♡ Dennennaalden Thee Bij Ons Altijd Op Voorraad - Nu Ook Met Zeoliet ♡

 Wil je het Weten?


Onze hele geschiedenis is keer op keer herschreven, waarbij ze ons willen laten geloven dat we van de apen afstammen. Keer op keer, wordt de betekenis van woorden en hiëroglyfen aangepast, om ons op een dwaalspoor te brengen. Om onze wèrkelijke afkomst te kunnen verbloemen, werden religies geïntroduceerd met een god die aanbeden dient te worden, anders werd je gestraft. In ‘De grote verschuiving kon je lezen hoe de machtsstructuur hier op aarde in elkaar zat, om deze illusie in stand te kunnen houden.

President Kennedy was hiervan op de hoogte en had de bijna onmogelijk taak op zich genomen, deze machtsstructuur te breken om de mensheid te kunnen bevrijden. Hij wilde de CIA ontmantelen en de financiële fondsen, die enkel in de zakken belandden van de rijke elite, teruggeven aan de rechtmatige eigenaren, de mensheid. Dit werd zijn dood. Hij werd op 22 november 1963, in Dallas Texas, door de CIA vermoord. Deze alles-zeggende knipoog van volksvertegenwoordiger Albert Thomas naar de nieuw president Lindon Johnson, vlak na de beëdiging in het vliegtuig, ná de moord op Kennedy, spreekt boekdelen: ‘We did it!’ De staatsgreep is gelukt! De VS zouden nooit meer zijn wat ze waren. Weduwe Jacky Kennedy, op de voorgrond, weet dat het spel is gespeeld. Deze knipoog spreekt boekdelen. Klik op de illustratie voor een artikel over de pogingen van John Kennedy om de FED buitenspel te zetten..!

Onmiddellijk na zijn dood, hebben 200 top generaals gezworen zijn taak over te nemen.
Ze hebben plan ontwikkeld, dat bestaat uit een uiterst geavanceerd kwantum informatienetwerk, dat zijn informatie verkrijgt uit kwantum technologie. Kwantumcomputers kunnen in één keer (parallel), dezelfde berekeningen uitvoeren over een zeer grote hoeveelheid data. Het is met ons huidige beperkte bewustzijn, niet of nauwelijks voor te stellen wat de mogelijkheden hiermee zijn zoals bijv. gesprekken voeren met jezelf, 10 jaar in de toekomst. De vrijheidsstrijders zijn, via ‘John Trump’, de oom van de president Donald J. Trump en belangrijkste financierder van Nicola Tesla, enorm verweven met de Tesla technologie. Hun ‘Secret Space Program’ (SSP), is in een zeer ver gevorderd stadium. Trump zelf, heeft een extreem hoge IQ, en blijkt een, 5 dimensionale (buiten ruimte en tijd ), schaakspeler, op top niveau te zijn. In de ‘SSP’ reizen ze door ruimte en tijd, waarmee ze de informatie verkrijgen die nodig is, om die stappen te nemen, die leiden naar de uiteindelijke bevrijding. 

De basis van de Teslatechnologie bestaat uit portalen, vortexen en stargates, en wordt gebruikt om het universum beter te leren kennen en begrijpen. Ze maken gedurende hun reizen door de wormholes en portalen, enerzijds gebruik van enorme ruimteschepen, en anderzijds door middel van DNA. Hierbij visualiseer je de locatie waar je naar toe wilt reizen. Vervolgens zie jij jezelf daar staan, je opent je ogen en je hebt die bestemming bereikt.

Het reizen d.m.v. DNA, schijnt alleen door èchte mensen gebruikt te kunnen worden, dus niet door klonen of andere buitenaardse, niet menselijke, beschavingen. Die enorme ruimteschepen, kunnen een doorsnee van vele kilometers hebben en vervoeren de kleinere schepen. In Colorado is een geheime basis waar deze ruimteschepen worden gemaakt, om ze vervolgens in de ruimte in te zetten. Er zijn talloze films die hier over verhalen. In die films wordt ons letterlijk getoond, hoe ver de technologie gevorderd is. Deze ‘science fiction’, is de harde realiteit en bestaat dus echt. Groter, sneller en beter is het motief achter de ‘supersoldiers’. Ledematen kunnen eenvoudig worden veranderd. Denk hierbij aan de serie ‘de Man van 6 miljoen’, uit de jaren zeventig. De serie ‘Fringe’ en de film ‘the 13th Floor’, spelen zich af in parallelle werelden. In al deze werelden, kom je dubbelgangers van jezelf tegen.

De techniek om te verjongen, kom je daarin ook tegen. Het wordt toegepast om mensen uit andere tijdslijnen, in een jong lichaam, hun ervaringen op te laten doen. Vrouwen worden teruggebracht naar ongeveer 23 jaar, mannen naar ongeveer 28 jaar. Op deze manier worden ze in staat gesteld langer te leven. Verschillende’ Bell com/NASA’ medewerkers hebben in de afgelopen jaren verklaard, dat NASA niet over een aantal dingen heeft gelogen , maar over ALLES..!! Alle beelden die ze ons uit de ruimte hebben laten zien , zijn CGI’s ( Computer Generated Imagery). Dit houdt in, dat, willen we de waarheid achterhalen, we alles dat we hebben geleerd, los moeten laten, om op een hele nieuwe manier, onze realiteit waar te kunnen nemen. De grootste leugen die momenteel wordt ingezet, is de ’echte’ waarheid, onder de noemer ‘complottheorie’, te plaatsen. Hiermee proberen ze de mens in slaap te houden.

