Samenvatting Plandemie


Een voormalige IC verpleegkundige die ook geograaf, milieukundige en wetenschapsjournalist is, heeft zich verdiept in de materie en mede door haar medische achtergrond, maar ook door gedegen onderzoek te doen, heeft zij een goed inzicht gekregen wat er wereldwijd aan de hand is. Lees de bijgevoegde tekst (die is opgesteld door toehoorders) en oordeel zelf!

 

De injecties omtrent Covid noemen ze vaccin, omdat vaccin een "bekend" woord is. Maar het is pertinent geen vaccin. Want een vaccin bestaat uit antistoffen. Deze injecties niet. Deze (m)RNA vaccins bevatten een messenger. Het gaat om een gecoate eiwit. Natuurlijke eiwitten kunnen normaal gesproken afgebroken worden. Omdat deze gecoat is, kan dat niet. Een virus is niet levend. Het is een eiwit dat door de lucht zweeft. Er zijn zeker 7 à 8 onderzoeken die aantonen dat mensen die gevaccineerd zijn dat daarbij de Leukocyten (zijn witte bloedlichamen) waardes lager zijn. Witte bloedlichamen vernietigen vreemde eiwitten. Is dus weerstand.

 

Bij de EMA (Europese Medicines Agency) is geregistreerd dat er een patent op/licentie tot 2022/2023 zit op Moderna en Pfizer. Er zijn belangrijke stappen overgeslagen in het proces. We zitten nu in fase 3, onderzoeksfase. De dierproeven zijn ze mee gestopt. Omdat geen enkel dier de proeven heeft overleefd.

 

Zelfs Mike Yeadon een ex hoofd arts van Pfizer waarschuwt de wereld voor dit "vaccin". Pfizer geeft als advies dit "vaccin" niet te geven aan zwangeren of vrouwen die nog zwanger willen worden. Toch wordt dit wel gedaan. In Canada is er al bewijs van aangetaste immuun cellen. Er is bij een groot aantal medici de angst dat mRNA niet goed onderzocht is. Er zijn gevallen bekend van volledig gezonde mensen dat deze na vaccinatie neurologische problemen ondervinden zoals bijvoorbeeld epileptische aanvallen, waar ook niets meer aan gedaan kan worden. Op Lareb worden de bijwerkingen gemeld, maar dit is en was altijd maar een klein deel van de meldingen. De cijfers die daar geregistreerd zijn, zijn dus zeker niet volledig.

 

Sinds 20 januari 2021 zijn ze begonnen met injecteren in verpleeghuizen. Er zijn zes verpleeghuizen waar voor inenten geen covid is geweest en dat na de injecties heel veel mensen ziek zijn geworden en overleden. Het verband met de injectie mag niet gelegd worden. Dat overlijden wordt afgedaan als gevolg van onderliggend lijden. Mensen van de IC kunnen nergens naar toe met hun info. Mensen die overlijden aan verkeersongeval worden ook gecategoriseerd als Corona. Er zijn nu zeker 3 rechtszaken van familieleden die willen dat de geregistreerde doodsoorzaak gewijzigd wordt van Corona naar de echte oorzaak van overlijden. De medici vragen zich ook af wat het nut is van een experimenteel vaccin bij ouderen van 80+. Intussen is ook bekend geworden dat in 2020 de begrafenisondernemers geen piek in hun werk zagen in vergelijking met voorgaande jaren. Die is er nu in 2021 wel.

 

Waarom worden er nu vele moties en wetten aangenomen? Het kabinet heeft altijd 1 stem meer dan de oppositie. Dat is nu eenmaal zo geregeld. En het is natuurlijk heel vreemd dat artsen die zich wel uitspreken zoals een Rob Elens bedreigd worden met boetes en tot het niet meer mogen uitoefenen van hun vak vanuit de inspectie in opdracht van het RIVM. Wat aangeeft dat het niet gaat om gezondheid. De gezondheidszorg is sinds 20 jaar geprivatiseerd en van een non-profit organisatie naar een verdienmodel veranderd. Het RIVM en de rijksoverheid geven adviezen, geen regels. De regels maken de raden van bestuur van de stichtingen en daarom zijn er zoveel verschillen in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. En soms zijn deze heel streng omdat ze het beste jongetje van de klas willen zijn.

