♡ Dennennaalden Thee Bij Ons Altijd Op Voorraad - Nu Ook Met Zeoliet ♡

✔︎ Gesara


"Het einde van armoede, het einde van de schulden, het begin van een nieuw gouden tijdperk!" Geen armoede, geen honger, geen schulden, alleen wereldwijde welvaart en vrede voor ALLEN!

NIEUW FINANCIEEL SYSTEEM
De aankondiging van GESARA zal nu invloed hebben op de Republiek, samen met de rest van de wereld, wat neerkomt op een totaal van 206 soevereine naties. Het nieuwe financiële systeem maakt deel uit van de GESARA-wet. Het IMF zal het "wereldwijde monetaire systeem van de goudstandaard" aankondigen zodra GESARA is aangekondigd. Alle resterende fiat-valuta's zullen worden ingewisseld voor goudstandaardvaluta. Papiergeld zal uiteindelijk worden uitgefaseerd en alle valuta zullen digitaal zijn onder het nieuwe financiële systeem. Het doel is om de overgangsgebeurtenis eenvoudig, soepel en snel te maken. Het nieuwe financiële systeem is al maanden online en wordt gehost op een beveiligde kwantumserver die niet zonder toestemming kan worden gehackt of geopend. Met name het aspect van de proliferatie van rijkdom is in feite erg stabiliserend. Mensen die in extremis opnieuw rijkdom hebben gevonden, voelen zich veel eerder in staat om hun familieleden, hun goede vrienden en medeburgers te helpen. Ze zullen eerder humanitaire inspanningen leveren. Dit is het opbouwen van rijkdom.


NIEUWE TECHNOLOGIE
De RV ziet mogelijk een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Dit is het opbouwen van rijkdom. Maar dit leidt vervolgens tot hogere lonen en salarissen. Dat komt tot uiting in de prijzen, maar dit wordt gecompenseerd door een verlaging van de belastingen tot wel 80% van de kostprijs van het eindproduct. Dat zou leiden tot deflatie. Als de prijzen dalen, nemen de besparingen voor de werknemer en hun gezin toe. Dit bouwt rijkdom op. Ook energiekosten zijn nu een belangrijk onderdeel van het kostenmechanisme voor elk product. De energiekosten zullen ook dalen als gevolg van vrije energie en nieuwe technologieën. In de toekomst zal bijvoorbeeld; het gezuiverde water van Antarctica zal worden gebruikt om ‘de woestijnen groen te maken’ en ‘het mineraalleven’ te herstellen voor alle planten en levende wezens. De toekomst zal ongelooflijk compleet zijn met kaarten voor ons eigen persoonlijk krediet. De toepassing van ‘Replicators’ die alles kunnen produceren. En zeker het allerbelangrijkste: ‘een nieuw bewustzijn’ van de ‘kracht van onze geest’ om onze behoeften te ‘tonen’. En binnenkort ook ‘echte gezondheidszorg’ om mensen gezond te maken in plaats van ziek, ledematen of organen terug te laten groeien of om onze leeftijd met 30 jaar te verminderen.

 

WELVAART VOOR IEDEREEN
Geld en banken zijn instrumenten van de cabal om ons te controleren, met hun op schulden gebaseerde economie die nooit welvaart kan brengen. - Bijgevolg zullen papiergeld en banken uiteindelijk verdwijnen. Munten zullen dat niet. Het grootste effect op korte termijn zal zijn dat de camper in de loop van de tijd een grote toename van het aantal consumenten zal veroorzaken. Bedrijven die op verantwoorde wijze dingen produceren die mensen echt nodig hebben, zullen de komende jaren een enorme stijging van hun omzet en winst meemaken. Dit produceert welvaart. Omdat een enorm aspect van GESARA de opheffing van de staatsschuld van elke natie op aarde is, zullen de belastingen worden aangepast om lager te zijn voor burgers en bedrijven. Alleen een vaste omzetbelasting van ongeveer 15% op nieuwe artikelen wordt toegepast.


WE ZIJN ALLEMAAL EEN
De piramidestructuur van de wereldwijde elite, waaronder de meeste regeringen en bedrijven, is disfunctioneel geworden. Het creëerde klassenscheiding en koesterde het geloof in gebrek. Een deel van de spirituele evolutie wordt geboren wanneer iemands identiteit niet langer gehecht is aan materiële zaken. Als er gratis energie, transport en replicators onder iedereen worden verdeeld, worden we gelijk. Niemand zal tot slaaf worden gemaakt, mensen zullen gewoon doen wat ze willen, hebben vrije tijd, tijd om na te denken en creatief te zijn. U hoeft niets te hamsteren.  Gevorderde beschavingen vragen zich niet af waar hun volgende maaltijd vandaan zal komen, hoe ze hun huur zullen betalen, hoe ze van A naar B zullen komen. De duistere kliek heeft tijd genoeg gehad om gracieus te veranderen, maar ze hebben jammerlijk gefaald. Mensen zullen leven in het moment van nu, d.w.z. hun eigen voedsel verbouwen, en ook voedsel voor anderen. Deze activiteiten hebben geen geloofssystemen nodig, ze zijn spontaan. Veel mensen zullen echt genieten van hun baan, omdat ze ervaren dat het hun betekenis en doel geeft, een andere manier van dienen. Degenen die geen baan hebben, zullen alternatieve manieren vinden om geluk te ervaren en bij te dragen aan het algemeen welzijn. Maar in wezen ligt echte verandering in een verschuiving van je bewustzijn en denken.  Nu de tijd nadert voor een grote verandering in onze samenleving, is het tijd om pijn en lijden van ervaringen uit het verleden om te zetten in vreugde, vrede en welvaart! Een nieuwe dag breekt aan die een zorgzaam en respectvol tijdperk voor de mensheid zal brengen!

