De Bron


Wat is de Bron? Of zoals sommigen deze energie noemen, God. Of de Godheid, Zero Point, of wat dan ook met je resoneert. We kennen allemaal de religieuze versie van God. Over het algemeen is er een man in de lucht die over ons uitkijkt en zelden ingrijpt, tenzij het is om je te straffen en je 40 jaar in de woestijn te laten dwalen voor de zonde van het mens-zijn (of iets over een valse afgod). Wat ik schrijf is ontleend aan mijn eigen weten, ervaringen en die van anderen waar mijn gidsen me naar toe hebben gebracht.


IK BEN
Ik betwijfel of enig levend wezen de ware oorsprong van de Bron  (vóór haar bewustzijn) kent, voor zover ik weet, waarover in geen enkele moderne esoterische kringen is geschreven. Hoewel er veel theorieën zijn, zal ik me houden aan waar ik me zeker van voel. We beginnen dus met het eerste bewustzijn van de Bron van zichzelf. Zonder vorm, zonder lichaam, zonder referentiepunt werd de Bron bewust. Dit wordt wiskundig weergegeven als een cirkel. Van daaruit volgde de uitspraak "Ik ben". Een verklaring van zichzelf, de eerste trilling. Het antwoord is: "Ben ik?" De eerste vraag? En in dat moment van verlangen naar zelfontdekking koos de Bron ervoor om "alles en alles" te kennen. De enkele cel/cirkel deelt zich zo ver mogelijk in tweeën. Wat de vesica piscis wordt gevormd. En van daaruit gaat de richtlijn, om alles te weten, die cellulaire verdeling voort, in het zaad van het leven. Dan in de bloem des levens.


SEED OF LIFE
En van daaruit oneindige en grenzeloze divisies die allemaal een wiskundig programma volgen dat we Heilige Geometrie noemen en kunnen zien in al het leven hier op Aarde. Uiteindelijk wordt materie gevormd, sterren, planeten, sterrenstelsels, levensvormen en uiteindelijk... jij en ik. En het allerbelangrijkste, hier is het begrip dat we geschapen zijn uit dit weefsel van de Bron. Wij zijn ook goddelijk. Wij zijn ook scheppers. We zijn allemaal één. En dit is het belangrijkste concept van mystiek,

IT'S ALL CONNECTED
Het besef dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, we zijn uiteindelijk allemaal één. Je ziet dat de Bron de grote dirigent is van de symfonie van de schepping, maar wij als individuele bewuste wezens hebben een vrije wil om keuzes te maken en ons leven te sturen. Om alles en nog wat te ervaren, wordt elk wezen vrij gegeven om precies dat te doen. Stuur hun eigen leven en stuur daarmee die ervaring terug naar de Bron. Ik wil hier gewoon stoppen en ervoor zorgen dat iedereen de implicaties hiervan begrijpt. Dit concept geeft ons onze soevereiniteit terug. Deze filosofie geeft ons terug van goddelijke kracht. Dit bevrijdt onze ziel van de slavernij van deze wereld. Het betekent dat we grenzeloos zijn en in ieder van ons is oneindig potentieel. Zie jij wat jij bent?


DUALITEIT
Uit deze verdeling kwam echter dualiteit voort. Het concept van tegenstellingen. En natuurlijk van descensie. Het weggaan  van de Bron, want elke scheiding/verdeling voert ons natuurlijk verder in de spiraal. Dit gaat niet over "goed of kwaad", "goed of fout". Dit gaat niet over oordeel, want dat zou de Bron zijn die zichzelf beoordeelt. Dat is gewoon zo.