 

Het WHO is opgericht door de Rockefellers als liefdadigheid om internationaal, zogenaamd om therapieën/medicijnen op een lijn te brengen. Nu bepalen die wat we wel of niet mogen doen. Vanuit WHO en RIVM/inspectie is bepaald dat Ivermectine NIET gegeven mag worden. De vraag is waarom er de drang is met een experimentele injectie, terwijl Ivermectine werkt. De WHO heeft sowieso het dodengetal bijgesteld op 0.15%. Waarom zou dan de GEHELE bevolking geïnjecteerd moeten worden.

 

Artsen en verpleegkundigen zijn gerobotiseerd, er mag geen creativiteit meer zijn. Ze blijven braaf achter de protocollen door de overheid opgelegd aan lopen. Iedereen verschuilt zich achter protocollen. En met een protocol is het makkelijker een factuur op te maken. Aan een protocol is makkelijk een prijskaartje te hangen. Aan een creatieve behandeling niet. Helaas houdt niet iedereen zich aan de door hen afgelegde eed. Hippocrates, Do No Harm. En ook bij de politie verschuilt men zich achter protocollen en regeltjes in plaats van hun eed/gelofte. Het lijkt haast wel of men gerobotiseerd is.

 

Yvonne en haar club wakkere medici hebben nauwe contacten met landen als Brazilië, India, Jerusalem, Tsjechië en Amerika. Artsen wereldwijd maken zich enorme zorgen. De president van Brazilië doet niet mee aan het plan van WEF. 2/3 van de bevolking steunt Bolsonara. India en Brazilië hebben de grafieken laten zien dat de cijfers daalden met behulp van Ivermetine. De grootste zorg is dat de kinderen gevaccineerd zullen worden met een injectie met een voorlopige licentie. Men ging destijds stoppen met Astra Zeneca vanwege bijwerkingen, daarna zijn ze wel doorgegaan en nu weer niet. Er zijn heel veel gevallen van trombose, terwijl je hier niets van hoort in de media.

 

Het probleem met de besmettelijke 'vaccins' zijn de Spike eiwitten, die worden uitgeademd en verspreid zich ook via de huid. Deze spike eiwitten kunnen voor de niet 'gevaccineerden' een onbekend virus zijn. Sinds het 'vaccineren' worden bloedingen gemeld van de neus, menstrueel en zelfs miskramen bij zorgmedewerkers, die veel 'gevaccineerden' in hun omgeving hebben. Echter onduidelijk is nog of de "vaccins" of het plaatsen van nieuwe routers in ziekenhuizen en in scholen overal de oorzaak hiervan zijn. Hiervoor worden nog metingen verricht. Deze nieuwe routers zijn geplaatst bij kazernes, ziekenhuizen, scholen.

 

Om je te beschermen is dennennaalden thee aan te raden, dit is een oud bekend natuurmiddel. Of dennentinctuur. Dit zorgt voor een detox. De vreemde eiwitten worden hiermee onschadelijk gemaakt. Goede ervaringen heeft men met Hydrochloroquine is al sinds 1955 op de markt en wordt voorgeschreven voor reuma. De bijwerkingen hiervan zijn nog minder dan van Paracetamol. Ivermectine tegen parasieten, wordt al jarenlang als ontwormmiddel gegeven bij dieren. Ook in Aziatisch landen wordt dit gebruikt tegen parasieten, Hiervan wordt slechts een kleine dosis gebruikt. Dit is nog te bestellen in België en Duitsland (zie link onderaan). Ivermectine en HCQ zijn 2 heel verschillende medicijnen. Het zijn ontstekingsremmers. Heel veel artsen durven niet op te staan en weten niet hoe de rug recht te houden. Wel is de 'vaccinatie' bereidheid onder artsen en verpleegkundigen aan het teruglopen. In een week tijd ging men van achternamen van de D naar de V. En er zijn ook zeker spijtoptanten. Besproken wordt nu binnen de onderzoeksgroep wat voor deze mensen gedaan kan worden. Zelf hebben ze veel onderzoek gedaan naar nano deeltjes, met microscoop (maar lukt in de zoomfunctie met je telefoon ook). Nanodeeltjes zitten in mondkapjes, de PCR test, drinkwater. Mogelijk kan het een oorzaak zijn (nanodeeltjes in water en via chemtrails) een oorzaak zijn van dementie en ALS (hier wordt nog onderzoek naar gedaan).