EENHEIDSBEWUSTZIJN
Terwijl je in bewustzijn groeit, krijgt respect voor elkaar een nieuwe, uitgebreide betekenis. Respect is niet voor persoonlijk gewin. Het is uw soevereine recht. Eenheidsbewustzijn eert en heeft te allen tijde elke ziel hoog in het vaandel staan. Respect zal de samenleving transformeren en gezegend naar een nieuw resultaat duwen. Respect voor elk individu zal de norm zijn. Het is de spil voor onze nieuwe en transformerende samenleving, gebaseerd op Eenheidsbewustzijn.

Hier is een korte beschrijving van het Mandaat van Nesara in de VS

 • ET Openbaarmaking van zowel humanoïde als niet-humanoïde (buitenaards) leven dat bestaat op het aardoppervlak en in onze melkweg.
 • Annuleert alle creditcard-, hypotheek- en andere bankschulden als gevolg van illegale bank- en overheidsactiviteiten. Velen noemen dit een "jubileum" of volledige kwijtschelding van schulden.
 • Schaft federale inkomstenbelastingen in de VS af Creëert een vast tarief van 17% niet-essentiële nieuwe items, alleen omzetbelastinginkomsten voor de overheid. Met andere woorden, voedsel en medicijnen zullen niet worden belast, noch zullen gebruikte items zoals oude huizen.
 • Schaft de Internal Revenue Service (IRS) af, waarbij werknemers van de IRS worden overgeplaatst naar het nationale omzetbelastinggebied van de US Treasury.
 • Herstelt constitutioneel recht voor alle rechtbanken en juridische zaken in de Republiek van de Verenigde Staten van Amerika. Schoold alle rechters en advocaten om in constitutioneel recht.
 • Verwijdert alle duistere kliekagenten en regeringsfunctionarissen en alle leden van het Amerikaanse Congres uit hun posities vanwege hun voortdurende ongrondwettelijke acties.
 • Organiseert nieuwe presidents- en congresverkiezingen binnen 120 dagen na de aankondiging van GESARA. Hiermee kan de nieuwe Republiek van de VS de zaken van het land tijdelijk regelen totdat eerlijke en wettelijke verkiezingen kunnen worden gehouden.
 • Internationale waarnemers zullen aanwezig zijn om het illegaal proppen van kiezersstembiljetten of frauduleuze verkiezingsactiviteiten van speciale belangengroepen te voorkomen.
 • Elimineert alle "noodtoestanden" en verklaart aldus vrede voor elk land dat zich houdt aan GESARA en zijn alliantie.
 • Hiermee kan de nieuwe Republiek elk obstakel dat de GESARA-wet belemmert, fysiek verwijderen of elimineren.
 • Staakt alle agressieve militaire acties van de Amerikaanse regering wereldwijd.
 • Dwingt het Amerikaanse leger om onmiddellijk troepen te verwijderen uit alle soevereine naties die hen niet langer vrijwillig accepteren om op hun grondgebied te verblijven (inclusief Irak, Syrië, Afghanistan, de Filippijnen, enz.).
 • Initieert nieuw Amerikaans schatkistbanksysteem in overeenstemming met constitutioneel recht.
 • Creëert een nieuwe regenboogvaluta van de Amerikaanse schatkist gesteund door goud, zilver, platina en edele metalen, waarmee een einde komt aan het bankroet van de Verenigde Staten, geïnitieerd door Franklin Roosevelt in 1933.
 • Elimineert het Federal Reserve-systeem. Tijdens de overgangsperiode mag de Federal Reserve gedurende een jaar naast de Amerikaanse schatkist opereren om alle bankbiljetten van de Federal Reserve uit de geldvoorraad te verwijderen.
 • Herstelt financiële privacy.
 • Sticht vrede over de hele wereld onder toezicht van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
 • Geeft ongekende welvaartsfondsen vrij in een "deel de rijkdom herverdelingsprogramma" voor elk individu op aarde, evenals de vrijgave van enorme sommen geld voor humanitaire doeleinden over de hele wereld. Dit betekent dat ieder mens een multi-milli kan wordenonaire onmiddellijk zonder enige vorm van schulden. Dit is in lijn met de Global Currency Reset & Herwaardering (GCR-RV). 
 • Maak de vrijgave mogelijk van meer dan 6000 patenten van onderdrukte technologieën die aan het publiek worden onthouden onder het mom van nationale veiligheid, inclusief apparaten voor gratis energie, anti-zwaartekracht en sonische genezingsmachines.
 • Elimineert alle huidige en toekomstige nucleaire wapens op planeet Aarde.
 • Verhoogt uitkeringen voor senioren en kinderen.
 • Herstelt de oorspronkelijke wijziging van de adellijke titel.
 • Verbiedt de verkoop van Amerikaanse geboorteakten als eigendomsobligaties door het Amerikaanse ministerie van Transport.

 

WIST JE DAT?
De Amerikaanse president Bill Clinton heeft NESARA op 10 oktober 2000 in de wet ondertekend.

EN DAT ER 209 NATIONS - 17 LANDEN INMIDDELS HEBBEN GETEKEND VOOR NESARA/GESARA: Amerika - Canada - Australië - Rusland - Duitsland - Polen - Nederland - Frankrijk  - Spanje - Kroatië  - Roemenië - Zweden - Noorwegen - Finland - Denemarken - Zwitserland - Noord-Korea

Download:

Nesara 2
PDF – 404,2 KB 197 downloads