Dimensies


DIMENSIES ZIJN DE FUNDAMENTELE BOUWSTENEN VAN DE WERKELIJKHEID
Elk fysiek object heeft drie dimensies (lengte, breedte en hoogte) en bestaat op een bepaald moment op een specifieke locatie in de ruimte. Ruimte en tijd worden algemeen aanvaard als de eerste vier dimensies, maar wat zouden de andere kunnen zijn? Welke fundamentele bouwstenen maken de expressie van ons universum mogelijk? Materie is opgebouwd uit verschillende hoeveelheden elektromagnetische kracht, dus elektrische energie en magnetische energie zijn beide fundamentele bouwstenen in de fysieke wereld. Dat maakt elektriciteit en magnetisme tot twee van de fundamentele variabelen, of dimensies, van de werkelijkheid. Het menselijk bewustzijn bestaat uit de fundamentele bouwstenen van denken en voelen, dus dit zijn ook dimensies van de werkelijkheid. Bewustzijn gaat veel verder dan alleen het rijk van het menselijk denken. In feite is het hele universum opgebouwd uit het oorspronkelijke bewustzijn van de Schepper. De natuurkunde is, net als de spirituele filosofie, bezig met een zoektocht naar de aard van het universum. Tegenwoordig is het echter uit de mode om de Schepper op te nemen in natuurkundige theorieën. Het is ook verrassend, omdat vrijwel alle grote namen in de geschiedenis van de wetenschap, inclusief Einstein, diep spirituele en mystieke mensen zijn geweest.


ALLES IS ENERGIE
Alle materie is energie. Het hele universum is energie. En achter die energie zit het bewustzijn dat het heeft gecreëerd. De oorspronkelijke scheppingsdaad was oneindig in zijn potentieel, en veroorzaakte niet slechts de schepping van één universum, maar een oneindig aantal universums. Op dat moment had het oneindige zijn zich als zijn eerste daad uitgebreid tot de sfeer van het denken. Dus de 12e dimensie is het originele creatieve denken, of het Vader Schepper-principe. Merk op dat de zogenaamde "12e dimensie" eigenlijk de eerste was die ontstond, dus je zou in plaats daarvan kunnen rechtvaardigen om het de "1e dimensie" te noemen. Mensen zijn echter gewend om te denken aan de 1e dimensie die het dichtst bij het dagelijkse leven op aarde staat, dus dat betekent dat de 12e dimensie het nummer moet zijn dat het dichtst bij de bron van de schepping staat. Het man-vrouw principe, zoals in de oorspronkelijke schepping, is niet hetzelfde idee als een vergelijking tussen mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen op aarde bevatten elk een mengsel van zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen. Een man is fysiek een meer mannelijke versie van de menselijke gendermix, en een vrouw is fysiek een meer vrouwelijke versie. Het Vader Schepper-principe van bewustzijn is echter energetisch puur mannelijk en werkt synchroon met het puur vrouwelijke principe, dat het Moeder Schepper-principe is, of de 11e dimensie.


YIN & YANG
Een exacte balans tussen de mannelijke en vrouwelijke creatieve principes maakte de manifestatie van de 10e dimensie mogelijk. De 10e dimensie bevat de bewustzijnssjablonen voor een oneindig aantal universa. De oorspronkelijke scheppingsdaad door het oneindige wezen wordt als volgt samengevat: De 12e dimensie is het oorspronkelijke denken, of het Vader Schepper-principe. De 11e dimensie is origineel gevoel, of het Moeder Schepper-principe. Samen, in precies gelijke balans, manifesteerden de Vader Schepper en de Moeder Schepper de 10e dimensie, waar de sjablonen van bewustzijn bestaan ​​voor een oneindig aantal universa. De fundamentele formule van de schepping is: "Gedachte plus gevoel is gelijk aan manifestatie."

DIMENSIES ZIJN GEEN PLEKKEN MAAR EEN STAAT VAN BEWUSTZIJN
Dimensies zijn de fundamentele bouwstenen van de werkelijkheid. We leven in een bewust universum omdat het universum volledig is geschapen vanuit het oorspronkelijke bewustzijn. Elk aspect van het universum, van sterren tot mensen en zelfs zonlicht, is allemaal samengesteld uit 100% origineel bewustzijn. Dimensies zijn inclusief: de drie dimensies van ruimte (lengte, breedte en hoogte) tijd / gedachte / gevoel ; de drie fundamentele energieën waaruit fysieke en niet-fysieke materie bestaat (etherisch, magnetisch en elektrisch) Na de initiële creatie van de eerste drie dimensies, herhaalde Oneindig Zijn het proces nog drie keer, waardoor triaden van Energie, Ruimte en Beweging werden gecreëerd. Elke triade werd vervolgens uitgedrukt in drie subvormen, die telkens overeenkwamen met het oorspronkelijke patroon van denken, voelen en manifesteren.

 

✧ DE OORSPRONKELIJKE 3 DIMENSIES ZIJN HET BEWUSTZIJN VAN DE SCHEPPER
Dimensie 12 is het principe van de Vader Schepper.
Dimensie 11 is het principe van de Moeder Schepper.
Dimensie 10 bevat de bewustzijnssjablonen voor de Oneindige Universums.

✧ DE VOLGENDE 3 DIMENSIES ZIJN ENERGIE
Dimensie 9 is etherische of levensenergie.
Dimensie 8 is magnetische energie, het oerveld van het heelal.
Dimensie 7 is elektrische energie, de bouwsteen van fysieke materie.

✧ DE VOLGENDE 3 DIMENSIES ZIJN RUIMTE, DIE DE SCHEIDING VAN OBJECTEN MOGELIJK MAAKT
Dimensie 6 is lineaire scheiding.
Dimensie 5 is cirkelvormige scheiding.
Dimensie 4 is sferische scheiding.

