♡ Dennennaalden Thee Bij Ons Altijd Op Voorraad - Nu Ook Met Zeoliet ♡

 Worden Wappies Genoemd


GESCHREVEN DOOR MELISSA KAMPERS

Er wordt in de wereld een fatale fout gemaakt en dat is het demoniseren en censureren van een groep mensen die men in Nederland "wappies" noemt. De naam wappie is een verzamelnaam van zogenaamde complotdenkers en virusontkenners. De naam wappie doet suggereren dat het hier om een groep mensen gaat die niet helemaal goed bij hun hoofd zijn. Bovendien wordt aangenomen dat dit een marginale groep betreft die geen rol van betekenis mag spelen. Toch, ondanks dat dit beeld door het regime gepropagandeerd wordt zien zij de noodzaak om alle middelen uit te kast te halen om deze groep verder belachelijk te maken en de publieke opinie te beïnvloeden. Kosten nog moeite worden gespaard. Schijnbaar is men van mening dat deze zogenaamde "marginale" groep een bedreiging vormt voor de door het regime opgestelde Status Quo.  (Het zijn stuk voor stuk Verzethelden!)

 

Als wij de doorzichtige propaganda campagne even buiten beschouwen laten dan zien wij dat er op internationaal niveau in werkelijkheid sprake is van vele miljoenen leden van dit "wappie" collectief. Tevens ontkent deze groep de aanwezigheid van het virus niet maar toetsen zij aan de hand van feiten de proportionaliteit van de maatregelen ten opzichte van de werkelijke dreiging van het virus op alle leeftijdsgroepen. Nader onderzoek naar deze groep mensen die zich kritisch uitlaten over het globaal uitgerolde coronabeleid en de daarbij horende maatregelen en restricties brengen ook een heel ander feit naar voren. Deze groep mensen bestaat namelijk uit de meest diverse achtergrond die maar te vinden is in een groep. Overeenkomsten zijn er echter wel te vinden in onder andere het gezonde verstand dat zij gebruiken alsmede de behoefte om aan de hand van feiten tot onderbouwde argumenten te komen waarom dit coronabeleid fout is en bovendien zorgt voor ongekende schade aan mens en samenleving. Een deel van deze groep stelt zich activistisch op maar doet dat op een vreedzame manier. De rode draad van het activisme is liefde, vrijheid en verbinding. Ook hier worden zij geframed door staat en media als relschoppers en doorgesnoven hooligans. 

 

De maatregelen zijn feitelijk gezien buitenproportioneel en dus kan er gesteld worden dat het middel vele malen erger is dan de kwaal. Het doel, namelijk de kwetsbare doelgroep beschermen wordt met deze maatregelen niet bereikt. Feit is dat de maatregelen averechts hebben gewerkt op de algehele gezondheid en welbehagen van de gehele populatie, inclusief de kwetsbare groep. Als wij nog verder inzoomen op deze groep mensen dan zien wij dat naast het activisme er ook sprake is van een subgroep professionals die vanuit hun vakgebied belangrijke input te bieden hebben met betrekking tot corona en de gevolgen van corona-gerelateerde maatregelen. Deze groep professionals is bijzonder divers, internationaal en voldoende competent om de huidige corona problematiek in kaart te brengen en daar advies op uit te brengen dat dan weer ingezet kan worden om juist beleid te voeren. Een aantal beroepen die in deze groep vertegenwoordigd zijn is:

 

* Psychologen en Psychiaters

* Wetenschappers waaronder microbiologen, virologen, biochemicus en epidemiologen. 

* Advocaten en Juristen

* Artsen, verpleegkundigen en andere medische specialisten

* Docenten, hoogleraren 

* Ondernemers

* IT specialisten

* Data-analysen

* Film & Programma-makers

* Academische strategen

* Politie-agenten en militairen

* Economen 

* Dansleraren 

 

De lijst gaat door. Deze groep is dus bijzonder divers te noemen en bovendien is het een totale ondermijning en onderschatting van dit collectief meester-brein om deze internationale groep weg te zetten als "wappies". Sterker nog, deze groep is zo enorm groot dat zij het collectieve WHO, RIVM en OMT doen verbleken. . 

Het niet in beschouwing nemen van deze waardevolle input van dit "wappie" collectief is de fatale fout van de samenleving. Door deze groep te negeren en hun belangrijkheid te mitigeren krijgen niet democratisch gekozen instanties en groepen de kans om zeer eenzijdig advies te geven dat in werkelijkheid een ongekende impact heeft op de welzijn van de mensheid, de vrijheid en daarbij horende mensenrechten. Dit allemaal op basis van suggestieve en vaak extreem pessimistische modellen die nooit uitkomen. Overheden gaan blind af op deze adviezen maar bij nader onderzoek blijkt een andere motivatie te prevaleren om de wereldwijde maatregelen en vaccinatieplan in stand te houden. Deels is er sprake van gigantische belangenverstrengeling en een ongekend verdienmodel voor een ieder die bijdraagt aan het faciliteren van deze maatregelen en anderzijds spreken wereldleiders van de "unieke" kans voor een Grote Reset. To Build Back Better. Zo ook bevestigd door premier Mark Rutte. Deze visie is afkomstig van het World Economic Forum met momenteel aan het roer herr Klaus Schwab. 

 

Laten wij kijken naar de visie van het WEF. Een zogenaamd collectief van denkers, aldus Sigrid Kaag die onder andere jaarlijks bijeenkomen in Davos. Deze visie is een fusie van het WEF gedachtegoed en Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Onderdeel van deze agenda zijn de Sustainable Development Goals. Als je eenmaal in deze materie duikt en verder kijkt dan deze loze beloftes van een groene toekomst en inclusiviteit en deze visie toetst aan onze geschiedenis dan kom je tot een afschuwelijke conclusie. Dit is niets anders dan marxisme in een nieuw jasje. Ik hoef u niet te vertellen wat marxisme ons werkelijk heeft gebracht. Miljoenen doden door honger en oorlog. Een wereld ontwricht en hele volkeren onderworpen aan tirannie.