 

Het blauwe boek wat gebruikt voor de aangifte tegen Rutte en de Jonge is een boek vol met bewijzen. Dit boek is samengesteld door advocaat Arno van Kessel. Deze aangiften mochten niet verwerkt worden van het OM. Want het kabinet is onschendbaar, aldus Grapperhaus. Echter dit is niet aan het kabinet gericht maar aan de personen. Het doel is nu met het boek om te kijken naar wat de bewijzen zijn. De politie kijkt nu wel naar de bewijzen, al was het nieuwsgierigheid, zodat ook zij zien wat er gebeurd. Ze zijn nu met een tweede boek bezig. Yvonne heeft regelmatig contact met hem.

 

Door verschillende advocaten zijn er aangiftes gedaan tegen het regime in Israël. Netanyaou is aangeklaagd voor genocide bij het Internationaal Hof in Den Haag. Israël is het voorland voor vele landen in Europa. Hoewel er wel landen zijn die zijn afgehaakt. De testmaatschappij is daar nu compleet. Eerst waren het alleen de events, maar nu moet je voor alles getest worden. Net als het social credit systeem. Je krijgt punten als je een ‘goede burger’ bent. En als je bijvoorbeeld de gemeente aanklaagt mogen jij en je kinderen bijvoorbeeld geen gebruik maken van openbaar vervoer. In de UK liggen al documenten klaar voor nieuwe lockdowns in september.

 

Er ligt een aangifte tegen Tedros (Hoofd WHO) bij het Internationale Haagse hof wegens genocide door rechtenadvocaten en tevens nobelprijswinnaars. Het is toch apart dat je daarover niets hoort via de media. De meeste media, kranten en tijdschriften zijn jaren geleden al opgekocht, met als lijntje naar Soros. Tim Gielen heeft hierover een schema gemaakt over hoe alle lijntjes lopen tussen de banken en media.

 

Mochten de injecties in de toekomst verplicht worden dan zijn ze binnen 24 uur nog wel een soort van ongedaan te maken. Via magnetisme, zilver water (colloïdaal zilver) en celeoliet. Hier wordt nog nader onderzoek gedaan.

 

Hoe ons staande te houden:
Deze tijd laat alle maskers vallen. De beerputten gaan open. En wat opvalt is dat de "wakkere" mens vaak lieve fijne en leuke mensen zijn die nadenken.

 

De frequentie stijgt, de 'vaccins' zijn van een lage frequentie en bedoelt om je frequentie laag te houden. Ze kunnen niet tegen positiviteit en liefde op. Het wordt wel een heel cruciaal jaar. De komende 2 à 3 jaar zullen 'gevaccineerden' overlijden. Het plan zoals er nu ligt in het Verenigd Koninkrijk is dat er in oktober weer een lockdown komt, er zullen circa 300 mensen per dag overlijden. Hiervan krijgen de niet gevaccineerden de schuld. Men is bang voor de grote massa, die in opstand zal gaan komen als men door krijgt wat er gebeurt. Toch kunnen we wel veel doen. Verder noemt Yvonne: Watch the Water in verband met de nanodeeltjes die in water kunnen zitten en de Deuterium. Hiervoor is een waterfilter te gebruiken. De meeste artsen in Duitsland zijn of werken samen met natuurartsen. In Nederland groeit het aantal wakkere artsenpraktijken enorm. In de bestaande praktijken is het soms een probleem, maar er zijn goede initiatieven. Naar schatting zijn er 30 tot 40% wakkere artsen.

 