Ik neem je nu mee op een reis, die alles wat we hebben geleerd onderuit zal halen. Durf je voor te stellen, dat de plek die wij beschouwen als onze aarde, helemaal niet Gaia zelf is, maar het thuisfront van de reptilianen, dat in bepaalde kringen , het ‘Westen’ wordt genoemd.  Het Babylonische systeem, oftewel, het slavensysteem is namelijk hùn structuur. Deze structuur, bestaat uit een corporatie, dat gerund wordt door het Vaticaan. Hieronder zitten allerlei andere corporaties en lagen, die ik heb beschreven in ‘de Grote Verschuiving’. Daarin vinden we de overheden; militairen; inlichtingendiensten; rechters en het rechtssysteem; ambassadeurs; bankiers; re-educatiesysteem; handel; evangenisbewaarders; main stream media; genetica; goederen; de totalitaire staat.


In deze corporatie, zitten we gevangen in een ‘Virtueel Artificieel Hologram’ (VAH) . Het is een gevangenis, dat te vergelijken is, met een bijenkorf vol bijenraten, die stuk voor stuk allemaal hokjes bevatten. Ieder hokje wordt door één van ons bewoond, of misschien beter gezegd, daarin houden ze ons bewustzijn gevangen. In die hokjes wordt een holografische film afgespeeld, dat volledig is afgestemd op de rol, die we spelen in dit lichaam, dat niet ons echte lichaam is. De omgeving in alle hokjes komt overeen, om ons het idee te geven dat we allemaal in dezelfde realiteit vertoeven.

De condities zijn zodanig, dat we continu onder stress worden gezet, met als doel om ons doosje met onverwerkte emoties zo vol mogelijk te krijgen, waardoor we ziek worden en overlijden en onze negatieve emoties geoogst kunnen worden. Tot 2015, werden we vervolgens in exact hetzelfde hologram teruggeplaatst/ geboren, en werd de zelfde film opnieuw afgespeeld. Door het oogsten en consumeren van onze negatieve emoties, getraumatiseerd bloed en lichamen, zijn ze in staat om een dusdanige lage frequentie te creëren, dat ons gevangen houdt in een vorm van hypnose. Deze voorkomt, dat de meeste mensen wakker worden en zouden kunnen zien wat er werkelijk rondom ons afspeelt. ‘Babylon / Ur An’, werd Iran en was de thuishaven van ANU en zijn familie. Toen zij de macht hier overnamen, werden op de, door hun vernietigde krachtplekken van de mensheid, overal piramides gebouwd.

Piramides, zijn portalen waarmee ze kunnen reizen in ruimte en tijd. Is het niet boeiend dat juist nu Iran ook weer een belangrijke negatieve rol speelt in de huidige wereldgebeurtenissen. De Farizeeërs, een beweging die ontstond rond 200 jaar voor Chr., stonden bekend om hun biologische oorlogsvoering. Naast gif zetten zij bacteriën en virussen in.. Herkenbaar..!?

  • SATURNUS Sa Satan, behoort toe aan ‘Goldman Sachs’ ( Gad family)
  • MARS Ma Massava, behoort toe aan de ‘Vrijmetselaars’
  • MERCURIUS El Elohim, behoort toe aan de ‘Illuminati en de Paus’
  • JUPITER Lil Enlil, behoort toe aan de ‘Rothschilds’
  • VENUS Ith Lilith, behoort toe aan ’Israël /Rockefeller)’

Gezamenlijk, vormen deze 5 groepen de vijfpuntige ster van het pentagram. Jaarlijks verdwijnen honderden miljoenen kinderen in het satanische ‘offer’ circuit. Vele slachtoffers zijn onder de grond geboren, en hebben nooit het daglicht kunnen aanschouwen. In communistisch China en Afrika verdwijnen vele kinderen, die ofwel worden gekidnapt, of zoals vaak in China het geval is, worden geofferd, in ruil voor een baan. China was het land, dat het beste voldeed aan de eisen van de machthebbers. Dit was dan ook de reden, dat we vandaag de dag, wereldwijd door communistisch China overgenomen hadden moeten worden.


