Nieuwsbrief 7


 

💕 Lieve Starseeds, Lichtwerkers & Patriots,
deze 7e Nieuwsbrief is een bericht voor jou, je doet het zo goed.
Ik en alle lichtwezens in het Universum zijn zo trots op jou!

Op dit moment vindt er een volledige evolutie van bewustzijn plaats over de hele aarde en velen ondergaan enorme veranderingen, zowel intern als extern. Wat deze veranderingen zijn en hoe u ermee om kunt gaan, is gebaseerd op uw interactie en reactie op alles wat er in uw leven gebeurt. Elke gedachte die je hebt, is het potentiële zaadje om alles te worden wat zich dan in je leven manifesteert.
 
Een leven creëren dat voldoening en betekenis geeft, begint met het managen van de gedachten, verlangens en emoties die je dagelijks tegenkomt. Prioriteit geven, handhaven en kristalliseren (focussen op) je gedachten creëren je realiteit om je heen. Er is een enorm leerproces nodig om om te gaan met de vele eenvoudige en complexe denkpatronen en emoties die worden ervaren om vooruitgang mogelijk te maken naar het bereiken van balans, harmonie en het bewandelen van het verlichte pad van het Ascentieproces.
 
Omdat veel van je vroegere motivaties, verlangens en interesses op dit moment wegvallen, is er een groter deel van JOU dat probeert zijn Zelf door jou uit te drukken - dit is je Hogere Goddelijke Zelf. Je bent hier met een missie en probeert doelgericht te zijn in je daden en woorden en betekenis in je leven te vinden door je Soul Awakening voor deze wereld.
 
Er is hier veel werk aan de winkel, omdat er nog veel meer ontwaken voor een dieper en meer vervullend bestaan. Sta een energetische stroom van bewustzijn van je Hogere Zelf toe naar deze wereld en creëer een energiek pad dat je naar JOUW toekomst brengt. Het is NU tijd voor iedereen op aarde om hun geboorterecht op te eisen en de soevereiniteit van hun ware aard te bereiken door integratie met hun Hogere Goddelijke aspect van Zelf.
 
Jullie zijn hier om kennis op te doen van de menselijke ervaring en velen hebben meerdere levens doorgebracht met leren door beproevingen en beproevingen om wijsheid te bereiken en verbinding te maken met de hogere uitingen van het Hartbewustzijn door mededogen, acceptatie, vriendelijkheid en genade. Niets hiervan zou je bekend zijn geworden zonder de ervaringen te hebben meegemaakt die die kennis in je verankeren.
 
NU is niet het moment om alles wat je hebt geleerd de rug toe te keren, maar om alles te accepteren wat je bent en die verzamelde wijsheid mee te nemen naar het volgende hoofdstuk van je gekozen reis. Je hebt dit al zo vaak gedaan, op andere werelden en andere melkwegstelsels, elke keer leer je de ervaring van het bestaan ​​in oneindige vorm en variëteit.
 
JULLIE zijn met sterren bezaaide pioniers van licht en je hebt gehoor gegeven aan de oproep van Clarion om op dit moment hier te zijn. Je bent van de Bron gekomen, je bent door de Hogere Dimensies gekomen om hier in een lagere vibrerende vorm te zijn om de verste en dichtste delen van het uitgebreide Universum te ervaren. De menselijke ervaring is een heel reëel en noodzakelijk onderdeel van de reis van je ziel en je bent hier om alles wat je hebt geleerd toe te voegen aan de enorme pool van universele kennis door het bewustzijn uit te breiden tot de limieten waarmee je je geïndividualiseerde bewustzijn kunt verleggen.
 
Uitbreiding vindt plaats in twee richtingen: het licht en het duister, de hoogtepunten en de dieptepunten. Het doel van het ervaren van lagere emoties en hun daaropvolgende trillingen is om je bewustzijn van het bereik van lichtfrequenties uit te breiden tot de laagste samengetrokken niveaus die je kunt verdragen. Hoeveel kun je verdragen, welke volgende beproeving kies je, welke relatie zal je maximaal op de proef stellen, welke gebeurtenis zal je tot het uiterste oprekken?
 