✧ DE VOLGENDE 3 DIMENSIES ZIJN BEWEGINGEN
Dimensie 3 is denken (mentale beweging.)
Dimensie 2 is voelen (emotionele beweging.)
Dimensie 1 is tijd (fysieke beweging.)

De 12 Dimensies

1 - De eerste dimensie van de ruimte. Bewustwording als punt. Het mineralenrijk resoneert met dit bewustzijnsniveau. De mineralen, water en genetische code in menselijke lichamen resoneren op dit niveau.

2 - De tweede dimensie van de ruimte. Bewustwording van punt en lijn. Het plantenrijk en het lagere dierenrijk resoneren op dit niveau. Deze wezens zijn zich alleen bewust van de identiteit van hun soort en hun behoefte aan eten, vechten en voortplanting. Leef uitsluitend in het bewustzijn van het moment. Het menselijk tweede dimensionale bewustzijn is gecentreerd in de lagere hersenen die het autonome zenuwstelsel aansturen om levensondersteunende functies te reguleren en te onderhouden.

3 - De derde dimensie van de ruimte. Bewustwording van punt, lijn, breedte en breedte, hoogte en volume. De mens en het hogere dierenrijk resoneren op dit niveau. Bewustzijn van jezelf als een afzonderlijk en uniek individu - zeer weinig bewustzijn van de onderlinge verbondenheid van wezens en acties. De derde dimensie is opgesloten in een tijd/ruimte en oorzaak/gevolg paradigma via de individuele menselijke zielen. Als mensen hebben we het vermogen om het verleden en de toekomst te herinneren terwijl we ons bewust blijven van het heden. Hoewel we echter alleen ons driedimensionale bewustzijn gebruiken, blijft veel van ons verleden vergeten in onze onbewuste geest en voelen we gewoonlijk een gevoel van afscheiding van het geheel, een gevoel van beperking in het bereiken van onze verlangens en een behoefte om hard te werken om onze doelen te bereiken. .

4 - Bewustwording van punt, lijn, breedte en breedte, hoogte, volume en tijd. De vierde dimensie is ook bekend als het astrale vlak. Het primaire bewustzijn van deze dimensie bevindt zich in het astrale lichaam, dat ook wel de 'hogere mens' wordt genoemd. Het astrale lichaam heeft een hogere trilling dan het fysieke lichaam en is in een vorm die bekend staat als etherisch. De 4e D is het rijk van het onbewuste. Onze vierdimensionale astrale lichamen beschikken over geavanceerde dromen, verbeeldingskracht, paranormale gaven, intuïtie, magie en creativiteit. Naarmate we onze geest uitbreiden om ons bewust te zijn van onze onbewuste geest, kunnen we meer en meer van deze kwaliteiten ervaren terwijl we in onze fysieke vorm zijn. Op dit niveau is er het beginnende bewustzijn van de Universele Wet van Eén of Eenheidsbewustzijn: alles van ons beïnvloedt van ons allemaal. Indigo's dragen dit bewustzijn, dat de sleutel is tot multidimensionaliteit, en het leidt ertoe dat ze strijders zijn voor oorzaken die de aarde genezen. Beseffen en oefenen dat niemand groter is dan de ander en dat groepsbewustzijn de weg naar de toekomst is. We moeten allemaal samenwerken voor het welzijn van iedereen om een ​​betere aarde te creëren.

5 - Bewustzijn van punt, lijn, breedte en breedte, hoogte, volume, tijd en geest. Lineaire tijd en ruimte binden het bewustzijn hier niet. Er is GEEN illusie van scheiding of beperking. In plaats daarvan is er een constante ervaring van de Eenheid van God/Godin/Al Dat Is. In de vijfde dimensie leven we in Onvoorwaardelijke Liefde, Onvoorwaardelijke Vergeving en Onvoorwaardelijke Acceptatie. We hebben geen oordeel, schuld of negativiteit ten opzichte van de "lagere" delen of aspecten van onszelf die ernaar streven ons "hogere zelf" te herinneren. Op dit niveau zijn we vrij om nieuwe manieren van denken/zijn/doen te creëren door de zaden van eenheidsbewustzijn.

6 - Het Christuskind of Magisch Kind (Kristalbewustzijn) heeft toegang tot hun magische en spirituele aspecten en een speelsheid van het leven. Het leven wordt gezien als magisch en gezegend. Al het leven wordt geleid en bevorderd door het werk van de geest. De persoon in de 6e D geeft zich over aan de stroom van de evolutie van de geest terwijl hij het recht uitoefent om een ​​schepper te zijn op individueel niveau.

7 - Volledig bewust van de aard van de bezielde missie van het wezen. Christed Adult (Crystal Adult) - klaar om een ​​planetaire missie op zich te nemen als een "verzorger van een hoger dimensiebewustzijn voor anderen", b.v. door op grote schaal les te geven en te helen of de energie in je aura te dragen zodat anderen er op grote schaal toegang toe hebben.

8 -  Archetypisch bewustzijnsniveau wanneer de persoon volledige controle heeft over het verhaal van het leven op aarde.


9 -  Volledig kosmisch bewustzijn – heeft de volledige verantwoordelijkheid voor het rentmeesterschap van de planeet. (De 9e bevat de 8e)

10 - Heeft verantwoordelijkheden op zonne-niveau.

11 - Galactisch niveau van bewustzijn is bereikt.

12 - Gouden straal van Universeel Bewustzijn wordt ingehuldigd door een Volledig Universeel Wezen te zijn - Universeel bewustzijnsniveau wordt bereikt. Je bent teruggekeerd naar de Bron en bent in Eenheidsbewustzijn met de fysieke vorm van je Lokale Universum.