Ze wilden deze structuur wereldwijd toepassen. Dat is zo goed als verleden tijd, dankzij het ferme optreden van president Trump. We zitten gevangen in de ‘Abyss’, de kloof. Dit is de ruimte, die zich bevindt tussen de echte aarde en de onderwereld van Babylon/ Ur. Het is een binair systeem, dat wordt gevoed door Saturnus, de zwarte zon, en is de thuisbasis van de ‘Sith’ (demonen). Zij zijn het hoogste niveau van kwaadaardige entiteiten. Zij bezitten geen fysiek lichaam, en hun doel is om een gastheer te verwerven. Dit zijn vaak lichamen, afkomstig van mensen die hun ziel hebben verkocht in ruil voor macht, roem en/of rijkdom, of lichamen van mensen, die verslaafd zijn geraakt aan drank en/ of drugs. Ze houden van marteling en moord, en zijn pure sociopaten, bekwame acteurs en leugenaars. 30% Van de mensheid hier, zijn èchte mensen afkomstig uit de oorspronkelijke wereld, met menselijk DNA. De resterende 70%, bestaat uit klonen of andere beschavingen. De meeste mensen hier, zijn nooit eerder vrij geweest en weten niet beter. Dit is ook de reden, dat ze niet in staat zijn iets anders te zien, en kunnen zich geen voorstelling maken van wat het betekent ‘vrij’ te zijn. Dit zijn de ’schapen’, die de mondkapjes dragen, en in de rij staan om gevaccineerd te mogen worden.

Toen de mens 16.500 jaar geleden gevangen werden genomen door de reptilianen, werd ze ontdaan van haar oorspronkelijke DNA, dat was opgebouwd uit het DNA van 12 superrassen. Dit DNA, werd vervolgens gebruikt om reptielen te kunnen creëren met een menselijk uiterlijk. Er werden dus nieuwe hybride lichamen ontwikkeld, waaraan naast het zoogdierenbrein, een reptielenbrein werd toegevoegd. Het reptielenbrein staat bekend als de bron van het sociopatisch gedrag, dat zich uit als: anti- sociaal; agressief; crimineel; emotieloos etc. Dit druiste in tegen alle universele wetten in, maar omdat er een verdrag was ondertekend door de oorspronkelijke bewoners van Gaia, kon er niet worden ingegrepen.

Wat we ons dienen te realiseren is, dat wij niet ons lichaam zijn, maar dat dit lichaam slechts een kledingstuk en een middel is, om ons te kunnen verplaatsen. Jij bent een levend wezen, dat altijd heeft geleefd en altijd zal leven. Je bent een spiegel van je geest, je dubbelganger. Je bent gecreëerd voor de geest, om binnen de schepping te kunnen opereren. Al het DNA en de persoonlijkheidskenmerken, worden van de dubbelganger overgenomen om deze spiegel te creëren. Àlles wat hier leeft, heeft zijn eigen spiegel. De geest is de levenskracht. De spiegel van de mens, afkomstig uit de ‘oorspronkelijke vrije wereld’, heeft een ziel. JIJ bent die ziel. De meer ervaring je weet op te bouwen, hoe dieper je vermogen wordt om lief te hebben. Mensen die hun ziel verkopen in ruil voor macht, roem of rijkdom, raken als het ware hun spiegel kwijt. Ze worden door iets anders overgenomen, want geesten kunnen worden gevangen, en spiegels gekaapt.

De ’Sith’, is de Luciferiaanse raad van de 7 planeten die Saturnus, Jupiter, Neptunus, Uranus, Mars, Venus en Mercurius vormen. De planeten dragen hun naam. Ze staan bekend als de 7 ‘Candlesticks’.


The Matrix is a Documentary

Er is een net,  het zg. ‘Codrington net’, om ons heen gelegd om ons gevangen te houden. Het maakt deel uit van het SMITHprogramma (kijk hoe ‘The Matrix’ film dicht bij de waarheid komt) Het creëert de holografische hemel met het effect van sterren en planeten, dat de aarde omgeeft. Aan het einde van een cyclus kan de aarde zelfstandig vliegen. De zon is een transformator, een toegangspoort tot andere Dimensies. In de vrije ruimte is ZON niet zichtbaar. Er zijn geen lichtjaren, aangezien er geen licht is. Kijk naar deze video hieronder, van de briljante fysicus Nasim Haramein, ‘de nieuwe Einstein’, die zich volkomen vrij, uitlaat over de mogelijkheden van de Zon als een portaal..!

Je kan een originele, niet door NASA bewerkte, satellietfoto van de aarde uit 1968 vinden. Sinds die tijd, hebben er wijzigingen van afbeeldingen en foto’s van de planeet en zonnestelsels plaatsgevonden, om de waarheid te verdoezelen. Op de foto is niet alleen een duidelijk zicht op een gat op de Noordpool, er zijn ook grafieklijnen en graden die het markeren. Aan het einde van een cyclus, vindt er een splitsing tussen de verschillende ‘families‘ plaats. Dat is het moment waarin we ons momenteel in bevinden. Iedereen afkomstig uit de oorspronkelijke wereld, mag vertrekken door het ‘OOSTELIJKE’ portaal De bewoners die hier altijd hebben gewoond, vertrekken door het ‘WESTELIJKE’ portaal. Alles wat slecht en corrupt was, verdwijnt in de put, om daar volledig te worden vernietigd. Voordat de sluiers oplossen, waarmee ons bewustzijn zal terugkeren, is het DNA van alle echte mensen in kaart gebracht . Hiervoor werden de ‘fake’ verkiezingen in de VS, en het ‘fake’ Covid virus ingezet, dat heel duidelijk laat zien, wie aan welke kant staat.