De 4 Richtingen


Het wiel of de cirkel symboliseert in vele culturen de cyclische beweging van de natuur, haar wetten en de heelheid van het universum. Het Medicijnwiel of Levenswiel symboliseert bij de Indianen (de oorspronkelijke bewoners van Amerika/Turtle island) ook de innerlijke wereld. Een spiritueel psychologisch systeem om je eigen levenspad, het pad van je Ziel in kaart te brengen, je visioen of gave (je medicijn voor de wereld) te vinden en dat op aarde te realiseren of manifest te maken. Alle moeilijkheden op je levenspad zijn groeiprocessen die je in je cirkel kunt plaatsen en van alle kanten kunt bekijken en oplossen.

DE ELEMENTEN
Om te kunnen dansen met het medicijnwiel zullen wij onze eigen cirkel en vooral onze Innerlijke Familie eerst moeten leren kennen en helen. Dit betekent dat we alle richtingen zullen moeten doorleven en ten eerste werken aan onze basis de vier hoofdrichtingen, de vier elementen, deze zijn verbonden aan de schilden (shields) van onze Innerlijke Familie die wij vervolgens horen te balanceren. Zodra we onze Innerlijke Familie via de Shields (onze potenties) hebben gebalanceerd zal onze gave (Medicine) voor de wereld zich openbaren. Reflectie oefening: Waar is onze cirkel zwak of juist te sterk, bijvoorbeeld hebben we te veel Vuur of te weinig Aarde (gronding); of houden we teveel emoties en sentimenten vast (Water); of geven we te veel commentaar en durven zelf geen besluiten of verantwoordelijkheid te nemen (Lucht).


DE VIER HOOFDRICHTINGEN


OOSTEN
Het OOSTEN staat voor levensenergie - element VUUR - levensdroom/visie - inspiratie - passie. Hoe staat het hiermee in ons leven, kan je energie en inspiratie omzetten in creativiteit of ben je machteloos en depressief? Depressie en machteloosheid komt omdat je je gave, je levensdroom/visie voor de aarde niet kent. In de Shields is deze richting bij de Volwassen Man (hele Man) zijn Innerlijk kleine Meisje, bij de Volwassen Vrouw haar Innerlijk Jongetje. In de Shield van het kleine Jongetje wordt deze zijde gesteund door het Kleine Meisje en andersom.

WESTEN
Het WESTEN staat voor acceptatie - element AARDE - introspectie - realisatie - creativiteit. In de Innerlijke Familie wordt deze Shield bij de Volwassen Man vertegenwoordigt door de Hele Vrouw en bij de Volwassen Vrouw de Volwassen Man. Heb je geaccepteerd dat je op aarde leeft, ben je werkelijk geincarneerd, kan je in de maatschappij je ideeen realiseren?

ZUIDEN
Het ZUIDEN staat voor ware gevoelens - element WATER - het natuurlijk kind - groei - onschuld en vertrouwen, vreugde en plezier. In de Innerlijke Familie wordt het Zuiden bij de Volwassen Man gesteund door het Kleine Jongetje en bij de Volwassen Vrouw haar kleine Meisje. Zolang je geen balans met je Innerlijke Kinderen hebt dan zul je niet een compleet of volwassen Man/Vrouw worden.Om een bijdrage met je eigen gave aan de wereld te geven is het dus van belang om je onbegrepen of veronachtzame innerlijke kinderen te begrijpen en heel te maken en hierdoor zal je relatie met je Aardse Familie ook balans brengen. Hoe ga je met je gevoelens om, kan je net als de natuur groeien en veranderen, heb je plezier in je leven en werk.

NOORDEN
Het NOORDEN staat voor wijsheid - element LUCHT - het denken met het hart - kennis en handelen. In de Innerlijke Familie staat deze richting voor de Man de Volwassen Man, de Vrouw de Volwassen Vrouw, bij het Jongetje het Jongetje en het Meisje het Meisje. Is je Innerlijke Familie in balans dan begrijp je de verbanden, je denkt met je hart, je neemt besluiten en verantwoordelijkheden in navolging van de natuurwetten en je weet wat je te doen staat voor de wereld, dans je je Medicijn voor het grote geheel.

 

5. DE WARE MENS
Na het Oosten, Westen en Zuiden te hebben doorlopen en in het Noorden te zijn beland, voel je hier de dankbaarheid, kennis en wijsheid. Na de richtingen van de cirkel te hebben doorkruist, kom je in het Zuiden van de Middencirkel de ___ (5) = de Ware MENS, hier representeer je de Ware MENS met mededogen en verantwoordelijkheid om vervolgens de volgende cirkels te doorlopen tot completion, de voleinding of vervulling. De structuur van het Medicijnwiel kan je helpen in balans te komen en de werkelijke doelen op aarde te realiseren.