PCR testen zijn niet geschikt om een diagnose te stellen. Zover wel inmiddels wel bekend. Echter wat nu naar buiten komt is dat de schwabs steriel horen te zijn om goed een test te kunnen uitvoeren.  Echter ze zouden steriel gemaakt zijn door het gebruik van EO (dit staat ook op de verpakking van de Schwabs. EO staat voor Ethylene Oxide. Ethylene Oxide is kankerverwekkend. Daarom is het zo verontrustend dat de schwab zo dicht bij de bloed-hersenbarrière zou moeten plaatsvinden. Mensen die getest zijn geven aan dat ze bloed proeven. Dat zou kunnen betekenen dat de barrière beschadigd wordt. Ook zijn op de schwabs nano worms aangetroffen. Dit lijken kleine vezels. Nanodeeltjes worden verspreid in de lucht via Chemtrails. Je kunt deze herkennen aan de dikke strepen in de lucht, vaak een patroon. De laatste tijd is de lucht erg blauw en kun je de chemtrails nog beter zien. Nanodeeltjes zijn ook Morgellons. Hierop zit een patent. Het is een Nanowurm. Dit is een biowapen. We zijn allemaal al in aanraking gekomen met nanodeeltjes, via de lucht en water. De Morgellons kunnen groeien. Ze deinzen terug van magneten. Mogelijk zijn ze in de toekomst te programmeren. Nu kunnen ze mensen ziek maken. Ze komen voor in de huid waar ze jeuken en wondjes maken die niet dichtgaan. Een oogarts heeft ze zelfs uit ogen verwijderd. Gelukkig komt er steeds meer bekendheid over. Jaren geleden was dit ook al eens in het nieuws als iets mysterieus, maar is toen naar het fabeltjesrijk verbannen. Door de mondkapjes en PCR test waarin ze voorkomen is hier nu weer alle aandacht voor. Onbekend nog is waardoor de uitgeschakeld kunnen worden. In Nederland zijn ze ook al aangetroffen in 16 plaatsen.

 

Wel bekend is dat de PCR test met eventueel Morgellons zo diep in de neus moet. Hier ziet de hersen-bloedbarrière. Daar zitten ook een aantal kleine bloedvaatjes. Door deze aan te prikken kunnen de Morgellons ook in de hersenen terecht komen. Je kunt wel detoxen van de Morgellons. Ze kunnen niet tegen magnesium en zeezout. Dan vertrekken ze uit je lichaam. Door een bad te nemen met daarin 2 handjes magnesium of borax, zeezout, Sun zeep of Vanish en zeewier met goed heet water. Dan komen ze zogenaamd uit je huid gekropen als witte pluisjes. Je kunt ze dan uit het water opvissen met een theezeefjes en evt. met je zoomfunctie van je telefoon bekijken. Of met een kleine microscoop (rond de 30/40 euro) die je kunt aansluiten op je laptop. Als je geen bad hebt, kun je een papje maken van de magnesium, borax en zeewier. Even laten intrekken op je huid en dan goed afspoelen.

 

De elite heeft wel een remedie, anders zouden ze er zelf ook aan blootgesteld worden. Maar veel is hierover nog niet bekend. Gerucht gaat dat de elite bruine Basmati-rijst eet, met zeewier en zeezout, op smaak te brengen met een uitje en knoflook. En bonen voor de proteïnen toevoegen. De bruine rijst zuivert. Zeezout heeft vermoedelijk een bepaalde frequentie waar de Morgellons niet functioneren. Alles in het universum heeft frequenties, licht en dna. Alles draait om atomen en ze hebben een vibratie. Ook bekend is dat Morgellons reageren op magneten en op frequenties. Je zou sterke magneetarmbanden om je pols en of enkel moeten dragen. Zie link onderaan.

 

Er zijn ook Morgellons aangetroffen in voeding, ook in babyvoeding, in maandverband, luiers en ook op wc papier. Mogelijk zit het ook in make-up, mascara bijv. Een mogelijk biologisch alternatief voor maandverband is het biologische merk Yoni. Nog onbekend is wat het drinken van Lemon water hiervoor betekent. Net als het gebruik van Oregano-olie. Morgellons zijn er al lang. 15 jaar geleden was er al een rechtszaak in de VS. Nog altijd wordt het ontkent. Men heeft wondjes die jeuken of niet dichtgaan. Het lijken haartjes die in of onder de huid zitten die je eruit zou kunnen/willen trekken met een pincet. Men heeft altijd gezegd dat de mensen die hier last van hebben dat ze psychoses hebben. De nano worms kun je zien als je ze onder een vergrootglas legt, vergroting op je mobiel of microscoop. We hebben ze gekweekt, dan kruipen ze bijeen en zie je ze met het blote oog. Is een PCR test toch onvermijdelijk, spoel dan zo snel mogelijk je neus met een verdunning met 1% waterstofperoxide. Het kan geen kwaad. Tandartsen gebruiken dit ook. Goed spoelen met warm water (warmer dan lauw).