Je Hogere Zelf


Het leren van de taal van je Hogere Zelf is de snelste manier om toegang te krijgen
tot authentieke innerlijke leiding. Hier zijn onze top 3 methoden om met je Ziel te
gaan spreken. Je Hogere Zelf is de echte jij, het zielsbewustzijn dat zo is, zoveel
meer dan de fysieke vorm die je zo goed kent. Je Hogere Zelf is de 'jij' die onbeperkt
en eeuwig is. Het is het deel van jou dat je opwindt met inspiratie, je begeleidt met
intuïtie en je leert door inzicht. Je intenties, verlangens en je geheimen zijn bekend
bij je Hogere Zelf. Je weet alles van jezelf. Maar de kans is groot dat je waarschijnlijk
een zeer beperkt gesprek met je Hogere Zelf hebt gehad. Die ongelooflijk nuttige flitsen van intuïtie en inspiratie kunnen een veel groter deel
van je leven worden als je deze communicatie laat bloeien. Verbinding maken met je
Hogere Zelf is iets van een paradox – je bent verbonden, altijd. In feite is het meer
dan een verbinding. Het is eenheid. De fysieke jij kunt niet gescheiden worden van
het energetische bewustzijn-jij. Maar we zijn hier in deze fysieke staat, en een deel
daarvan omvat een gevoel van afgescheidenheid van al het andere. In werkelijkheid
is er geen scheiding. Dus, waar begint en eindigt de energie van jou? Hier leest u
hoe u zich kunt verbinden met uw Hogere Zelf.

 

WAT IS JE HOGERE ZELF?
Je Hogere Zelf is je beste gids voor een betekenisvolle ervaring hier op het fysieke
vlak. Het is je aangeboren vermogen om tijdloosheid aan te boren en elke uitdaging
in het leven te overstijgen. Uitdagingen in het leven kunnen kansen zijn die een
hoger bewustzijnsniveau wakker maken. Volgens Ekhart Tolle, als je denkt dat het
leven bestaat om je gelukkig te maken, sta je voor een grote schok. Iedereen op deze
planeet zal op een gegeven moment uitdagingen ervaren. Wanneer je onvermijdelijk
iets vreselijks meemaakt, heb je een keuze. Je kunt verdrietig, verbitterd, boos
worden en in een staat van ongeluk leven. Als alternatief kun je de uitdaging
observeren terwijl deze zich ontvouwt, vanuit een diepere staat van bewustzijn en
zonder oordeel. Dus je Hogere Zelf is dat vermogen dat je in staat stelt om vredig stil te blijven van binnenuit te midden van elke turbulente situatie. Het is ook je beste innerlijke begeleiding die je naar de beste manier van handelen stuurt. Dus elke keer dat je een onverklaarbaar gevoel of voorgevoel krijgt, probeert je Hogere Zelf met je te communiceren.


HOE COMMUNICEERT JE HOGERE ZELF?
Als je die ingevingen en onderbuikgevoelens hebt weggewuifd, wil je jezelf
misschien afvragen waarom. Informatie die van het Hogere Zelf komt, wordt niet
noodzakelijkerwijs opgepikt met de fysieke zintuigen, maar het is niet minder
geldig! Je kunt de zwaartekracht immers niet fysiek waarnemen, maar er is duidelijk
iets dat je ervan weerhoudt om weg te zweven als een verjaardagsballon. Velen van
ons zijn zo gewend om alleen te geloven in wat we waarnemen met onze fysieke
zintuigen. Als gevolg hiervan hebben we de neiging om dit enorm belangrijke aspect
van onszelf te negeren - het energetische. Een ander potentieel probleem dat je kunt
hebben met de berichten die je van je Hogere Zelf ontvangt, is dat ze vaak
vervormd, cryptisch en totaal verbijsterend zijn, vooral als ze in dromen naar je toe
komen. Het helpt echt om deze cryptische en symbolische boodschappen te
journaliseren, omdat de antwoorden soms duidelijk worden als je erover schrijft.
Soms hoor je stemmen; andere keren krijg je beelden of sterke drang om iets te
doen – of niet te doen. Een vaardigheid die je zult ontwikkelen als je gewend raakt
aan het horen van je Hogere Zelf is het vermogen om onderscheid te maken tussen
de op angst gebaseerde stem van het ego en de oneindige/eeuwige stem van je
Hogere Zelf. Je kunt een scherp bewustzijn van je lichaam ontwikkelen als een grote "vertaler" van de boodschappen van je Hogere Zelf.

