die zich in een slechtere positie bevindt. Het is allemaal relatief.


De Wet van Polariteit

Deze wet stelt dat alles op een continuüm is en een tegenpool heeft. We kunnen ongewenste gedachten onderdrukken en transformeren door ons te concentreren op de tegenovergestelde pool. Het is de wet van mentale vibraties.


De Wet van Ritme

Deze wet stelt dat alles trilt en beweegt naar bepaalde ritmes. Deze ritmen stellen seizoenen, cycli, ontwikkelingsfasen en patronen vast. Elke cyclus weerspiegelt de regelmaat van Gods universum. Meesters weten hoe ze boven negatieve delen van een cyclus kunnen uitstijgen door nooit te opgewonden te raken of negatieve dingen door te laten dringen in hun bewustzijn.


De Wet van Geslacht

Dit laatste van de 12 universele Wetten stelt dat alles zijn mannelijke (yang) en vrouwelijke (yin) principes heeft, en dat deze de basis vormen voor de hele schepping. De spirituele ingewijde moet de mannelijke en vrouwelijke energieën in zichzelf of zichzelf in evenwicht brengen om een ​​meester en een ware mede-schepper met God te worden.