Dit is de reden waarom de geaarde aspecten van JIJ op aarde worden beschouwd als pioniers op dit gebied en met ontzag worden gadegeslagen door andere hemelse burgers.
 
‘Kosmische Gefeliciteerd en Goddelijke Dankbaarheid’ - je hebt geweldig werk verricht en blijft het doen!
 
Het vermogen om volledig besef van hoger trillingsbewustzijn naar een bestaan ​​met een lagere dichtheid te brengen, is het doel van het Zijn op dit moment. Je lichaam dient als een vat uit vele delen met een enkel doel: eenheid. Dit wordt ook je doel - om je te verenigen in Eenheid met Anderen, niet als een enkel massabewustzijn met een vergelijkbare geest en kijk - maar bestaande uit geïndividualiseerde, zelfbewuste Wezens van Licht, verbonden en samenwerkend in een symbiose van unieke ervaringswijsheid.
 
Het wordt je duidelijk dat je altijd de ervaring zult behouden die je hebt opgedaan door je bewust te zijn van de lagere trillingen die door je heen zijn gegaan. Dit is niet iets dat gemakkelijk kan worden gezuiverd, verwijderd en vergeten - maar je kunt leren leven met wat je dagelijks hebt doorstaan ​​door bewustzijn, tolerantie, compromis, vergeving en mededogen. Veel van je ervaringen zullen afkomstig zijn van Zielcontracten met degenen die zijn overeengekomen, door Liefde op de hoogste niveaus, om deel te nemen aan je eigen gecreëerde scenario's - om samen de omstandigheden te creëren die je kunt integreren.
 
Wat ooit een emotie veroorzaakte, gevolgd door een fysieke reactie in jou, hoeft niet langer hetzelfde effect te hebben, aangezien je leert om je reactie op de gebeurtenissen die bij jou en om je heen opkomen te herkennen en te neutraliseren.
 
Wat Anderen doen, gaat niet over JOU - het kan jou betreffen, maar het is niet wat JIJ bent.
 
Je zult doorgaan met het aantrekken van alle gebeurtenissen die nodig zijn om dit te herkennen voordat je Hogere Goddelijke Zelf ervan overtuigd is dat de integratie heeft plaatsgevonden. Dit is geen straf, dit is zelfrealisatie. Je bent hier om het resultaat te begrijpen van wijsheid die is opgedaan door de ervaring van de werkelijkheid.
 
Dit is het begin van Meesterschap - het vermogen om je aan alle omstandigheden en gebeurtenissen aan te passen, ongeacht hoe ze zich voor het eerst presenteren en omstandigheden in je leven manifesteren. Op dit moment een wandelende meester worden, betekent niet dat je een leven van eeuwige gelukzaligheid, vreugde en geluk creëert in onwetendheid over alle andere situaties. Het ontwikkelt de vaardigheden om te reageren in liefdevolle reactie, empathie en mededogen van degenen die nog steeds hun zielepaden van goddelijk begrip en bewuste ontwikkeling bewandelen.
 
Zodra de lagere emoties en trillingen zijn geabsorbeerd en niet langer een reactieve resonantie bieden, kun je beginnen terug te keren naar de hogere trillingen waar je oorspronkelijk vandaan kwam.
 
Het Goddelijke Hogere Zelf is het deel van JOU dat de wereld schept waarin je zult leven, in plaats van je te onderwerpen aan de krachten die je door je heen laat gaan.
 
Ascentie brengt je terug naar waar JIJ begon, maar met een grotere prijs - het veroveren van de Derde Dimensionale werkelijkheid voordat je verder reist naar andere ervaringen.
 
Een zelfgerealiseerd Soeverein Goddelijk Wezen van Licht. Je reden om te zijn is je enige doel - al het andere is ervaring.
 
Respecteer uw inzet en uw resolutie. Je hebt het recht verdiend te zijn wie je bent, hier en nu.

 

Liefs Mercy