Hier zijn 3 Manieren om Contact
te maken met je Hogere Zelf

1. Dromenland

Eerst en vooral spreekt je Hogere Zelf met je in je droomstaat – het rijk van je onderbewustzijn. Dat is de toestand waarin alle mentale constructies zich ontdoen en grijpen om je realiteit te beheersen. Het is het stadium van slaap dat bekend staat als REM (Rapid eye movement) wanneer de activiteit van de neuronen van de hersenen net zo actief is als tijdens wakkere uren met als enige verschil dat je
lichaam volledig ontspannen is. De meeste van de levendig herinnerde dromen vinden plaats tijdens de REM-slaap, en dit is het moment waarop je je hogere bewustzijn aanboort. Het is cruciaal voor iedereen die zijn bewustzijn wil verruimen
om je dromen te onthouden en ze te noteren. Elke nacht verbindt je Hogere Zelf zich met je tijdens je droomtoestand om je aanwijzingen te geven en licht te werpen op je eigen blinde vlekken. Het is jouw boodschap van de dag om goed op te letten om te onderscheiden wat je op dit punt moet loslaten. Het is belangrijk om te begrijpen dat elk personage in je droom jezelf vertegenwoordigt - dit of dat aspect van je eigen onderbewustzijn dat je waarschijnlijk verafschuwt. Wanneer je bijvoorbeeld droomt over de persoon die op een bepaald moment in je leven aanwezig was, is dat hoe je Hogere Zelf je vertelt dat er op dat moment enkele gebeurtenissen in je leven zijn gebeurd waar je niet van hebt geleerd. En nu herhaal je die patronen. Een ander voorbeeld is hoe je Hogere Zelf je aandacht vestigt op angsten die je moet loslaten door de nachtmerriescenario's heen. Afhankelijk van de symboliek van je dromen, houd je vast aan trauma's uit het verleden en vraag je jezelf en anderen te vergeven of verstoten je je eigen schaduwen die zich manifesteren als je vervolgers of negatief geladen personages in je dromen. Als je eenmaal consistent bent geworden in het onthouden van je dromen, kun je lucide dromen beheersen en je bewust verbinden met je Hogere Zelf in lucide dromen.

2. Meditatie

Meditatie is een van de krachtigste manieren om bewust contact te maken met je Hogere Zelf. Je hogere bewustzijn staat niet los van jou. Het is altijd aanwezig. Het is het hogere aspect van je bewustzijn dat wordt gekenmerkt door een hoge trillingsfrequentie. Wanneer je liefde en diepe dankbaarheid ervaart, wanneer je echt vergeeft, dan leef je eigenlijk vanuit je Hogere Zelfbewustzijn. Dus de meditatie die is ontworpen om je te helpen verbinding te maken met je hogere zelfdoelen, is in de eerste plaats gericht op het verhogen van je trillingsfrequentie. Je kunt geleide meditaties gebruiken of zelf mediteren door je af te stemmen op een diepe staat van dankbaarheid voor je leven en dan een intentie instellen om je Hogere Zelf te ontmoeten. Stel je een rustige, vredige omgeving voor, ergens waar je graag bent. Niet 'doen' in. 'Zijn'. Als je wilt, kun je je Je Hogere Zelf voorstellen als een fysieke aanwezigheid, zoals je allerbeste vriend die naast je zit. Of je waant je omringd door warme, liefdevolle energie. Ga voor alle afbeeldingen die bij je passen! Zodra je de aanwezigheid van je Hogere Zelf voelt, kun je overal vragen over stellen. Het Hogere Zelf oordeelt of bekritiseert niet. Sta open voor de antwoorden die je krijgt, ongeacht de vorm. Vergeet niet dat je antwoorden in verschillende leveringsmethoden kunnen komen: woorden, gevoelens, beelden of sensaties. Sta open voor alles wat zich voordoet. Noteer alles wat online komt, omdat dingen na een tijdje in je waaktoestand duidelijk kunnen worden als synchroniciteiten of in je dromen.

3. Journaling of intuïtief schrijven

Je kunt vragen stellen en je eerste, onmiddellijke antwoorden op de onderbuikreactie schrijven of typen. Ga dan terug en herlees ze met een bewustzijn van je fysieke en emotionele reactie. Je zult meteen zien of je antwoord van het ego
of het hogere zelf kwam. Journaling helpt ook om berichten te begrijpen die je niet meteen "krijgt". Als de antwoorden wijzer lijken dan normaal, is het het hogere zelf. Als de antwoorden geforceerd lijken of als ze klinken alsof je andere mensen vertelt
wat ze willen horen, zijn ze van het ego.